vs automatic kompetencer

Hvad leder du efter?

Kategorier

Vælg præcis hvilken kategori du vil læse om herunder.

Få el nyheder

Hold dig opdateret omkring udviklingen inden for elbranchen.

Seneste indlæg

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål til indlægget eller bare har spørgsmål omkring el, så hjælper vi gerne.

Tilskud til din varmepumpe

Sidst redigeret: 10. august 2023 / Skrevet af: Kristian Juul

Tilskud til din luft-vand varmepumpe – her er alt du skal vide

Du kan søge om tilskud til en luft-vand varmepumpe (og jordvarmeanlæg) fra Energistyrelsens varmepumpepulje.

Energistyrelsen har i 2023 oprettet to puljer: en energisparepulje og en varmepumpepulje. Du kan med fordel tilmelde dig Energistyrelsens nyhedsbrev, så du får besked, når den eksakte åbningsdato er fastlagt.

Tilskudsordningen i 2023

I 2023 er tilskudsordningen på 340 mio kr. Sidste år blev puljen opbrugt efter blot én dag, så det er med at være hurtig, for at komme i betragtning til et tilskud. Ligesom tidligere år behandler Energistyrelsen ansøgningerne efter først-til-mølle-princippet.

Vi har samlet alt det, du skal vide, når du søger om energitilskud til varmepumpe eller jordvarme her. Men hvilke fordele er der egentlig ved at anskaffe sig en varmepumpe? Og hvordan fungerer jordvarme?

Fordelene ved at investere i en varmepumpe

En varmepumpe er energieffektiv og god for miljøet, da den anvender naturlig energi. Den er energieffektiv, da den producerer mere end den bruger. Det er en gevinst for både dig, din pengepung og miljøet. Her er 6 fordele:

 • Energieffektiv opvarmning
 • Miljøvenlig varmekilde – varmepumpen anvender luften udenfor som energikilde
 • Forbedrer dit indeklima, da varmepumpen renser luften og skaber god cirkulation
 • Nem styring via en app
 • Minimal vedligeholdelse – blot et årligt serviceeftersyn
 • Du kan få tilskud til luft-vand varmepumpen

Krav for hvem der kan søge energitilskud

Privatpersoner, privat interessentskab, andelsbolig- og ejerforeninger, foreninger, selvejende institutioner samt virksomheder kan søge energitilskuddet.

Momsregistreret eller ej?

Virksomheder skal oplyse, om den er momsregistreret eller ej, da det er afgørende for
størrelsen af energitilskuddet. Er virksomheden momsregistreret, bliver tilskuddet opgjort på grundlag af markedspriserne eksklusive moms.

Der skal udfyldes en såkaldt de minimis-erklæring, hvis det er en virksomhed eller en privat boligudlejer (privatpersoner) og/eller er momsregistreret på den angivne adresse. De mimimis-erklæringen er en erklæring om, at virksomheden overholder artikel 3 om de
minimis-støtte og artikel 5 om kumulation i EU´s minimis-forordning. Desuden er tilsagn om tilskud betinget af, at du som ansøger ikke har modtaget mere end, hvad der svarer til 200.000 EUR som de minimis-støtte over de seneste tre regnskabsår. Læs mere her.

Vær opmærksom på, at der kun gives tilskud til virksomhedens bygninger, hvis hovedformål er helårsbeboelse. 

Kun bolig registreret som helårsbeboelse kan søge

Energistyrelsen stiller krav om, at boligen er registreret som helårsbeboelse i BBR-registret med en bestemt anvendelseskode. Det betyder blandt andet, at du ikke kan søge energitilskud til sommerhuse.

Nuværende primære varmekilde

Boligens primære varmekilde skal enten være oliekedel, gasfyr, biokedel (kakkelovn, kamin, brændeovn eller pillefyr) eller el-varme (ikke varmepumpe).

Udenfor fjernvarmeområde

Vær opmærksom på, at boligen skal ligge udenfor fjernvarmeområde eller i et besluttet udlagt fjernvarmeområde.

Du kan desuden søge tilskud i tilfælde af, at et eksisterende fjernvarmeområde er besluttet nedlagt af kommunen – her skal du huske at medsende dokumentation herfor.

Brug VE-godkendt montør / virksomhed

Installationen af varmepumpen skal foretages af en VE-godkendt montør eller virksomhed. VS Automatic A/S er VE-godkendt og har erfarne kølemontører, der rådgiver og installerer varmepumperne.

Ikke krav om energimærkning

Der er ikke krav om, at boligen skal have energimærke, når du søger om tilskud til varmepumper.

Søg tilskud til varmepumpe

Som tidligere nævnt kan man ikke søge tilskud til solcelleanlæg mere.

