Alt du skal vide om solceller

Ønsker du at opnå store besparelser på din elregning, samtidig med at gøre noget godt for miljøet? Så er solceller en god løsning for dig!

Solceller kan både bruges privat og erhverv.
Hos VS Automatic kan du få professionel og kompetent rådgivning af autoriserede solcelle installatører. Således sikres du, at din investering bliver fordelagtig.

Få rådgivning om solceller

Det betyder størrelsen for prisen på dit solcelleanlæg

Vælg en størrelse herunder for at læse mere

Hvor stort skal et solcelleanlæg være?

Der er 4 punkter du skal være opmærksom på, inden du vælger hvor stort et anlæg skal være.

 • Dit nuværende forbrug i kWh.
 • Hvor stor en del af dit strømforbrug, du ønsker dækket af solcellerne.
 • Antallet af solskinstimer.
 • Hvor meget tagoverflade du har til rådighed.

Læs også: Regler og placering for solceller

Solcellers forventede årlige elproduktion

Et solcelleanlæg på 2 kW kan producere

ca. 2.000 kWh om året

Et solcelleanlæg på 4 kW kan producere

ca. 4.000 kWh om året

Et solcelleanlæg på 6 kW kan producere

ca. 6.000 kWh om året

optimal hældning af tag til solceller

Sådan får du mest ud af dine solceller

Du får den optimale effekt af dine solceller, når solen rammer dem vinkelret midt på dagen. I Danmark er dette ved en hældning på 40 grader i sydlig retning. Man kan i praksis dog indrette solcelleplaceringen således, at alt mellem sydøst til sydvest med en hældning mellem 15-60 grader ikke reducerer ydelsen mærkbart.

Undgå at solcellerne står i skygge, da selv en lille smule skygge på solcellen kan reducere effekten!
Skygge kan forekomme af; træer, bygninger, skorstene og lignende.

Læs også: Kan solceller betale sig

optimal hældning af tag til solceller

LÆS VORES ANMELDELSER VED AT TRYKKE PÅ IKONERNER NEDENUNDER

Solcelle guide til køb og installation

Her har vi samlet en oversigt over, hvad der er væsentligt at undersøge, inden du investerer i et solcelleanlæg.

For at få indblik i, hvor meget strøm du kan producere, i forhold til dit nuværende forbrug, skal du have en autoriseret installatør til at se på dit hus og elforbrug.

Overvej hvor meget strøm du bruger midt på dagen, da det oftest er her, hvor solcellerne producerer strøm.

Før køb af solceller

 1. Er dit hus egnet til solceller?
  Du skal have en tagflade, der vender enten mod syd, øst eller vest, eller midt i mellem, for at få det optimale ud af dine solceller. Dertil skal du også sikre dig, at din tagkonstruktion kan bære vægten fra solcelleanlægget, og om der er plads til den ønskede størrelse. 
 2. Hvilke regler er forbundet med solcelleinstallation?
  Det første du kan gøre, er at kontakte kommunen, for at høre omkring lokalplanen. Her kan du finde ud af, hvor du må placere solceller på huset, og hvordan du undgår at genere dine naboer. Der kan være begrænsninger i forhold til naboskel.
  Læs derfor om bygningsreglementet om solceller her.
 3. Undersøg økonomien for køb, installation og merpriser.
  Der kan være flere udgifter forbundet med køb og installation af solceller. Undersøg om der er udgifter til dit måle abonnement samt rådighedsbetaling hos dit energiselskab.
Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Under køb af solceller

Inden du begynder at indhente tilbud, så vær opmærksom på, om pågældende tilbudsgiver er VE-installatør. VE står for vedvarende energi, og virksomheder med denne certificering, har medarbejdere, som er VE-godkendt af energistyrelsen.

Når du har fundet et par VE-installatør virksomheder, kan du indhente skriftlige tilbud herfra. Vær opmærksom på at tilbuddene indeholder følgende:

 • Pris på solcelleanlæg og installation
 • En rådgivende konklusion. Eksempelvis omkring størrelse og placering.
 • Skrift omkring garanteret elproduktion
 • Garanti på produkt samt mulighed for forlængelse heraf
 • Hvilke forsikringsmuligheder der er.
 • Et overslag over økonomi.

