Vedvarende Energi

Vedvarende energi hjælper med den grønne omstilling

Vedvarende energi er en rigtig god idé – både for miljøet og for din pengepung. Hos VS Automatic kan vi rådgive dig i forhold til vedvarende energikilder, uanset dit behov, så du kan blive mere grøn. Vi har specialiseret os i alternativ energi, og kan altid finde en miljøvenlig løsning. Kontakt os og få et uforpligtende tilbud på en miljørigtig løsning.

Vedvarende energikilder er fremtiden

Vi er overbeviste om, at fremtidens energi overvejende skal komme fra miljøvenlige løsninger. I dag er disse klimavenlige løsninger så effektive, at de også er økonomisk attraktive i forhold til traditionelle energikilder. Ved at supplere (eller helt omlægge) dit energiforbrug fra fremmed/offentlig forsyning til selvforsyning gennem solceller, vindmølleanlæg, varmepumper, biobrændsel eller lignende, reducerer du dine energiudgifter voldsomt.

For få år siden krævede det store investeringer, at opnå ofte langsigtede energibesparelser og det var langt fra tilgængeligt for alle at gøre forsøget. Men en rivende teknologisk udvikling og en lovgivning, der støtter den, har skabt helt nye muligheder for alternativ energi – Og helt nye anlæg tilpasset helt almindelige private boliger.

Solceller er en kilde til vedvarende energi
Solceller bliver en mere og mere populær løsning ift. vedvarende energi blandt både private og erhverv

Vedvarende energikilder er fremtiden

Vi er overbeviste om, at fremtidens energi overvejende skal komme fra miljøvenlige løsninger. I dag er disse klimavenlige løsninger så effektive, at de også er økonomisk attraktive i forhold til traditionelle energikilder. Ved at supplere (eller helt omlægge) dit energiforbrug fra fremmed/offentlig forsyning til selvforsyning gennem solceller, vindmølleanlæg, varmepumper, biobrændsel eller lignende, reducerer du dine energiudgifter voldsomt.

For få år siden krævede det store investeringer, at opnå ofte langsigtede energibesparelser og det var langt fra tilgængeligt for alle at gøre forsøget. Men en rivende teknologisk udvikling og en lovgivning, der støtter den, har skabt helt nye muligheder for alternativ energi – Og helt nye anlæg tilpasset helt almindelige private boliger.

Varmepumper og solceller er vedvarende energikilder

Det siger næsten sig selv – vedvarende energi er bedre for miljøet. Solceller, varmepumper og jordvarmeanlæg udnytter samfundets ressourcer.
Det er både gavnligt for miljøet og er med til at reducere Co2-udledningen.

Omtanke for miljøet er en væsentlig grund til at vælge en varmepumpe (luft til luft eller vand til luft) som energiløsning. Frem for alt er varmepumper nemlig miljøvenlige
– specielt set i forhold til oliefyr, som med et stort olieforbrug belaster Co3-udledningen. En varmepumpe udnytter solen som vedvarende energikilde og giver store mængder gratis varme.

Solceller er en af de mest grønne energikilder, du kan vælge. De producerer strøm ved at udnytte energien fra solen og skaber dermed en mere miljøvenlig strøm,
der kun udleder minimalt Co2. Samtidig er solceller støjfrie og forureningsfrie.

Vi er eksperter i vedvarende energi

Vi tror vi på, at vedvarende energi er fremtiden. Så meget, at vi har gjort os til eksperter inden for alternative energi-løsninger.
Vi leverer, installerer og rådgiver om vedvarende energiløsninger til alle områder – både til private, offentlige, landbrug og virksomheder.
Med udgangspunkt i din situation får du rådgivning og vedvarende energi-løsninger, der kan hjælpe dig med at nedbringe energiregningen og samtidig styrke den grønne profil.

Hvad siger vores kunder?

I denne video fortæller en af vores kunder om sine oplevelser med en varmepumpe fra VS Automatic som vedvarende enerkilde.

Vedvarende energikilder

Vi kan blandt andet hjælpe dig med rådgivning, installation og service af følgende vedvarende energikilder:

Spar penge på grøn energi

Vores erfaring (fra størstedelen af vores projekter) er, at investeringerne i alternativ energi betaler sig. Pengene er typisk tjent hjem i løbet af få år.
Derudover bidrager du positivt til miljøet, og får et bedre grønt image. Eventuel overskydende egenproduktion, kan leveres ind i det offentlige net,
med yderligere økonomiske fordele til følge: Når du ikke selv udnytter den energi dit anlæg producerer, løber den simpelthen tilbage i det offentlige forsyningsnet
– Det vil sige, at din elmåler ”løber baglæns”.

Når man etablerer et individuelt (vedvarende) energiforsyningsanlæg opnår man derfor to store fordele. Man reducerer sin energiudgift pr. kWh voldsomt over tid og man reducerer miljøbelastningen til gavn for os alle. Når naturen nu stiller gratis grøn energi til din rådighed, hvorfor så ikke gøre brug af den?
Lad for eksempel en varmepumpe, solceller eller et jordvarmeanlæg opvarme din bolig, virksomhed, institution eller landbrug.

✅ Hvad er vedvarende energi?

Hvad er vedvarende energi?

Vedvarende energi bliver betegnet som energi fra kilder, vi ikke løber tør for i løbet af en menneskealder, såsom sol-, vind- og vandenergi. I 2017 udgjorde vedvarende energi ca. 34% af danskernes energiforbrug.

✅ Hvad er vedvarende energikilder?

Hvad er vedvarende energikilder?

Sol-, vind-, vand-, bio- og geotermisk energi er vedvarende energikilder. Det er alt sammen energiformer, vi ikke løber tør for lige foreløbig. Til produktionen af vedvarende energi bruger vi blandt andet vindmøller, solceller og varmepumper.

✅ Kan det betale sig at investere i vedvarende energi?

Kan det betale sig at investere i vedvarende energi?

Ja, en grøn omstilling kan både betale sig som privatperson og som samfund. Hvis du fx investerer i solceller, bliver strømmen derfra gratis, og så skal du blot vente på, at solcellerne har tjent sig selv ind igen.

Som samfund kan vi spare 9 mia. kr. om året ved at lave en fuld omstilling til vedvarende energi.

✅ Hvordan kan jeg få vedvarende energi?

Hvordan kan jeg få vedvarende energi?

Det kan du bl.a. ved at investere i solceller og varmepumper, og det kan vi hjælpe dig med. Kontakt os i dag for rådgivning omkring vedvarende energi.

✅ Kan jeg få tilskud til vedvarende energi?

Kan jeg få tilskud til vedvarende energi?

Ja, på Energistyrelsens hjemmeside kan du søge om energitilskud til et energibesparende projekt, du har planer om at gå i gang med.