Termografering

Termografering er en metode til at finde ud af, om dine elinstallationer stadig er sikre. Det afslører, om dine installationer er for varme, og om der er risiko for, at der kan opstå brand i dem. Undersgelsen hjælper også med at tydeliggøre, om dit hus er isoleret korrekt, og om varmen i dit hus siver ud. 

En termografisk undersøgelse foretages ved at benyttet et termokamera, som har en infrarød detektor. Detektoren kan scanne en hel overflade, i stedet for kun ét punkt, og måle energiens stråler. Ved en termografisk undersøgelse scannes overfladerne, og der bliver holdt øje med kuldebroer, utæthed i bygningen og dårlig isolering. 

Hos VS Automatic får du en godkendt termograferingsrapport, konkurrencedygtige priser og vi samarbejder med forsikringsselskaberne. Dette kan være en fordel, da mange forsikringsselskaber har et krav om, at termografi skal udføres hvert andet år. VS Automatic er godkendt til el-termografering, og vores termografer overholder DBI’s krav til personcertificering.

Termografi eltavle

Termografisk undersøgelse   

En termograf kan, ved hjælp af farver, se, hvor der forekommer varmeudslip. Ved en termografisk undersøgelse er det altså muligt at finde det præcise problem og lokalisere, hvor det er. Dét gør, at du sparer tid og penge, da en håndværkeren ikke først skal bruge tid på at finde problemet. Ved en termografisk undersøgelse får du en rapport, som fortæller dig, hvor og hvorfor du oplever varmeudslip. Undersøgelsen kan også fortælle dig, om der er fugt eller større problemer i bygningen.

Termografering af hus   

Det kan være en rigtig god idé, at få termograferet dit hus, inden du køber det. En termografering vil give dig en god idé om, hvordan huset tilstand er. Det er muligt finde bygningsfejl, kuldebroer, utæthed samt se, om der er fugt i væggene eller i taget. Når du skal have lavet en termografering af dit hus, vil VS Automatics termograf finde ud af, hvor der er et problem. Termokameraet scannet alle husets overfalder, og gør det muligt at finde de problemer, som du ikke kan se med det blotte øje.

El termografering

VS Automatic er DBI uddannet til at udføre termografering af el-tavler for erhvervs- og industrivirksomheder, landbrug, offentlige institutioner og private. Vores termograf overholder DBI’s krav til personcertificering og kører ud til kunder i hele Midtjylland.

Hos VS Automatic får du en godkendt termografirapport, konkurrencedygtige priser og vi samarbejder med forsikringsselskaberne. Du er med garanti i de bedste hænder hos os!

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

DBI står for Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, og her har vores elektriker taget et tre dags kursus. Dette kursus betyder at vi kan foretage termografering for forsikringsselvskaber. Vælger du en elektriker som ikke har kursus hos DBI, og der sker en brand kan du ikke bruge den færdige rapport til noget. 

Så derfor er du med garanti i de bedste hænder hos os!

Hvad er kravene til termografering?

Hvad skal du være opmærksom på, når du skal have lavet en termografering?

 • Benyt altid en autoriseret elektriker eller tavlefabrikant.
 • Der skal først laves en risikovurdering før og under termograferingen. Dette er for at skabe et overblik over el tavlen, og lokationen. Risikovurderingen er for at beskytte elektrikeren og eltavlen mod potentielle farlige situationer. 
 • Er der spænding i nærheden, skal vedkommende være over 18 år.

Det er vigtig, at der er styr på sikkerheden, da en termografering skal foretages med en tændt eltavle. – Ellers vil vi ikke få noget ud af at termografere.

Læs mere om kravene her. 

Forebyg produktions- og driftstop med termografi

For alle virksomheder og landbrug er elforsyningen en vigtig faktor for at kunne opretholde en effektiv drift og produktion. Med el-termografering kan du nedsætte risikoen for overophedninger, fejl og kortslutninger, hvilke kan medføre driftsstop. Med el-termografering er det muligt at planlægge vedligehold og større reparationer, så det ikke giver problemer i driften.
I værste tilfælde kan en defekt el-tavle kortslutte og udvikle brand.

Vi anbefaler, at:

 • produktionsvirksomheder får termografering 1 gang om året.
 • landbrug får termograferet el-tavler hvert 2. år.

OBS i nogle brancher (f.eks. træbranchen) er der lovkrav om termografering af el-tavler hvert år

Vores termograf gennemgår udvalgte el-installationer og -komponenter, som kan have indvirkning på produktionen, hvis der sker en kortslutning, eller hvis de er ødelagte. Herunder:

 • Elektriske maskiner og anlæg
 • Strømskinner
 • Elmotorer
 • Koblingsudstyr og afbrydere
 • Frekvensomformere
 • Stationer til opladning
 • Transformere

El-termografering – forebyg kortslutninger og brand

Ifølge forsikringsselskaberne opstår 1 ud af 4 brande pga. fejl og kortslutning i el-installationer. Med el-termografi har vi mulighed for at finde fejlen i tide! Termografering er en effektiv metode til at få et meget præcist billede af el-installationens tilstand.

