vs automatic kompetencer

FN's Verdensmål

Mod målet om at blive byens absolut bedste arbejdsplads, arbejder vi dagligt med dele af de 17 Verdensmål.

Vi ser en kæmpe gevinst i at arbejde aktivt med Verdensmålene – både for VS Automatic, for vores kunder og for planeten.

Og vi ved, at det kræver en indsats for at være et forbillede for andre.

Vi rådgiver i energi- og procesoptimeringer, der bl.a. kan resultere i store energibesparelser eller reduceret vandforbrug. Alt sammen med en positiv effekt på Co2 regnskabet og den økonomiske bundlinje.

verdensmål globus

Vores arbejde og vision med verdensmålene

VS Automatics vision er at være byens bedste arbejdsplads og den fortrukne samarbejdspartner!

Det vil vi gøre på følgende måde;

josephine jonathan 5 verdensmål
frederik henrik rene fn-verdensmål

Målet om en bæredygtig planet

FN-verdensmålene er vedtaget for at planeten og mennesker kan se mod en bæredygtig fremtid. Som forretning vil vi gerne tage ansvar og have en proaktiv tilgang til langsigtet bæredygtighed.

Det gør vi:

Vi bestræber os på at sikre en bæredygtig ressourceudnyttelse og begrænse vores Co2-fodaftryk. Vi sætter høje standarder for både vores leverandører og os selv med hensyn til forretningsetik, juridiske krav og menneskerettigheder.

Vi sigter mod at eliminere alle arbejdsskader, og hver afdeling arbejder systematisk med at skabe et sikkert og behageligt arbejdsmiljø.

Mål 3: Sundhed og trivsel 

Hos VS Automatic arbejder vi systematisk med sikkerhed og arbejdsmiljø således, at antallet af arbejdsskader nedbringes, og vi kontinuerligt har et optimalt arbejdsmiljø.

 • Delmål 3.4: Red flere fra at dø af ikke-smitsomme sygdomme og styrk mental sundhed.
 • Delmål 3.5: Forbyg og behandl stof-og alkoholmisbrug.
sundhed og trivsel verdensmål 3
kvalitetsuddannelse 4 verdensmål

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Dette mål ligger vi stor vægt på i VS Automatic, da vi tror på, at vores kunder fortjener en ydelse, som lever op til nutidens standard. Derfor dygtiggøres vores ansatte gennem kurser og efteruddannelse. 

Hvilke kompetencer der læres, bestemmes af den ansatte i samråd med VS Automatic, hvor der tages højde for, at vi som virksomhed skal have ekspertisen til at fremtidssikre vores kunder. 

Dette gælder for alle afdelinger, blandt andet alle elektrikere, programmører, ledelsen, Marketing mm.

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Ligestilling handler for os om lige rettigheder og muligheder, bl.a. lige adgang til karrieremuligheder/ledelsesstillinger, ligeløn for det samme arbejde, kompetenceudvikling, hensyntagen til medarbejdernes forskellige behov mm. Vi ønsker at sikre et godt arbejdsmiljø på alle niveauer i organisationen.

Grundet branchen, har vi en overvejende procentdel af mandlige ansatte.

Vi vægter dog altid faglighed og professionalisme højst frem for køn, etnisk eller national oprindelse, religion, seksuel orientering, alder mv.

 • Delmål 5.8: Styrk kvinders rettigheder og muligheder gennem teknologi.
ligestilling mellem kønnene verdensmål 5
bæredygtig energi verdensmål 7

Mål 7: Bæredygtig energi

Hos VS Automatic har vi stor fokus på energioptimering – både hos vores kunder og internt i virksomheden.

Vi bidrager nemlig ikke kun med energieffektiviserings-projekter ude ved vores kunder.

Vi arbejder for at finde holdbare løsninger til reduktion af Co2 – relateret til vores eget energiforbrug, der omfatter egne bygninger og dén energi, vi bruger på at opretholde vores infrastruktur. Vi arbejder for grønnere kørsel blandt vores biler.
Derudover ønsker vi at minimere rejseaktivitet blandt vores medarbejdere i forbindelse med f.eks. møder.