Solcellepakker indeholder normalvis både solceller, inverter, standard installering og kabeltrækning samt tilslutning.
Vær opmærksom på, om du overholder kravene for en standard installation.

Efter køb af solceller

Når du har fundet det rette tilbud med ønskede produkt og specifikationer, skal dit anlæg installeres. En installation foregår normalvis i følgende steps:

 1. Dine solceller bliver monteret på skinner, på taget, stativ eller facade.
 2. Inverteren bliver installeret et tørt, køligt og ventileret sted, som ikke er for langt fra solcellerne. Det foretrækkes, at den opsættes indendørs.
 3. Nogle gange skiftes din elmåler, hvis det vurderes at den er forældet. Det er dit elselskab der afgøre, om din elmåler skal skiftes. Vi anbefaler, at din nuværende elmåler udskiftes med en summationsmåler fra dit netselskab.
 4. Slutteligt tilkobles solcelleanlægget til elnettet. Dette skal gøres af en autoriseret elinstallatør.

Når disse trin er gennemført, skal elinstallatøren tilmelde dit anlæg hos dit lokale elselskab.

Efter køb og installation skal du:

 1. Tjek efter, om arbejdet er udført efter sikkerhedsstyrelsens retningslinjer. Du kan finde deres tjekliste ved at trykke her.
 2. Vær sikker på, at solcelleanlægget er anmeldt for at benytte øjebliksafregning. Du kan læse mere om øjebliksafregning her.
 3. Sørg for at melde din elproduktion til skat, da du har et egetforbrug på 7.000kr skattefrit årligt ved salg til elnettet pr. person.
 4. Slutteligt skal du anmelde dit anlæg til forsikringsselskabet. Vær opmærksom på, at du har en el-skadeforsikring, der dækker ved lynnedslag.
vedligehold solceller

Sådan vedligeholder du din solcelle

For at bibeholde optimale forhold for dine solceller, skal du være opmærksom på rengøring heraf, samt vedligehold af omgivelser.

 1. Solceller kræver ikke meget rengøring, da de fleste installationer har en hældning på over 15 grader. Derfor vil vind og vejr rense overfladerne. Hvis du dog kan se, at de stadig bliver beskidte, kan du følge producentens vejledning omkring rengøring heraf.
  Du kan beskadige dine solceller, hvis de rengøres med kold vand i sollys.
 2. Sne behøver du ikke fjerne, da der sjældent bliver produceret el, mens det sner. Vær dog opmærksom på, at der ikke opbygges snedriver under solcellerne. I dette tilfælde kan det være nødvendigt at fjerne sneen.
 3. Tag billeder af dit solcelleanlæg kort efter installation. Brug fremover disse billeder til at se, om dine solceller er blevet misfarvet, eller beslagene har løsnet sig. 

Vedligeholdelse af inverter

Du skal vedligeholde din inverter 1 gang årligt som hovedregel. Du kan se 4 step til vedligeholdelse af din inverter her. 👉

Hold øje med din elmåler. Denne kan vise tegn på, om der er fejl ved dit solcelleanlæg. Vi foreslår, at du 1 gang om måneden kigger på måleren eller din inverters log, for at se om der er fejlmeldinger.

Udover vedligehold af solceller og inverter, skal du huske at beskære træer og anden beplantning, som kan give skygge på solcelleanlægget.

Step 1

Tjekke inverteren for køleribber. Du kan rengøre dem med en blød kost eller børste.

Step 2

Tjekke filtre og ventilatorer, hvis de findes på anlægget. Du kan læse i manualen for at se hvordan dette gøres.

Step 3

Tjekke om kabinet er beskidt. Dette kan du rengøre med en opvredet klud med vand. Brug ikke sæbe.

Step 4

Tænd og sluk afbryderne. Gør kun dette mens inverteren ikke producerer, og husk at følge producentes anvisninger.

