Hybrid solcelleanlæg på tag

Hybrid solcelleanlæg – Solceller med batteri

Solcelleanlæg med et tilkoblet batterilager bliver betegnet som et hybridanlæg
også kaldt hybrid solcelleanlæg.

Hvad er Hybrid solcelleanlæg?

Når du vælger at investere i et hybrid solcelleanlæg, giver dette dig muligheden for at lagre den overskudsstrøm som dit solcelleanlæg generer på batterilageret. Forskellen ved at have hybrid solceller sammenlignet med det klassiske solcelleanlæg, er at hvis du har et klassisk solcelleanlæg vil den overskydende strøm blive sendt ud på elnettet. Et hybrid solcelleanlæg giver dig altså muligheden for at gemme strømmen fra solcellerne og benytte denne strøm på et senere tidspunkt. Den hybride solcellestrøm vil altså kunne gemmes og bruges 24 timer i døgnet også om natten, når solen er gået ned og der er mørkt udenfor.

Med en investering i et hybrid solcelleanlæg hvor solcellestrømmen kan gemmes til senere brug, har du mulighed at mindske dit CO-udslip og opnå et økonomisk overskud. Denne løsning giver dig altså ikke kun en økonomisk gevinst og er god for miljøet, den giver dig også større mulighed for at være uafhængig af et elektricitetsforsyningsnet.

VS Automatic er er certificeret VE-installatør.

VS Automatic har gennemgået en kvalificeret uddannelse, som har godkendt og certificeret VS Automatic om VE-Godkendt solcelle installatør.

VE installatør godkendt logo vs automatic
VE installatør godkendt logo solceller vs automatic

    HVAD HAR DU BRUG FOR?