vs automatic kompetencer

Komplet guide til energitilskud i 2024

Her kan du se, om du kan søge tilskud, samt hvad du kan søge tilskud til.

Næste tilskudspulje er en varmepumpepulje, som åbner d. 27. maj 2024 kl. 10.

energitilskud

Tilskudsordningerne behandles efter først til mølle-princippet

Vil du have en grøn og mere CO2-venlig varmekilde, der også forbedrer dit indeklima, er en varmepumpe en oplagt mulighed. Desuden er vedligeholdelsesudgifterne lave, og du kan søge om tilskud fra en af Energistyrelsens puljer. Der er flere energibesparende tiltag, der kan give tilskud, hvis du opfylder visse betingelser. Fx udskiftning af facadevinduer og efterisolering af tag og loft.

Varmepumpepuljen åbner d. 27. maj 2024 kl. 10. Du kan få 17.000 kr. i tilskud, hvis du skifter til en luft til vand-varmepumpe, og 27.000 kr. i tilskud, hvis du skifter til en jordvarmepumpe.

Energirenoveringspuljen åbnede d. 11. oktober 2023 og er på 101,2 mio. kr. Du kan søge tilskud til isolering, vinduer, ventilation og varme og energimærke, og tilskuddets størrelse afhænger af projektet og størrelsen på dit hus. 

Energistyrelsen behandler – ligesom tidligere år – ansøgningerne efter først til mølle-princippet.

Vi har samlet de vigtigste oplysninger til dig, der søger energitilskud her, og du er altid velkommen til at kontakte os, såfremt du har spørgsmål.

Krav for at kunne søge tilskud til klimaskærm og varmepumpe

Privatpersoner, privat interessentskab, andelsbolig- og ejerforeninger, foreninger, selvejende institutioner samt virksomheder kan søge energitilskuddet.

Energistyrelsen stiller krav om, at boligen er registreret som helårsbeboelse i BBR-registret med en bestemt anvendelseskode. Det betyder blandt andet, at du ikke kan søge energitilskud til sommerhuse.

Hvad kan du søge tilskud til?

Desværre kan man ikke søge tilskud til solcelleanlæg mere. Her kan du se, hvad hhv. energirenoveringspuljen og varmepumpepuljen giver tilskud til: 

Energirenoveringspuljen

Isolering

 • Udvendig isolering af massiv ydervæg og let ydervæg. Dog ikke til kælderydervægge og hulmur.
 • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, væg mod uopvarmet loft, flade tage og skråvægge direkte mod tag. 
 • Efterisolering af terrændæk (gulvkonstruktion mod jord). Der gives ikke tilskud til at efterisolere kældergulve og krybekælder.
 • Nedlægning af krybekælder og etablering af velisoleret terrændæk.

Vinduer

 • Udskiftning af ovenlysvinder
 • Udskiftning eller etablering af forsatsrammer, dvs. en-, to- eller tre-lags-ruder, som er monteret på indersiden af facadevinduet. Hele vinduet kan også udskiftes til et vindue med en koblet ramme.
 • Udskiftning af facadevinduer

Ventilationsanlæg

 • Etablering af mekanisk ventilationsanlæg med varmevinding. Det kræver, at der i forvejen er etableret mekanisk udsugning uden varmegenvinding, eller at der ikke er et ventilationsanlæg.

Vandbåret rumvarme

 • Etablering af vandbåret rumvarme. Det kræver, at der ikke i forvejen er et fordelingsanlæg. Der gives ikke tilskud til udskiftning af eksisterende fordelingsanlæg baseret på vandbåret rumvarme. Tilskuddet gives ofte til udskiftning fra el-radiatorer eller el-gulvvarme.

Energimærke

 • Tilskud gives til eksisterende energimærke, hvis
  • du søger og får tilskud til eller flere andre tiltag, der gives tilskud til 
  • dit samlede tilskud fra puljen er mellem 5.000 og 10.000 kr.
  • du selv har betalt for energimærkningen, og det kan dokumenteres 
  • energimærket er maks. 24 mdr. gammelt på ansøgningstidspunktet 
  • energimærket er udarbejdet med en bygningsgennemgang

Læs flere specifikationer hos Energistyrelsen.