Fordele og ulemper ved solceller

Få et overblik over hvilke fordele og ulemper du skal være opmærksom på, inden du investerer i en solcelle / et solcelle anlæg

✓ Fordelene ved solceller

 • Solceller har ingen bevægelige dele og forurener ikke
 • Solceller bidrager til den grønne omstilling
 • Solceller har en lang levetid
 • Solceller kan integreres i bygninger
 • Solceller kan erstatte dele af facader på bygninger

✕ Ulemper ved solceller

 • Typisk tilbagebetalingstid på lige under 10 år
 • Montageudfordringer ift. fastgørelse i konstruktion
 • Producerer kun strøm i dagstimer
 • Begrænset produktion om vinteren
 • Æstetiske udfordringer ift. bygninger
hvad er solceller

Hvad er en solcelle

På tabellen kan du fra toppen og ned se:

 • En solcelle.
 • Et solpanel.
 • En solcelleopstilling.
 • Et solcelleanlæg.

En solcelle er en diode, eller halvleder, som direkte omsætter sollys til elektricitet. Dette kaldes den fotoelektriske effekt. Solceller er en robust og driftssikker teknologi idét solceller kan producere el uden brugen af bevægelige dele.

Et solcelleanlæg virker på følgende måde; Når sollysets energipartikler rammer solcellen, tilføres der energi til elektronerne i cellerne. De bryder løs fra deres position, hvilket gør dem i stand til at gennemtrænge p-n overgangen i dioden. For- og bagsiden får en difference i elektronkoncentrationen.

Solcellens forsidekontakter opsamler elektronerne og leder dem derefter igennem en ledning, som fører om til bagsiden af solcellen. Processen gentages så længe solcellen får energipartikler fra sollyset.

Solcelleanlæg med batteri og lagring

Førhen blev den producerede overskudsstrøm fra solceller sendt ud i elnettet. I dag har du i stedet mulighed for at få et batterilager til den overskydende strøm.
Det betyder, at du ikke behøver at hente strøm fra elnettet i de perioder, hvor solcelleanlægget ikke producerer nok. Eksempelvis i aftentimerne hvor mørket er faldet på.

Solceller med batterilagring (hybrid) har mange fordele:

Du får en langt bedre totaløkonomi sammenlignet med et almindeligt solcelleanlæg.

Du bliver uafhængig af de varierende tilskudsordninger.

I sommermånederne vil du blive stort set selvforsynende.

Hvis du ikke udnytter al den lagrede solcellestrøm fra dit batteri i løbet af dagen, kan en hybrid-/batteri-inverter sende strømmen ud i elnettet, så andre får glæde af det. Hvis du gerne vil lære mere, så kan du læse om hybrid solcelleanlæg her.

opbevar din strøm med hybrid solcelleanlæg

Hvordan virker solceller

Saadan virker solceller
Sådan virker solceller trin for trin
 1. Sollys opfanges af solcelle og konverteres til jævnstrøm.
 2. Jævnstrømmen sendes gennem en jævnstrømkontakt af sikkerhedsmæssige årsager.
 3. Derefter sendes jævnstrømmen igennem en inverter, som omdanner jævnstrøm til vekselsstrøm.
 4. Vekselstrømmen sendes igennem en elmåler, som måler produktion af solenergi, forbrug samt mængden af købt og solgt elektricitet.
 5. Efter elmåleren sendes vekselsstrømmen igennem en sikringsboks der fører strømmen videre ind i husstanden.
 6. Solenergien leverer strøm til f.eks tv’et.
 7. Det strøm du sælger til elnettet bliver afregnet som timespotpris. Den strøm du køber prissættes efter din aftale med elleverandør.

Sådan fordeler solskinstimerne sig i Danmark

På tabellen kan du se antal solskinstimer fordelt på måned i Danmark for 2021.

Solskinstimer vil varierer år til år, men hovedsageligt vil solceller producere mest strøm fra marts til oktober måned. I de resterende måneder vil de have en smule mindre ydelse.

Solceller kan som sagt producere strøm året rundt, så længe de rammes af direkte sollys. 