Energiforbedringerne er opdelt i tre kategorier: klimaskærm, konvertering til varmepumpe og drift. Tilskud kan kun søges, når det er konvertering af boligens primære varmekilde til varmepumpe og hvis:

 • Boligen ligger udenfor fjernvarmeområde
  eller
 • boligen ligger i et besluttet udlagt fjernvarmeområde.

Du kan desuden søge tilskud i tilfælde af, at et eksisterende fjernvarmeområde er besluttet nedlagt af kommunen. Du skal huske at medsende dokumentation herfor.

Her kan du se, om din bolig ligger indenfor et fjernvarmeområde eller et besluttet udlagt fjernvarmeområde.

Boligens primære varmekilde skal enten være oliekedel, gasfyr, biokedel (kakkelovn, kamin, brændeovn og pillefyr) eller elvarme (ikke varmepumpe). Fælles for alle konverteringerne er, at varmepumpen eller jord til vand-varmepumpen skal have energimærkning A++ eller A+++.

Disse varmepumpe tiltag kan du få tilskud til
 • Konvertering til individuel varmepumpe.
 • Konvertering til et kombineret varmepumpe og ventilationsanlæg.
  – varmepumpen skal både producere varmt brugsvand i en varmtvandsbeholder, vand-båren rumvarme og rumventilation.
 • Konvertering til stort varmepumpeanlæg, som kan bestå af flere mindre varmpumper
  i kaskade. Fx i boligforeninger.

Vær opmærksom på disse 3 forhold

vent på tilsagn fra energistyrelsen

Vent på tilsagn fra Energistyrelsen

Tilsagn om tilskud skal være givet af Energistyrelsen, før du går i gang med dit projekt.

brug en håndværker

Brug et firma eller en håndværker

Du må ikke selv udføre opgaven. Det skal være et momsregistreret firma eller håndværker, der udfører opgaven.

indenfor 2 år

Dit projekt må højst tage 2 år

Det er derfor en god idé, at du forbereder dig i god tid. Energistyrelsen har en del krav til både ansøgning og dokumentation, så læs ansøgningsvejledningen grundigt igennem.
Du kan læse ansøgningsvejledningen her.

Størrelsen af tilskud

Hvor meget kan du få i energitilskud? Hvordan beregnes det?

Du kan på denne side, se hvor meget du kan spare ved at skifte til en mere energivenlig varmekilde

Du vælger din nuværende opvarmningsform, taster din adresse ind og herefter kan du se, hvor meget du kan spare.

Brug Energistyrelsens ansøgningsportal
Energistyrelsen har oprettet en ansøgningsportal, som skal bruges til at søge tilskud. Klik her.

Der kan gå op til 6 måneder, før du får tilsagn om tilskud, meddeler Energistyrelsen på deres hjemmeside. Du kan med fordel tilmelde dig mailnotifikationer fra ansøgningsportalen. Log ind på ansøgningsportalen, vælg ”Min profil” og sæt flueben ved ”E-mailnotificering” under ”Personlige oplysninger”.

Hvad gør du, hvis du har fået tilsagn?

Hvis du har fået tilsagn om energitilskud, er processen følgende:

 1.  Indgå en aftale med en håndværker eller en virksomhed
 2.  Gennemfør dit projekt
 3.  Ansøg om udbetaling

Det er vigtigt, at du gemmer fakturaerne fra håndværkeren, da de skal sendes til Energi-styrelsen, når du ansøger om udbetaling. Ansøgningen om udbetaling skal ske senest 30 dage efter, at den sidste regning er betalt.

Når anmodningen er godkendt, modtager du tilskuddet på din NemKonto indenfor 2 uger.

Hvad gør du, hvis du har fået afslag?
Der kan være to grunde til afslag:

 • Hvis puljen er opbrugt
  – Du kan søge igen i næste runde. Dvs. din ansøgning bliver ikke overført.
 • Hvis du ikke opfylder kriterierne
  – Undersøg om du kan foretage dig noget, der gør, at du kan opfylde kriterierne og søg igen i næste runde.
  – Overvej at gennemføre projektet alligevel. Der er trods alt mange fordele ved at renovere din bolig – både for indeklimaet i din bolig, økonomisk og miljømæssigt.

Kan man få andre energitilskud?

Der er flere energibesparende tiltag, der kan give tilskud, hvis de opfylder visse betingelser. Eksempelvis:

 • Ventilationsanlæg
 • Udskiftning af facadevinduer

Du kan læse vores komplette guide til energitilskud i 2023 her.

Anbefalede indlæg

Fordi du læste indlægget, tror vi at du kan lide disse indlæg.