Varmepumpepuljen

(ikke krav om et gyldigt energimærke) 

Tilskud kan kun søges, når det er konvertering af boligens primære varmekilde til varmepumpe, 

og hvis: 

 • Boligen ligger i et område uden fjernvarme og uden planlagt fjernvarme.
 • Boligen ligger i et eksisterende fjernvarmeområde, som er besluttet nedlagt

Du skal huske at medsende dokumentation herfor. 

http://kort.plandata.dk/spatialmap kan du se, om din bolig ligger indenfor et fjernvarmeområde eller i et planlagt eller potentielt fjernvarmeområde.  

Boligens primære varmekilde skal enten være oliekedel, gasfyr, biokedel (kakkelovn, kamin, brændeovn og pillefyr) eller elvarme (ikke varmepumpe).

Følgende tiltag kan du søge tilskud til: 

Fælles for alle konverteringer er, at varmepumpen eller jord til vand-varmepumpen skal have A++ eller A+++. Og installationen skal udføres af en VE-godkendt montør- eller virksomhed.

 • Konvertering til individuel varmepumpe  
   
 • Konvertering til et kombineret varmepumpe og ventilationsanlæg. 
  – varmepumpen skal både producere varmt brugsvand i en varmtvandsbeholder, vand- 
     båren rumvarme og rumventilation 
   
 • Konvertering til stort varmepumpeanlæg, som kan bestå af flere mindre varmpumper 
  i kaskade. Fx i boligforeninger. 

Du skal overholde disse kriterier, for at få godkendt dit energitilskud

Vi er VE-godkendte elinstallatører og kan rådgive dig professionelt indenfor energi-optimering.  

Nedenfor oplister vi de kriterier, du skal være opmærksom på, når du ønsker at søge tilskud. 

Tilskud skal søges før du går i gang med dit projekt. Arbejdet må således ikke være påbegyndt, før du har fået tilsagn fra Energistyrelsen. Du må gerne have indhentet et tilbud fra en virksomhed, men du må ikke have accepteret tilbuddet.

Vær opmærksom på, om der er krav om gyldigt energimærke. Energimærket må højst være 2 år gammelt, når du søger. Tilskud til varmepumpe kræver ikke energimærke.

Du må gerne selv indkøbe materialer, så længe et firma udfører opgaven. Vi anbefaler, at lade virksomheden købe materialer.

Der er minimumsgrænse for, hvor lille et projekt, du kan søge tilskud til. Projektet skal minimum være på 5.000 kr. og må højest tage 2 år.

Ansøgningen søges på Energistyrelsens ansøgningsportal. Søg tilskud fra energirenoveringspuljen her og fra varmepumpepuljen her.

Arbejdet skal udføres af en virksomhed, og du skal kunne vise en faktura på arbejdet fra en momsregistreret håndværker. Gør-det-selv projekter kan ikke få tilskud.

7 trin - Sådan søger du om tilskud

Du finder ansøgningsportalerne på Energistyrelsens hjemmeside SparEnergi. Søg tilskud fra energirenoveringspuljen her og fra varmepumpepuljen her.

Beregn først dine tilskudsmuligheder i Energistyrelsens tilskudsberegner her.

Hav et gyldigt energimærke.
Dog er energimærke ikke et krav, når du tilskud til varmepumper.

Find dine dokumenter frem:
– Dit NemId eller MitID
– Dokumentation for ejerskab, fx fra tinglysning.dk
– Energimærkenummer, som du finder på forsiden af rapporten
– Liste over de forbedringer, du vil lave
– Udfyldt ansøgererklæring
– Hvis du søger på vegne af andre – fx en boligforening – skal du kun udfylde
”Tro og loveerklæring”

Søg tilskud i ansøgningsportalen.

Portalen til at ansøge om varmepumpepuljen fra 12. september 2023 finder du her.

Energirenoveringspuljen åbner 11. oktober 2023 og kan søges her.

Guides til at ansøge puljerne finder du på SparEnergi.dk.

Afvent svar fra Energistyrelsen.
Du må ikke påbegynde renoveringen, før du har svar fra Energistyrelsen!
Du modtager besked via ansøgningsportalen og får en notifikation pr. e-mail. Energistyrelsen har et servicemål på 6 måneder fra du har søgt, til du får svar.

Hvad angår varmepumpepuljen fra 12. september 2023 kan du forvente en behandlingstid på 48 timer, hvis din ansøgning er korrekt udfyldt, og sagen ikke er kompleks. 

Find et firma eller en håndværker, der kan udføre opgaven.
Drejer det sig om installation af en varmepumpe, skal du vælge en VE-godkendt elinstallatør.