Kilde til solskinstimer

gennemsnitlige daglige solskinstimer til solceller

Vores samarbejdspartnere

VORES SAMARBEJDSPARTNERE

Vidste du, at de billige solceller ikke altid er så billige?

Prisen på solceller skal ikke altid være så lav som muligt. Det er der flere gode grunde til.
Herunder kan du skabe et overblik over, hvorfor prisen på solcellen ikke altid er det afgørende for, hvor god en investering du har lavet!

Pris og kvalitet

pris og kvalitet

Ved solcelleanlæg går kvalitet og pris hånd i hånd. Vær derfor opmærksom på, hvordan ydelsen påvirkes ved at vælge et billigt solcelleanlæg.

Serviceaftale

fuld service

Vi yder fuld service på solceller, som inkluderer gennemgang af paneler og beslag, gennemgang af log på inverter samt afvaskning af paneler.

Boligværdi

forøg boligværdi

Oftest stiger boligens værdi magen til solcelle installationens omkostning. Dertil sparer du penge på elforbruget. 

Strøm året rundt

strøm året rundt

De er mest effektive i sommermånederne hvor solskinstimerne er flere. Om vinteren kan du forvente en reduceret strømproduktion.

Rådgivning

optimal rådgivning

Gennem dialog med dig, finder vi det bedste alternativ til opsætning og installation af dine solceller. 

Fradrag på solceller i 2022

Det er desværre ikke muligt at få tilskud på dine solceller. Den mulighed du dog har, er at udnytte håndværkerfradraget. Det vil sige alle arbejdstimer der er forbundet med montering af solceller, er fradragsberettiget. 
*Materialer er ikke omfattet. 

Håndværkerfradraget skal bruges inden 1. april 2022. Al arbejder inden, og som senest er betalt 31. marts er fradragsberettiget.

Flexafregning ved solceller

Før år 2020, var prisen pr. kWh altid den samme. Det  gjorde derfor ingen forskel, om du brugte strøm om natten eller dagen. Flexafregning blev integreret i slut 2020, og betyder, at al strømforbrug efter 2020, har en variabel pris. 
Du bliver derfor afregnet time for time.

Du har et fradrag på salg af strøm

Dit bundfradrag på salg af el, er på 7.000 kr. pr. person. Hvis i derved er et ægtepar, har i tilsammen 14.000 kr.

Al salg over 7.000 kr. pr. person skal indberettes til skat.

Læs mere om indberetning på: Skat af solceller

FAQ

Ofte stillede spørgsmål og svar om solceller

✅ Hvordan virker solceller?

Hvordan virker solceller?

Den simple forklaring på hvordan solceller fungerer er, at solcelleanlægget laver solens lys om til elektricitet. Det kan derfor godt være en gråvejrsdag og alligevel kan anlægget lave elektricitet, da det ikke behøver solens stråler.

Hvis man skal gå mere i dybden betyder det at i selve solcellen findes grundstoffet silcium. Her kan den elektriske strøm kun gå én vej. Så når solens lys rammer elektronerne får de tilført strøm, som gør de bevæger de sig i samme retning og dermed opstår elektricitet.

Solcellen producerer jævnstrøm, men dette skal omdannes til vekselstrøm. For at dette kan lade sig gøre, bliver der installeret en boks der hedder net-inverter. Strømmen løber igennem net-inverter og ud til stikkontakten som vekselstrøm.

Ønsker du at læse mere om solenergi, kan du gøre det på Energistyrelsens hjemmesiden.

✅ Hvorfor er solceller godt for miljøet?

Hvorfor er solceller godt for miljøet?

Der opstår næsten ingen forurening, når du benytter solenergi.
Der skal dog medregnes den forurening der opstår ved produktion, levering og montering. – Men set i et større billede er der mindre Co2 udslip ved solenergi.

✅ Hvilket solcelle anlæg skal jeg vælge?

Hvilket solcelleanlæg skal jeg vælge?

