Termografi

Termografering

Termografering er en metode for at finde ud af om dine elinstallationer stadig er sikre. Det afslører om dine installationer er for varme og om du har en risiko for at der kan opstå brand i dem. En termografering hjælper også ved at se om dit hus evt. er isoleret korrekt og din varme i huset ikke siver ud. 

Termografisk undersøgelse   

Ved at få lavet en termografisk undersøgelse vil du kunne finde hvor og hvorfor du har varme udslip, eller om der er et større problem der skal laves. Det ville kunne sparre dig penge i sidste ende, da du får at vide præcis hvor problemet er.  

Ved en termografisk undersøgelse bliver der benyttet et termokamera som har en infrarød detektor som kan scanne en hel overflade i stedet for kun et punkt og måle energiens stråler. Ved en termografisk undersøgelse vil der blive scannet overfladerne og blive holdt øje med om der er noget som ikke helt er som det skal være. Der bliver kigget efter kuldebroer, utæthed i bygningen og dårlig isolering. 

En termograf ville kunne se ved hjælp af farver hvor der slipper varme ud henne. Ved at få en termografisk undersøgelse er det muligt at finde ud af hvad de præcise problemer eller sted er henne. Hvilket gør man kan sparre penge på at en håndværker eller lignende skal komme ud og først finde problemet, hvor efter det skal laves. Ved en termografisk undersøgelse vil du få en rapport som fortæller dig, hvor og hvorfor du oplever varmen, slipper ud. Undersøgelsen vil også kunne fortælle dig om der er fugt eller større problemer.  

termografisk undersoegelse

Termografering af hus   

Det kan være en rigtig god ide at få termograferet et hus inden du køber det, da der kan være problemer man ikke kan se eller noget som snart skal laves om. Det vil give dig en god ide om hvordan huset tilstand er.  

Når du skal have lavet en termografering af dit hus, vil VS Automatics termografør kunne finde ud af hvor der er et problem. Det er muligt finde bygningsfejl, kuldebroer, utæthed og om der er fugt i væggene eller taget. Da termokamera scannet alle overfalder i huset, gør det at det er muligt at finde de ting man ikke kan se med det blotte øje. Det er muligt at finde der præcise sted hvor problemet befinder sig. 

Termografering af eltavler

Termografering er en effektiv metode til at få et meget præcist billede af el-installationernes tilstand. Med et termografi-kamera, der måler såkaldte IR strålinger, kan man se temperaturforskelle og på den måde synliggøre overbelastninger, løse forbindelser og lignende.Ifølge forsikringsselskaberne opstår 25 % af alle brande pga. fejl og kortslutning i el-installationer. Med el-termografi har vi mulighed for at fejlen i tide. Det kan redde liv. Spørg dit forsikringsselskab om dine fordele ved at få termograferet dine el-tavler.

El termografering

VS Automatic A/Ser DBI uddannet til at udføre termografering af el-tavler for erhvervs- og industrivirksomheder, landbrug, offentlige institutioner og private. Vores termograf overholder DBI’s krav til personcertificering og kører ud til kunder i hele området omkring Østbirk, Horsens, Hovedgård, Skanderborg og hele Østjylland.Hos VS Automatic får du en godkendt termografirapport, konkurrencedygtige priser og vi samarbejder med forsikringsselskaberne – du med garanti i de bedste hænder hos os! Se mere om vores samarbejde med Gjensidige forsikring her.

Specialister I Termografi

Hos VS Automatic får du en godkendt termograferingsrapport, konkurrencedygtige priser og vi samarbejder med forsikringsselskaberne. VS Automatic A/S er godkendt til el-termografering af og vores termografer overholder DBI’s krav til personcertificering. Derfor er du med garanti i de bedste hænder hos os!

El-termografering – forebyg kortslutninger og brand

Ifølge forsikringsselskaberne opstår 1 ud af 4 brande pga. fejl og kortslutning i el-installationer – med el-termografi har vi mulighed for at fejlen i tide! Termografering er en effektiv metode til at få et meget præcist billede af el-installationernes tilstand.

Med et termografi-kamera, der måler den infrarøde stråling som alle overflader udsender, kan man se temperaturforskelle og på den måde synliggøre overbelastninger, løse forbindelser og lignende. Ved at udbedre fejl, kan man forebygge brand i el-installationer.

Forebyg produktions- og driftstop med termografi

For alle virksomheder og landbrug er elforsyningen en vigtig faktor for at kunne opretholde en effektiv drift og produktion. Med el-termografering, kan man nedsætte risikoen for overophedning, fejl og kortslutning, der kan medføre driftsstop. Med el-termografering er det muligt at planlægge vedligehold og større reparationer, så det ikke giver problemer i driften.
I værste tilfælde kan en defekt el-tavle kortslutte og udvikle brand.Vi anbefaler:

Produktionsvirksomheder termografering 1 gang om åretLandbrug at få termograferet el-tavler hvert 2. årI nogle brancher (f.eks. træbranchen) er der lovkrav om termografering af el-tavler hvert år

Vores termograf gennemgår udvalgte el-installationer. El-komponenter der kan have indvirkning på produktionen, hvis der sker en kortslutning, eller hvis de er ødelagte:

  • Elektriske maskiner og anlæg
  • Strømskinner
  • Elmotorer
  • Koblingsudstyr og afbrydere
  • Frekvensomformere
  • Stationer til opladning
  • Transformere

Termografi Horsens

Har du brug for hjælp med at få termograferet din elinstallation, kan vi hjælpe dig med din opgave. Vi hjælper virksomheder og private med termografi i Horsens og resten af midtjylland.

Kontakt os

Du får hos os i VS Automatic en DBI uddannet termograf – din garanti for kvalitetsarbejde! Skriv til os på info@vs-automatic.dk eller ring til os på 7564 1899.

Der er en lang række krav der skal indfris for at blive personcertificeret og virksomhedsgodkendt til at udføre termograferingsopgaver. Du kan se mere om de lovpligtige krav på DBI hjemmesiden www.brandogsikring.dk*Kilde: www.forsikringogpension.dk

7564 1899
info@vs-automatic.dk