Når projektet er udført sender du dokumentation for det til Energistyrelsen, som derefter udbetaler tilskuddet til dig.

Når du har modtaget besked om, at du er berettiget til tilskud, har du 2 år til at gennemføre dit projekt og anmode om at få tilskuddet udbetalt. Det betyder, at du selv lægger ud for hele projektet.

Fordi du har to år til at udføre projektet, vil det være en god idé at søge om tilskud allerede nu, selvom det fx først er næste sommer, du vil udføre dit renoveringsprojekt.

Ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Dvs. først-til-mølle-princippet så du skal være hurtig!


Information om skrotningsordningen og afkoblingsordningen

D. 10. februar blev 200 mio. kroner er yderligere tilføjet til både afkoblingsordningen og fjernvarmepuljen. Således får flere danskere mulighed for gratis at komme af med deres gasfyr, og samtidig få tilskud til grøn og vedvarende energi, som f.eks. fjernvarme. Det er fjernvarmevirksomhederne, der vil modtage de 200 mio. kroner. Tilskuddet er et fast beløb på op til 20.000 kr per konverteret olie- eller gasfyr. Fjernvarmepuljen åbnede ultimo januar i 2023, og indeholder 295 mio. kroner, inklusiv midler fra aftale om vinterhjælp. 

Skrotningsordningen

Skrotningsordningen blev igangsat af Energistyrelsen i 2018, hvor forbrugerne fik et kontant tilskud, når olie- eller gasfyret blev udskiftet med en grøn varmekilde som fx jordvarme. Fra 1.10.2020 gælder skrotningsordningen for forbrugere, der skifter olie- eller gasfyret ud til at få en varmepumpe på abonnement.

Fra den 1.12.2022 udvides ordningen til også at gælde skrotning fra træpillefyr. Ordningen løber til og med 2024.

Ansvar for installation, drift og vedligehold af varmepumpen
Det er en såkaldt energitjenesteleverandør, der påtager sig ejerskabet af varmepumpen og har
ansvaret for installation, drift og vedligeholdelse af varmepumpen. På den måde slipper forbrugeren at en stor investering og opnår samtidig en række servicefordele.

Du betaler et engangsbeløb, et abonnementsgebyr og en pris for at få leveret varmen til din bolig. Du skal ikke selv søge om abonnementet, det gør energitjenesteleverandøren.

Betingelser for at få abonnement på varmepumpe

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, før du kan få tilsagn om abonnement på
varmepumpen:

 • Boligen skal være en helårsbolig
 • Du har et olie-, naturgas- eller træpillefyr nu
 • Boligen skal ligge i et område udenfor eksisterende eller besluttet udlagt
  fjernvarmeområde
 • Arbejdet må ikke være påbegyndt inden du har fået tilsagn om tilskud.

Du kan få tilskud til jordvarme, luft-vand varmepumpe, fjernvarme samt solvarmeanlæg. Tilskud til solvarmeanlægget betinger, at det installeres i forbindelse med et nyt fyr. Det nye fyr skal være et olie-, naturgas- eller træpillefyr. (tjek om træpillefyr skal med, da Energistyrelsen et sted skriver, at ”der er ikke tilskud til skift til træpiller.”

Tilskudsbeløbenes størrelser
Nedenfor ses de tilskud, der gives til de forskellige installationer.

Enfamilieboliger:

 • Jordvarme: kr. 20.000,-
 • Luft-vand varmepumpe: kr. 15.000,-
 • Fjernvarme: kr. 10.000,-
 • Solvarmeanlæg: 25% af investeringsomkostningerne til solvarmeanlægget

Flerfamilieboliger:

 • Jordvarme: 25% af investeringsomkostningerne, dog maksimalt kr. 10.000,- pr.
  boligenhed
 • Luft-vand varmepumpe: 25% af investeringsomkostningerne, dog maksimalt kr. 10.000 pr. boligenhed
 • Fjernvarme: 25% af investeringsomkostningerne, dog maksimalt kr. 10.000 pr.
  boligenhed
 • Solvarmeanlæg: 25% af investeringsomkostningerne til solvarmeanlægget

Hvordan søger jeg?