 • Delmål 7.2: omhandler at andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt. 
 • Delmål 7.3: omhandler forbedring af energieffektiviteten.

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Hos VS Automatic har vi fokus på økonomisk fornuftige business cases og ikke blot energiforbedringer. Vi har stor fokus på at have og uddanne de bedste medarbejder, derfor får vores medarbejder løbende uddannelse.

Vi vil også præge den fremtidige arbejdskraft i branchen og har løbende lærlinge og praktikanter blandt vores medarbejder. Vi ønsker at være med til at forme fremtidens arbejdskraft, derfor sætter vi en ære i at tage lærlinge ind, da vi ser det som en positiv investering, som skaber værdi for branchen.

Vi uddanner lærlinge og elever indenfor el, IT, økonomi/administration og multimedie.

 • Delmål 8.2: Opnå højere økonomisk produktivitet gennem teknologi og innovation.
 • Delmål 8.4: Brug ressourcerne effektivitet i forbrug og produktion.
 • Delmål 8.5: Skabe fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn. 
anstændige jobs og økonomisk vækst 8 verdensmål
industri innovation og infrastruktur 9 verdensmål

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores teknologiske løsninger. Vores grønne løsninger er afhængige af digitalisering og udvikling, hvor vi har fokus på miljø og klima i vores indkøb og produktudvikling.

Internt har vi, efter COVID-19, styrket vores videomøde faciliteter, det muliggøre reduktion i rejseaktivitet, samt skaber mere fleksible arbejdsvilkår for medarbejderne.

Vi fokuser på effektivt at udnytte ressourcer i infrastrukturen og eftermonterings-industrien, samt øget brug af rene teknologier til industrielle processer, som også støtter op om Mål 7.

 • Delmål 9.2: Støt inkluderende og bæredygtig industrialisering.
 • Delmål 9.5: Styrk forskning og oppgradering af industriteknologi.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi har hele tiden fokus på vores egen miljømæssige belastning. Vi er allerede godt på vej i forhold til sortering af vores affald.

VS Automatic har erhvervet sig kompetencer i LEAN, som bidrager til reduktion og forebyggelse af spild.

 • Delmål 12.4: Håndter kemikalier og affald forsvarligt.
 • Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt.
 • Delmål 12.8: Giv alle mennesker viden og forståelse for at kunne leve bæredygtigt.
ansvarligt forbrug og produktion verdensmål 12
partnerskaber for handlingi 17 verdensmål

Mål 17: Partnerskab for handling

Vi har fokus på at hjælpe og udbrede bæredygtig viden, ekspertise og teknologier til de udviklingslande, vi rejser til.

Vi har fokus på at skabe gode solide partnerskaber på tværs af samfundet, med fokus på en samlet ressourcestrategi.

 • Delmål 17.6: Øg videndeling og adgang til videnskab, teknologi og innovation.
 • Delmål 17.7: Udbred miljøvenlige teknologier i udviklingslandene.
 • Delmål 17.16: Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling.
 • Delmål 17.17: Tilskynd til effektive partnerskaber.

Kasper

Afdelingsleder

“Jeg går altid efter den bedste løsning for mine kunder.”

Kasper kontakt

Har du spørgsmål angående FN-verdensmålene?

Vi besvarer gerne dine spørgsmål

  FAQ

  Ofte stillede spørgsmål og svar om FN-verdensmålene

  Hvad er FN-verdensmålene?

  FN-verdensmålene er til for at fremme en bæredygtig fremtid. De 17 Verdensmål blev vedtaget på FN topmødet d. 25. september 2015. Målet er at øge fokus på en bæredygtig udvikling for planeten samt menneskerne. 

  Hvor mange FN-verdensmål er der?

  Der er i alt 17 Verdensmål, der dog er opdelt i 169 delmål.

  Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

  Hvad betyder FN-verdensmålene for VS Automatic?

  Vi har en ambition om at bidrage positivt til fremtiden og dermed gøre planeten mere bæredygtig. På samme tid fremmer målene virksomheden som helhed, da alle medarbejdere ved hvilken retningen, vi går i. 

  På denne side kan du læse præcis, hvordan vi støtter en bæredygtig fremtid og hvilke udvalgte mål, vi har fokus på.