Content protected by Whocopied.me
vs automatic kompetencer

CSR-mærket 2024

CSR står for Corporate Social Responsibility og er tildelt til virksomheder der fortsat har et engagement og forpligtelse til at bidrage til økonomisk vækst. Vi er blevet tildelt CSR-mærket da vi i VS Automatic er en virksomhed der sætter medarbejderen i fokus og den enkeltes livskvalitet høj og i konstant forbedringer, for både medarbejderen samt medarbejderens familie og det generelle samfund.

Trustpilot anmeldelser
Google_anmeldelser
Facebook_anmeldelser
Personlige_anmeldelser
vs automatic alle csr maerker

Flere år med fokus på CSR

Som virksomhed har vi længe haft stor fokus på CSR, på flere måder. Derfor har vi ligeledes CSR-mærket fra Horsens Alliancen 6 gange, i henholdsvis 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 og nu også i 2024.

Derfor består vores hold ofte af adskillige fleksjobbere, praktikanter, lærlinge og voksenlærlinge – hvor dette er til gavn og glæde for begge parter. 

Hos VS Automatic er vi stolte af at have modtaget HORSENS ALLIANCEN’s CSRpeople-mærke. Det gives til virksomheder, som går forrest og udviser et særligt socialt ansvar overfor ledige på kanten af arbejdsmarkedet, som sikrer trivsel for alle virksomhedens medarbejdere, og som gør en indsats over for unge, der har brug for en håndsrækning for at finde retning.

Det kan blandt andet ske ved at tilbyde småjobs og praktikpladser, hvor mennesker kan udvikle sig og blive afklarede i forhold til kompetencer og ressourcer, eller måske ved at være mentor for udsatte unge.

Socialt ansvar handler også om at arbejde med forebyggelse af sygefravær og sikre, at sygemeldte medarbejdere bliver på arbejdsmarkedet.

Sådan tager vi ansvar

Vi vil gøre en forskel for personer der har behov for det, for at vi kan lykkedes med dette fokuserer vi dagligt på følgende områder:

Hjælper ledige

Vi stiller VS Automatic til rådighed for ledige, som har behov for et job eller et uddannelsesafklarende forløb. 

Sundt arbejdsmiljø

Sikrer et godt arbejdsmiljø og en arbejdspladskultur, der forebygger nedslidning af medarbejderne. 

Medarbejder tilfredshed

Tilrettelægger arbejdet, så der tages højde for de særlige behov, som nogle medarbejdere kan have. 

tidligere praktikanter csr-mærket

Det betyder CSR-mærket

Vi forsøger som virksomhed altid at være en bidragende faktor til de lokale, derfor er vi beæret over at have modtaget CSR-mærket – Horsens Alliancen. Da dette betyder at vi har en særlig ambassadørrolle i lokalområdet og bidrager til opfyldelsen af Horsens Alliancens mål.

På disse måder har vi opnået CSR-mærket for socialt ansvarlige virksomheder:

Vi tror på at vores bidrag, både inspirere de udsatte men ligeledes andre virksomheder til at tage et større socialt ansvar. 

NExTWORK – fokus på de unge

Desværre oplever vi I Danmark at unge “falder tilbage” i systemet, dem vil vi gerne hjælpe. Grundet vores størrelse, kompetencer og virksomhedsprofil var det naturligt for os at være en del af virksomhedsnetværket NExTWORK.

NExTWORK er en indsats der er sat til i verden, for at tage hånd om unge mennesker som er uden uddannelse og job. Vores rolle er at tilbyde mulighed for praktik, hvor der tages forbehold for personens behov, men inden for forskellige grene af vores virksomhed, blandt andet som elektriker, it og marketing.

Marketing praktikanter

2

Elektriker praktikanter

2

IT praktikanter

2

Det er en netværksbaseret indsats, hvor VS Automatic og andre virksomheder netværker med de unge, så vi forhåbentligt kan hjælpe dem udvikle sig personligt, socialt og finde deres plads på arbejdsmarkedet. 

Har du spørgsmål om CSR-mærket?

Du er velkommen til at skrive til os, så svarer vi hurtigst muligt. 

  FAQ

  Ofte stillede spørgsmål og svar om CSR-mærket

  Hvad er CSR-mærket?

  CSR betyder “Corporate Social Responsibility”, som er et mærke/certificering som tildeles til virksomheder der tager et socialt ansvar og hjælper mennesker der har vanskeligheder ved at være på arbejdsmarkedet. 

  Hvorfor har VS Automatic modtaget mærket?

  VS Automatic har gennem en årrække haft fokus på at hjælpe mennesker, specielt unge der er på kanten af arbejdsmarkedet. Måden vi har bidraget er ved at:

  • Tilbyde fleksjob
  • Tilbyde småjob
  • Tilbyde praktikforløb
  • Være en del af indsatsen NExTWORK. 

  Hvad er NExTWORK?

  Vi vil gerne tage et socialt ansvar, dette kan vi gøre ved at hjælpe unge mennesker med forskellige vanskeligheder.

  Derfor er vi en del af NExTWORK, som er en netværksbaseret indsats som forbinder virksomheder og unge mennesker. Vi tilbyder praktikforløb der passer til individets behov.