Det er energitjenesteleverandøren, der søger om tilskuddet og det er først-til-mølle princippet. Følgende virksomheder har Energistyrelsen godkendt som energitjenesteleverandører:

 • OK a.m.b.a.
 • Nærvarme Danmark
 • Best Green
 • EWII varmepumper A/S
 • Sustain Solutions ApS
 • Nem Energi ApS
 • Varmeo.dk

Afkoblingsordningen

Afkoblingsordningen giver dig mulighed for gratis at blive afkoblet gas-systemet. Energistyrelsen igangsatte i juni 2020 Afkoblingsordningen, som løber frem til 2026. Det forventes, at ca. 55.000 boligejere vil afkoble sig gasnettet. Du sparer således de kr. 8.000,- som det koster at afkoble sig gasnettet.

Ordningen blev frigivet 3. januar 2023 og de 100 mio kr. blev hurtigt opbrugt. Seneste pulje er åbnet 18. januar 2024, og du kan finde den på Evidas hjemmeside.

Hvem kan benytte afkoblingsordningen?

Det er private boligejere samt udlejere, der har gasfyr i udlejningsboligen, der kan få glæde af afkoblingsordningen. Du skal have et gasforbrug pr. år mellem 100 – 6.000 m3. Desuden må der ikke være et eller flere CVR-numre registreret på adressen med en samlet omsætning på 150.000 kr. eller mere.

Der er ikke krav om, at du skal skifte til en bestemt opvarmningsform, for at få tilskuddet.

Sådan ansøger du om afkobling

Det anbefales at du benytter dig af afkoblingsordningen, når du har fået installeret en ny varmekilde eller når du ved, hvornår den nye opvarmningsform skal være installeret.

Her er en trinvis guide:

 • Opsig din gasforsyning med Evida.
 • Din gasmåler nedtages og du får en slutopgørelse af dit gasforbrug.
 • Målerskabet ved dit hus fjernes.
 • Gasledningen ude i offentligt areal og ved målerskabet afkobles fysisk.

Vær opmærksom på, at det er datoen, hvor man opsiger sin gasforsyning som tæller – ikke datoen for hvornår man skifter varmekilde, der er afgørende for at få gebyrfritagelse.

Du kan læse mere om ansøgningsreglerne her.

Kan jeg få tilskud fra flere puljer?

Ja, du kan godt få tilskud fra flere ordninger. Du kan få tilskud til afkobling af gasforsyningen og samtidig få tilskud til fx køb af en ny luft-vand varmepumpe. Endvidere kan du få reduceret din elafgift for det elforbrug, der ligger over 4.000 kWh om året. Der er dog nogle krav til din bolig, for at du kan få reduceret din elafgift. Det kan du læse mere om nedenfor.

Reduceret elafgift

Der er to ordninger, der vedrører reduktion af elafgiften:

Reduktion til alle private elkunder i 6 måneder

Alle private elkunder får i de første seks måneder af 2023 nedsat elafgiften til 0,8 øre pr. kWh.
Ved udgangen af december 2022 var elafgiften omkring 90 øre. Denne elgift er ikke betinget af, at du minimum bruger 4.000 kWh pr. år.

Reduktion til det elforbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år

Har du elvarme, jordvarme eller en varmepumpe som den primære opvarmningskilde, kan du få reduceret din elafgift på den del, der ligger over 4.000 kWh pr. år. Der er 4 krav, der skal være opfyldt:

 1. Det er kun elforbruget over 4.000 kWh, du får reduktion på.
 2. Din bolig skal være registreret i BBR Registret med elvarme, varmepumpe eller jordvarme som den primære varmekilde.
 3. Boligen er registreret som helårsbolig, sommerhus eller feriebolig i BBR Registret
 4. Når ovennævnte 3 betingelser er opfyldt, skal du kontakte dit elselskab og ansøge om, at det reducerer din elafgift for dig.

Dine BBR oplysninger finder du på www.bbr.dk Under ”Varme og energi” kan du se, hvad der er registreret som bygningens primære varmeinstallation og opvarmningskilde.

Du kan få reduceret din elafgift ved med tilbagevirkende kraft i op til tre år for almindelige helårsboliger og tidligst fra 1.2.2019 for sommerhus og ferieboliger.

På alt forbrug over 4000 kWh betaler du kun 1 øre pr. kWh i elafgift.

Kilde: Sparenergi

FAQ

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OG SVAR OM LADESTANDER TIL ELBIL

Privatpersoner, privat interessentskab, andelsbolig- og ejerforeninger, foreninger, almene boliger, selvejende institutioner samt virksomheder kan søge energitilskud. 

