vedvarende-energi

Vedvarende energi

Vedvarende energi er Grøn energi og er sund fornuft – Både for miljøet og for din pengepung. Lad os snakke om løsninger med alternativ energi.

Vil du være mere grøn og have grøn energi?

Hos VS Automatic kan vi hjælpe dig med at blive mere grøn, hvilket gælder uanset dine behov. Vi har specialiseret os i alternativ energi, og kan altid finde en miljøvenlig løsning. Kontakt os og få et uforpligtende tilbud på en miljørigtig løsning.

Vedvarende energi er fremtiden

Vi er overbeviste om, at fremtidens energi overvejende skal komme fra miljøvenlige løsninger. I dag er disse klimavenlige løsninger så effektive, at de også er økonomisk attraktive i forhold til traditionelle energikilder.Ved at supplere (eller helt omlægge) dit energiforbrug fra fremmed/offentlig forsyning til selvforsyning gennem solceller, vindmølleanlæg, varmepumper, biobrændsel eller lignende, reducerer du dine energiudgifter voldsomt.For få år siden krævede det store investeringer, at opnå ofte langsigtede energibesparelser og det var langt fra tilgængeligt for alle, at gøre forsøget. Men en rivende teknologisk udvikling og en lovgivning, der støtter den, har skabt helt nye muligheder for alternativ energi – Og helt nye anlæg tilpasset helt almindelige private boliger.

 

Spar penge på grøn energi

Vores erfaring (fra størstedelen af vores projekter) er, at investeringerne i alternativ energi betaler sig. Pengene er typisk tjent hjem i løbet af få år.
Derudover bidrager du positivt til miljøet, og får et bedre grønt image. Eventuel overskydende egenproduktion, kan leveres ind i det offentlige net,
med yderligere økonomiske fordele til følge: Når du ikke selv udnytter den energi dit anlæg producerer, løber den simpelthen tilbage i det offentlige forsyningsnet
– Det vil sige, at din elmåler ”løber baglæns”.

Når man etablerer et individuelt (vedvarende) energiforsyningsanlæg opnår man derfor to store fordele. Man reducerer sin energiudgift pr. kWh voldsomt over tid og man reducerer miljøbelastningen til gavn for os alle. Når naturen nu stiller gratis grøn energi til din rådighed, hvorfor så ikke gøre brug af den?
Lad for eksempel en varmepumpe, solceller eller et jordvarmeanlæg opvarme din bolig, virksomhed, institution eller landbrug.

Varmepumper & Solceller er miljøvenlige

Det siger næsten sig selv – vedvarende energi er bedre for miljøet. Solceller, varmepumper og jordvarmeanlæg udnytter samfundets ressourcer.
Det er både gavnligt for miljøet og er med til at reducere Co2-udledningen.

Omtanke for miljøet er en væsentlig grund til at vælge en varmepumpe (luft til luft eller vand til luft) som energiløsning. Frem for alt er varmepumper nemlig miljøvenlige
– specielt set i forhold til oliefyr, som med et stort olieforbrug belaster Co3-udledningen. En varmepumpe udnytter solen som vedvarende energikilde og giver store mængder gratis varme.

Solceller er en af de mest grønne energikilder, du kan vælge. De producerer strøm ved at udnytte energien fra solen og skaber dermed en mere miljøvenlig strøm,
der kun udleder minimalt Co2. Samtidig er solceller støjfrie og forureningsfrie.

Eksperter i vedvarende energi

Vi tror vi på, at vedvarende energi er fremtiden. Så meget, at vi har gjort os til eksperter inden for alternative energi-løsninger.
Vi leverer, installerer og rådgiver om vedvarende energiløsninger til alle områder – både til private, offentlige, landbrug og virksomheder.
Med udgangspunkt i din situation får du rådgivning og vedvarende energi-løsninger, der kan hjælpe dig med at nedbringe energiregningen og samtidig styrke den grønne profil.
Vi kan blandt andet hjælpe dig med rådgivning, installation og service af:

Vil du være grøn?