Med et termografi-kamera, der måler den infrarøde stråling, som alle overflader udsender, kan vi se temperaturforskelle og på den måde synliggøre overbelastninger, løse forbindelser og lignende. Ved at udbedre fejl, kan du forebygge brand i dine el-installationer.

Termografering af eltavler

Termografering er en effektiv metode til at få et meget præcist billede af el-installationernes tilstand. Med et termografi-kamera, der måler såkaldte IR strålinger, kan vi se temperaturforskelle og på den måde synliggøre overbelastninger, løse forbindelser og lignende 

Ifølge forsikringsselskaberne opstår 25 % af alle brande pga. fejl og kortslutning i el-installationer. Med el-termografi har vi mulighed for at fejlen i tide. Det kan redde liv. Spørg dit forsikringsselskab om dine fordele ved at få termograferet dine el-tavler.

Ofte stillede spørgsmål

✅Hvad er et termografi?

Hvad er et termografi? 

Termografi kan vise den varme, som objekter udstråler. Når vi bruger et termografi-kamera på et objekt, som for eksempel en eltavle, kan kameraet omdanne varmen til temperaturmålinger. Når der laves termografering, tager vi et billede af eltavlen og kan derved se, om der er nogle komponenter, som er for varme og dermed skal skiftes eller repareres. Termografi kan også bruges til at tjekke isolering ift. at se, om varmen slipper ud i dit hus eller erhverv.

✅ Hvad viser en termografering?

Hvad viser en termografering?

En termografering viser varmeudvikling fra komponenter til og fra forbindelsessteder. Forbindelsessteder kan være skrueløse klammere og sikringsholdere – faktisk alle steder, hvor der kan komme en dårlig forbindelse. Hvis der er en dårlig forbindelse, kan vi se en varmeudvikling på kameraet.

Det kan sammenlignes med et termometer, som viser det hele billede i stedet for kun et lille punkt. 

✅Hvorfor skal jeg have et termografi?

Hvorfor skal jeg have et termografi? 

Termografering af landbrugsejendom

For vores privatkunder har vi et samarbejde med Gjensidige forsikring om termografi. Vi laver ofte termografering på landbrug og nedlagte landbrug. Disse typer af beboelse er mere udsat, da der er mere støv og halm, som er letantændeligt. I denne type af beboelse er eltavlen ofte placeret i en lade, hvor du måske ikke kigger hver dag. Så termografering er en rigtig god hvorpå, at du kan undgå mulig brand og skader.

Termografering af hus

I et almindeligt byhus kan du bruge termografering til at tjekke grundvandspumper, så kælderen ikke oversvømmer. Eller hvis du ønsker at tjekke isoleringen i huset, da termografi også kan vise, om der siver varme ud et sted. Termografering er rigtig god til at forebygge og fange, hvis noget er ved at gå i stykker.

Termografering af erhverv

Virksomheder kan få termografi for at sikre sig en komponent ikke er i stykker. Vi laver termografering imens produktionen kører, hvis termografering viser at en komponent er i stykker. Kan vi lave det på et kontrolleret tidspunkt hvor produktionen alligevel skal holde pause, så det koster mindst muligt for virksomheden.

✅ Er termografering lovpligtigt?

Er termografering lovpligtigt?

Det er ikke lovpligtigt, at få foretaget en termografering – men vi anbefaler det!
En termografering kan være med til at sikre dit hjem mod brand og andre skaber.
Visse forsikringsselskaber kræver dog, at du får foretaget en termografering for, at du kan blive medlem.

✅ Hvad koster termografering?

Hvad koster termografering?

For private kunder koster det 1.965 kr. + moms, at få udført en termografering. 
Er du erhvervskunde koster en termografering 2.995 kr. + moms.
Disse priser gælder indenfor en radius på 50 km. fra Horsens. 

OBS! Dette er vejledende priser, da vi gerne giver et individuelt tilbud ud fra størrelsen samt antal af eltavler.

Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud. 

Termografi Horsens

Har du brug for hjælp til at få termograferet din elinstallation, kan vi hjælpe dig med din opgave. Vi hjælper virksomheder og private med termografering i hele landet.

Kontakt os

Hos os får du en DBI uddannet termograf – din garanti for kvalitetsarbejde!
Skriv til os på info@vs-automatic.dk eller ring til os på +(45) 75 64 18 99

Der er en række krav, son skal indfries for at blive personcertificeret og virksomhedsgodkendt til at udføre termograferingsopgaver. Du kan se mere om de lovpligtige krav på DBI hjemmeside her www.brandogsikring.dk.

 

termografisk undersoegelse