Du kan søge tilskud fra energirenoveringspuljen, hvis din bolig er en helårsbolig med energimærket E, F eller G, som du selv ejer. Derudover må du ikke være gået i gang med renoveringsprojektet, du må ikke have fået tilskud til samme projekt tidligere, og arbejdet skal udføres af en CVR-registreret virksomhed.

Du kan søge om et tilskud fra varmepumpepuljen, hvis du har en helårsbolig, der opvarmes med olie, naturgas, biokedel eller elvarme, og du ikke allerede er i gang med at skifte til en varmepumpe. Desuden skal der ikke være fjernvarme, planlagt fjernvarme eller potentielt fjernvarme i dit område.

Når projektet er færdigt og håndværkeren betalt, skal du via ansøgningsportalen søge om at få udbetalt dit tilskud. Deadline for at søge om udbetaling er 30 dage efter, at den sidste regning er betalt.

Det betyder, at du selv lægger ud for hele projektet.

Energistyrelsen har et mål om, at der maksimalt må gå 6 måneder, fra du har anmodet om udbetaling, til du får pengene. Når anmodningen er godkendt, vil pengene gå ind på din NemKonto indenfor 2 uger.

Ja, energitilskuddet er skattefrit for private boligejere.

Energistyrelsen har en ansøgningsportal, som skal bruges for at ansøge om energitilskud.

Søg tilskud fra energirenoveringspuljen her og fra varmepumpepuljen her.

Der er 6 trin, du skal igennem for at søge om energitilskud. Læs om ansøgningsprocessen her.

 

Tilskudspuljen hedder nu Afkoblingsordningen. Den åbnede den 3. januar 2023 og løb tør efter 3 uger. En ny pulje er åbnet 10. maj 2023, og du kan se, om den stadig er åben på Evidas hjemmeside.

Den 10. februar 2023 vedtog regeringen, at der tilføjes yderligere 200 mio kr. til både Afkoblingsordningen og Fjernvarmepuljen. Med den nye pulje får flere danskere mulighed for gratis at komme af med deres gasfyr og samtidig få tilskud til en mere grøn og vedvarende energi som fx fjernvarme.

Afkoblingsordningen giver dig mulighed for gratis at blive afkoblet gas-systemet. Du sparer således de kr. 8.000 kr. som det koster at afkoble sig gasnettet.

Det er fjernvarmevirksomhederne, der vil modtage de ekstra 200 mio. kroner. Tilskuddet er et fast beløb på op til 20.000 kr.  per konverteret olie- og gasfyr. Fjernvarmepuljen åbnede ultimo januar i år og indeholder 295 mio. kroner inklusiv midler fra aftale om vinterhjælp.

Energistyrelsen kalder i 2023 tilskudspuljerne henholdsvis Varmepumpepulje og en Energirenoveringspulje.

Den næste varmepumpepulje åbner d. 12. september 2023.

Den næste Energirenoverinspulje åbner d. 11. oktober 2023.

Tidligere blev Energistyrelsens puljer kaldt ”Tilskudspulje” eller ”Bygningspulje”. I år er puljerne splittet op i en Varmepumpepulje og en Energirenoveringspulje.

Læs alt om de nye puljer her.

Du kan få tilskud til flere energiforbedrende tiltag som fx udskiftning af facadevinduer, udvendig isolering af massiv ydervæg og let ydervæg samt konvertering til luft til vand-varmepumpe eller jordvarme. Du kan desværre ikke længere få tilskud til solcelleanlæg.

Energiforbedringerne er opdelt i tre kategorier: 1. klimaskærm, 2. drift og 3. konvertering til varmepumpe eller jord til vand-varmepumpe.

Læs mere her.

Fjernvarmepuljen giver tilskud til fjernvarmevirksomheder, der distribuerer varme til slutkunder. Tilskuddet er et fast beløb på op til 20.000 kr. per konverteret olie- eller gasfyr.

Du kan læse mere om dine tilskudsmuligheder i Energistyrelsens tilskudsberegner på Sparenergi.dk.

Du vælger din nuværende opvarmningsform og taster din adresse ind, og herefter kan du se, hvor meget du kan spare ved at skifte til en mere energivenlig varmekilde.

Kasper

Afdelingsleder

“Jeg går altid efter den bedste løsning for mine kunder.”

Kasper kontakt

Energirådgivning?

Jeg hjælper gerne med rådgivning!

  Indlæg kategorier

  Ønsker du at blive klogere på en eller flere af de områder som vi specialiserer os i,
  så kan du nedenfor læse mere om: gode råd, kundereferencer og mere under hver sin kategori.