Specialister I Termografering 

Termografering er en metode for at finde ud af om dine elinstallationer stadig er sikre. Det afslører om dine installationer er for varme og om du har en risiko for at der kan opstå brand i dem. En termografering hjælper også ved at se om dit hus evt. er isoleret korrekt og din varme i huset ikke siver ud. 

Ved en termografisk undersøgelse bliver der benyttet et termokamera som har en infrarød detektor som kan scanne en hel overflade i stedet for kun et punkt og måle energiens stråler. Ved en termografisk undersøgelse vil der blive scannet overfladerne og blive holdt øje med om der er noget som ikke helt er som det skal være. Der bliver kigget efter kuldebroer, utæthed i bygningen og dårlig isolering. 

Hos VS Automatic får du en godkendt termograferingsrapport, konkurrencedygtige priser og vi samarbejder med forsikringsselskaberne. Dette kan være en fordel da mange forsikringsselskaber har et krav om termografi skal udføres hvert andet år. 

VS Automatic A/S er godkendt til el-termografering af og vores termografer overholder DBI’s krav til personcertificering. Derfor er du med garanti i de bedste hænder hos os.

Termografi eltavle

El termografering

VS Automatic A/Ser DBI uddannet til at udføre termografering af el-tavler for erhvervs- og industrivirksomheder, landbrug, offentlige institutioner og private. Vores termograf overholder DBI’s krav til personcertificering og kører ud til kunder i hele området omkring Østbirk, Horsens, Hovedgård, Skanderborg og hele Østjylland. Hos VS Automatic får du en godkendt termografirapport, konkurrencedygtige priser og vi samarbejder med forsikringsselskaberne – du med garanti i de bedste hænder hos os! Se mere om vores samarbejde med Gjensidige forsikring her.

Termografering af hus   

Det kan være en rigtig god ide at få termograferet et hus inden du køber det, da der kan være problemer man ikke kan se eller noget som snart skal laves om. Det vil give dig en god ide om hvordan huset tilstand er. Når du skal have lavet en termografering af dit hus, vil VS Automatics termografør kunne finde ud af hvor der er et problem. Det er muligt finde bygningsfejl, kuldebroer, utæthed og om der er fugt i væggene eller taget. Da termokamera scannet alle overfalder i huset, gør det at det er muligt at finde de ting man ikke kan se med det blotte øje. Det er muligt at finde der præcise sted hvor problemet befinder sig. 

El-termografering – forebyg kortslutninger og brand

Ifølge forsikringsselskaberne opstår 1 ud af 4 brande pga. fejl og kortslutning i el-installationer – med el-termografi har vi mulighed for at fejlen i tide! Termografering er en effektiv metode til at få et meget præcist billede af el-installationernes tilstand.

Med et termografi-kamera, der måler den infrarøde stråling som alle overflader udsender, kan man se temperaturforskelle og på den måde synliggøre overbelastninger, løse forbindelser og lignende. Ved at udbedre fejl, kan man forebygge brand i el-installationer.

Termografering af eltavler

Termografering er en effektiv metode til at få et meget præcist billede af el-installationernes tilstand. Med et termografi-kamera, der måler såkaldte IR strålinger, kan man se temperaturforskelle og på den måde synliggøre overbelastninger, løse forbindelser og lignende.

Ifølge forsikringsselskaberne opstår 25 % af alle brande pga. fejl og kortslutning i el-installationer. Med el-termografi har vi mulighed for at fejlen i tide. Det kan redde liv. Spørg dit forsikringsselskab om dine fordele ved at få termograferet dine el-tavler.

termografering før

Termografisk undersøgelse   

En termograf ville kunne se ved hjælp af farver hvor der slipper varme ud henne. Ved at få en termografisk undersøgelse er det muligt at finde ud af hvad de præcise problemer eller sted er henne. Hvilket gør man kan sparre penge på at en håndværker eller lignende skal komme ud og først finde problemet, hvor efter det skal laves. Ved en termografisk undersøgelse vil du få en rapport som fortæller dig, hvor og hvorfor du oplever varmen, slipper ud. Undersøgelsen vil også kunne fortælle dig om der er fugt eller større problemer.

termografi rdc

Forebyg produktions- og driftstop med termografi

For alle virksomheder og landbrug er elforsyningen en vigtig faktor for at kunne opretholde en effektiv drift og produktion. Med el-termografering, kan man nedsætte risikoen for overophedning, fejl og kortslutning, der kan medføre driftsstop. Med el-termografering er det muligt at planlægge vedligehold og større reparationer, så det ikke giver problemer i driften.
I værste tilfælde kan en defekt el-tavle kortslutte og udvikle brand.