Når der skal vurderes hvilket solcelleanlæg du ønsker opsat, starter vi med at spørge ind til, hvorfor du ønsker solceller. Dette kan der være flere grunde til:

 1. Du vil gerne være grønnere.
 2. Du skal opfylde en energiramme.
  Ønsker du solenergi, fordi du har denne energiramme med krav til energi, vælges der ofte det solcelleanlæg, som passer til kommunens krav. Her kan det dog være fordelagtigt at kigge på, om et større anlæg vil give dig en bedre besparelse.
 3. Du ønsker at spare på elforbruget.
  Ønsker du solceller, fordi du gerne vil spare på dit elforbrug? Så undersøger vi, hvilket forbrugsmønster du har, og om du bruger strøm imens solen skinner. Det kommer nemlig meget an på, hvordan dit forbrugsmønster er, ift. hvilket solcelleanlæg der anbefales.

Der er derfor ikke et sort og hvidt svar på, hvilket solcelleanlæg du skal vælge. Men hos VS Automatic er vi altid klar til at vejlede dig, så du får det rette solcelleanlæg.

✅ Hvordan afregnes solceller?

Hvordan afregnes solceller?

Når der skal afregnes solceller, er det vigtigt, at der er opsat den rigtige elmåler. Hvis du har den forkerte elmåler, er den ikke intelligent nok til at måle forbruget på de 3 forsyningskabler.

Hvis du allerede har fået solceller, er det vigtigt, at du bruger den strøm, som solcellerne producerer, først. For at spare mest muligt, skal du derfor bruge strømmen, mens den produceres. Dette hjælper den rigtige elmåler med at måle korrekt.

Du giver 2,40 kr. for watt inkl. moms. den producerer 1 watt, hvorved du spare 2,40 kr., hvis du bruger strømmen mens den producerer. Derfor er det vigtigt, at du bruger strømmen imens den bliver produceres. Dette kan du gøre ved at ændre dit strømforbrug, så det kører imens solen skinner. Det kan for eksempel være at starte din opvaskemaskine om morgen i stedet for om aften.

Det er muligt at få batteri til din solcelle – dette kaldes også hybrid solceller. Her lagers den ekstra strøm og gemmes til senere brug, i stedet for at sende denne tilbage til elnettet. Dette anbefaler vi til et typisk parcelhus, fordi du kan udskyde strømforbruget og ikke behøver at tænke på at bruge strøm, mens solen skinner. En investering i hybrid solceller er en ekstra investering med længere tilbage betaling, men vi vil stadig anbefale dette til alle med et almindeligt parcelhus.

✅Kan jeg få solceller til mit kolonihavehus?

Kan jeg få solceller til mit kolonihavehus?

 Ja, vi leverer solceller til alle huse med fast strøm og elmåler. Vi leverer ikke off grid installationer. 

✅ Hvad er et hybrid solcelleanlæg?

Hvad er et hybrid solcelleanlæg?

Det er opbygning af solceller på en fornuftig måde, som hjælper dig med at bruge din strøm bedre. Et hybrid solcelleanlæg med batterilagring kan både lagre strøm og sende strøm til elnettet. Når der produceres strøm fra solcellerne, vil hybridanlægget prioritere sådan her:

1. Husets egetforbrug dækkes som det første.

2. Herefter lades batterierne op.

3. Når batterierne er fuldt opladede, bliver overskudsstrømmen solgt og sendt videre ud i elnettet.

Når det er mørkt, bliver batterilageret kun anvendt til at dække husets egetforbrug, så der sælges ikke noget strøm. Bruger du mere, end hvad batteriet indeholder, køber du den resterende strøm fra elnettet.

 

Kasper

Afdelingsleder

“Jeg går altid efter den bedste løsning for mine kunder.”

Kasper solcelle afdeling

Hjælp til solcelleanlæg?

Jeg hjælper gerne med rådgivning  Kasper

  Afdelingsleder

  “Jeg går altid efter den bedste løsning for mine kunder.”

  kontakt-kasper

  Hjælp til solcelleanlæg?

  Jeg hjælper gerne med rådgivning

  Skriv nu

  Vil du vide mere om solceller?

  Læs blogindlæggene herunder