verdensmål for bæredygtig udvikling

VS Automatic’s vision og arbejdet med verdensmål

VS Automatic vision er at være byens bedste arbejdsplads og den fortrukne samarbejdspartner!

Det vil vi gøre på følgende måde;

  • Vi vil skabe førsteklasses håndværk med fokus på kvalitet
  • Vi vil være den løsningsorienterede samarbejdspartner, der altid yder den bedste service
  • Vi vil være professionelle i alt, hvad vi foretager os i organisationen
  • Vi vil skabe tryghed, troværdighed og langvarige relationer
  • Vi vil fejlforbygge frem for fejlrette
  • Vi overholder altid indgåede aftaler
  • Vi vil altid arbejde ansvarlige overfor kunden og os selv
VS Automatic verdensmål

Bæredygtighed

Vi tager ansvar for vores forretning og tager en proaktiv tilgang til langsigtet bæredygtighed. Vi sigter i sidste ende for at eliminere alle arbejdsskader, og hver afdeling arbejder systematisk med at skabe et sikkert, behageligt arbejdsmiljø. Vi bestræber os på at sikre en bæredygtig ressourceudnyttelse og begrænse vores CO2-fodaftryk. Vi sætter høje standarder for både vores leverandører og os selv med hensyn til forretningsetik, juridiske krav og menneskerettigheder.

VERDENSMÅL, HVOR ENERGYSOLUTION BIDRAGER MED RÅDGIVNING

For VS Automatic arbejder vi aktivt med verdensmålene, vi ser en kæmpe gevinst i at arbejde aktivt med målene både for VS Automatic men også for vores kunder. Vi rådgiver vores kunder i Energi- og procesoptimeringer der bl.a. kan resultere i store energibesparelser eller reduceret vandforbrug, hvilket har positiv effekt på CO2 regnskabet og den økonomiske bundlinje.

Vi har særligt fokus på Verdensmål 3, 5, 7, 8, 9, 12 og 17

sundhed og trivsel


MÅL 3: SUNDHED OG TRIVSEL

Hos VS Automatic arbejder vi systematisk med sikkerhed og arbejdsmiljø således, at antallet af arbejdsskader nedbringes og vi kontinuerligt har et optimalt arbejdsmiljø.

Delmål 3.4 Red flere fra at dø af ikke-smitsomme sygdomme og styrk mental sundhed

Delmål 3.5 Forbyg og behandl stof-og alkoholmisbrug

ligestilling mellem kønnene


MÅL 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNEN

Ligestilling handler for os om lige rettigheder og muligheder, bl.a. lige adgang til karrieremuligheder/ledelsesstillinger, ligeløn for det samme arbejde, kompetenceudvikling, hensyntagen til medarbejdernes forskellige behov mm., så et godt arbejdsmiljø sikres på alle niveauer i organisationen. Grundet branchen, har vi hos VS Automatic en overvejende procentdel af mandlige ansatte. Vi vægter dog altid faglighed og professionalisme højst frem for køn, etnisk eller national oprindelse, religion, seksuel orientering, alder.

Delmål 5.8 Styrk kvinders rettigheder og muligheder gennem teknologi

bæredygtig energi


MÅL 7. BÆREDYGTIG ENERGI

Hos VS Automatic arbejder vi med at energi optimere, vi bidrager ikke kun med energieffektiviserings-projekter ude ved vores kunder. Vi arbejder for at finde holdbare løsninger til reduktion af CO2 relateret til vores energiforbrug, der omfatter egne bygninger og den energi, som vi bruger på at opretholde vores infrastruktur. Vi arbejder for grønnere kørsel blandt vores biler. Derudover ønsker vi at minimere rejseaktivitet blandt vores medarbejdere i forbindelse med f.eks. møder.

Delmål 7.2 omhandler at andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt. 

Delmål 7.3 omhandler forbedring af energieffektiviteten

anstændige jobs og økonomisk vækst


MÅL 8. ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Hos VS Automatic har vi fokus på økonomisk fornuftige business cases og ikke blot energiforbedringer.  Vi har stor fokus på at have og uddanne de bedste medarbejder, derfor får vores medarbejder løbende uddannelse. Vi vil også præge den fremtidige arbejdskræft i branchen og har løbende lærlinge og praktikanter blandt vores medarbejder.  Vi er med til at forme fremtidens arbejdskraft, derfor sætter vi en ære i at tage lærlinge ind, da vi ser det som en positiv investering for os, men også skabe værdi for branchen. Vi uddanner lærlinge indenfor el, VVS, IT og økonomi/ administration.

Delmål 8.2 Opnå højere økonomisk produktivitet gennem teknologi og innovation

Delmål 8.4 Brug ressourcerne effektivitet i forbrug og produktion

Delmål 8.5 Skabe fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige lønomhandlende

industri innovation og infrastruktur


MÅL 9. INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

Hos vi arbejder hele tiden på at forbedre vores teknologiske løsninger. Vores grønne løsninger er afhængige digitalisering og udvikling. Vi har fokus på miljø og klima i vores indkøb og produktudvikling. Internt har vi efter COVID-19 styrket vores videomøde faciliteter, det muliggøre reduktion i rejseaktivitet, samt skaber mere fleksible arbejdsvilkår for medarbejderne. Vi fokuser på effektivt at udnytte ressourcer i infrastrukturen og eftermonterings-industrien, samt øget brug af rene teknologier til industrielle processer, som også støtter op om Mål 7.

 

Delmål 9.2 Støt inkluderende og bæredygtig industrialisering

Delmål 9.5 Styrk forskning, og oppgradering industriteknologi

ansvarligt forbrug og produktion


MÅL 12. ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Hos VS Automatic har vi hele tiden fokus på vores egen miljømæssige belastning. Vi er allerede godt på vej i forhold til sortering af vores affald.  VS Automatic har erhvervet sig kompetencer i LEAN, som bidrager til reduktion og forebyggelse af spild.

Delmål 12.4 Håndter kemikalier og affald forsvarligt

Delmål 12.5 Reducer affaldsmængden betydeligt

Delmål 12.8 Giv alle mennesker viden og forståelse for at kunne leve bæredygtigt 

ansvarligt forbrug og produktion


Mål 17 PARTNERSKABER FOR HANDLING

Vi har fokus på at hjælpe og udbrede bæredygtig viden, ekspertise og teknologier til de udviklingslande vi rejser til. Vi har fokus på at skabe gode solide partnerskaber på tværs af samfundet, med fokus på en samlet ressourcestrategi.

Delmål 17.6 Øg videndeling og adgang til videnskab, teknologi og innovation

Delmål 17.7 Udbred miljøvenlige teknologier i udviklingslandene

Delmål 17.16 Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling

Delmål 17.17 Tilskynd til effektive partnerskaber