Vi anbefaler:

 • Produktionsvirksomheder termografering 1 gang om året
 • Landbrug at få termograferet el-tavler hvert 2. år
 • I nogle brancher (f.eks. træbranchen) er der lovkrav om termografering af el-tavler hvert år

Vores termograf gennemgår udvalgte el-installationer. El-komponenter der kan have indvirkning på produktionen, hvis der sker en kortslutning, eller hvis de er ødelagte:

 • Elektriske maskiner og anlæg
 • Strømskinner
 • Elmotorer
 • Koblingsudstyr og afbrydere
 • Frekvensomformere
 • Stationer til opladning
 • Transformere

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Hvad er kravene til termografering?

Hvad skal du være opmærksom på hvis du skal have lavet en termografering?

 • Skal være autoriseret eller tavlefabrikant
 • Der skal først laves en risikovurdering
 • Er der spænding i nærheden skal vedkommende være over 18 år.

Det er vigtig der er styr på sikkerheden. For når man termograferer, skal der være tændt for eltavlen, ellers vil man ikke få noget ud af at termografere.

Læs mere om krav til termografering.

Ofte stillede spørgsmål

✅Hvad er et termografi?

Hvad er et termografi?

Termografi kan vise den varme som objekter udstråler, og når man bruger et termografikamera på et objekt som for eksempel en el tavle, kan den omdanne den varme den ser til temperaturmålinger. Når der laves termografering, tager man et billede af el tavlen og kan dermed se om der er nogle komponenter som er for varme og dermed skal skiftes eller repareres. Termografi kan også bruges til at tjekke isolering, og se hvor varmen slipper ud i dit hus eller erhverv.

✅ Hvad viser en termografering?

Hvad viser en termografering?

En termografering viser varmeudvikling fra komponenter til og fra forbindelsessteder. Forbindelsessteder kan være skrueløse klammer og sikringsholder, faktisk alle steder hvor der kan komme en dårlig forbindelse. Hvis der er en dårlig forbindelse, kan man se en varmeudvikling på kameraet.

Det kan sammenlignes med et termometer som viser det hele billede i stedet for et lille punkt og du har mulighed for at se det på en skærm som viser et helbillede.

✅Hvorfor skal jeg have et termografi?

Hvorfor skal jeg have et termografi?

For vores privatkunder har vi et samarbejde med Gjensidige forsikring om termografi. Vi laver ofte termografering på landbrug og nedlagt landbrug. Disse typer af beboelse er mere udsat fordi der er mere støv og halm som er letantændeligt. I denne type af beboelse er elboksen ofte placeret i en lade hvor man måske ikke kigger hver dag. Så det er en rigtig god måde at undgå brand og skader.

I et almindeligt byhus kan man bruge termografering til at tjekke grundvandspumper så kælderen ikke oversvømmer, eller hvis man ønsker at tjekke isoleringen i huset, da termografi også kan vise om der siver varme ud et sted. Termografering er rigtig god til at forebygge og se om noget er ved at gå i stykker.

Virksomheder kan få termografi for at sikre sig en komponent ikke er i stykker. Vi laver termografering imens produktionen kører, hvis termografering viser at en komponent er i stykker. Kan vi lave det på et kontrolleret tidspunkt hvor produktionen alligevel skal holde pause, så det koster mindst muligt for virksomheden.

✅ Er termografering lovpligtigt?

Er termografering lovpligtigt?

Det er ikke lovpligtigt at få foretaget en termografering, men vi anbefaler det. En termografiering kan være med til at sikre dit hjem mod brand og andre skaber. Visse forsikringsselskaber vil dog have at man får foretaget en termografering, for at være medlem, fordi det netop er med til at forebygge skader og brand. 

✅ Hvad koster termografering?

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Termografi Horsens

Har du brug for hjælp med at få termograferet din elinstallation, kan vi hjælpe dig med din opgave. Vi hjælper virksomheder og private med termografi i Horsens og resten af midtjylland.

Kontakt os

Du får hos os i VS Automatic en DBI uddannet termograf – din garanti for kvalitetsarbejde! Skriv til os på info@vs-automatic.dk eller ring til os på +(45) 7564 1899

Der er en lang række krav der skal indfris for at blive personcertificeret og virksomhedsgodkendt til at udføre termograferingsopgaver. Du kan se mere om de lovpligtige krav på DBI hjemmesiden www.brandogsikring.dk

 

termografisk undersoegelse