Eltavle

Hos VS-Automatic, har vi et eltavle værksted, som laver diverse styretavler, fordeler tavler samt bolig tavler af forskellig art. Vi laver el-tavler til både egne projekter, og bestillingstavler til andre el virksomheder mm. Vi er altid opdateret på nyeste regelsæt, så de sidste nye sikkerhedsregler bliver overholdt. Vi bruger kun godkendte, og anerkendte el komponenter, for at opnå størst mulig drift sikkerhed og let generhvervelse af en, hvis skaden skulle ske, defekt komponent. Hvis kunden eventuel, har et specifik krav om komponent mærke eller deslige, laver vi selvfølgelig tavlen efter disse krav.

Vi laver tavler til alle miljøer, derfor både jerntavler, rustfri og plasttavler.
Der bliver taget foto af alle eltavler, så ved en eventuel udvidelse eller ændring, kan tages højde for plads, materiale mm, allerede hjemme fra værkstedet. Vi kigger meget på transient beskyttelse, og om det er nødvendigt i den givne situation. Det er et sammenspil imellem kunde, og vores projekterings medarbejdere. Vi monterer transientbeskyttelse i alle typer tavler. Derfor har vi et stort udvalg af forskellige enheder. Om det er bolig, industri eller styretavler. Her er det vigtigt at kende forholdene på opsættelsesstedet, for at kunne montere den rigtige transient beskyttelses enhed. Vi har tegnere, programmører og tavle konstruktører under samme tag. Det gør arbejdsgangen effektiv, da en ændring hurtigt kan udføres uden ventetid. Ændringen bliver derved også hurtig, implementeret i de berørte afdelinger.

Boligtavle

Vi bygger bolig eltavler, af enhver form. Om det er en ganske almindelig bolig eltavle, eller en lidt større tavle med f.eks. IHC indbygget i, laver vi det. Vi levere den nødvendige opmærkning, samt tavletest med. Ved tavler med kommunikations komponenter, tages der hensyn til respekt afstande imellem stærkstrøm og kommunikations kabler. Når en bolig tavle er opsat, fortages målinger på jording, samt kortslutnings niveau, og overgangsmodstand. Det er for at sikre at alle fejlstrømsafbrydere og sikringsafbrydere har den rigtige funktion.

Fordelings tavler

Vi konstruerer fordelingstavler, i alle størrelser. Om det er til Landbrug, Boligkomplekser eller Industri. I samarbejde med kunden, finder vi den bedste løsning, så der er plads og mulighed for udvidelse. Ved store fordelingstavler, er der mulighed for sammenbygning af sektioner på opsættelsesstedet.

Vi har fokus på kortslutnings niveauer, så der monteres de rigtige komponenter i de rigtige situationer. Derfor bruger vi kun, efterfølgende sikrings komponenter af samme mærke. Så producentens garantier for selektivitet og kortslutnings niveauer er overholdt. Vi bruger skinnefelter, der er hurtige at udvide installationen på. Vi monterer diverse målertyper, direkte måling, måling med strømtransformere, eller bi-målere. Det er godkendte målefelter, så energiselskabet kan monterer deres elmåler.

Styretavler

Vi laver styretavler til ethvert formål. Proces anlæg, transportanlæg, motoranlæg eller special maskiner. Her bruger vi gængse komponenter, så der er mulighed for hurtig udskiftning. Alle styretavler bliver slavisk testet, for at sikre 100% fejlfri eltavle ved levering. Der leveres opdateret tegningssæt og komponentlister med styretavlen. Vi har stor fokus på EMC (Elektrisk Støj). Både for interne komponenter og eksterne. Det er for at opnå en stor driftsikkerhede, og ingen udfald grundet elektrisk støj. Det gøres for ikke at ”støje” til nærliggende anden installation, eller modtage ”støj fra anden installation.

Vi bruger altid terminalrør, på vores ledninger i styretavler. Det er for at undgå løse ledningskåre, der kan forårsage kortslutning eller fejlfunktion. Op til 6 mm2 ledning, bruger vi skrueløse klemmer. Det gør montageprocessen hurtig. Derudover bliver ledningsenderne ikke ødelagt, ved gentagne montering og demontering af ledninger på tilslutningsklemmerne.