fbpx

Hvad betyder SCOP, COP og SEER?

Bedre-indeklima-med-en-varmepumpe

Hvad betyder COP, SCOP og SEER når du køber varmepumpe?

Der vil i dette indlæg blive forklaret: Hvad betyder SCOP, COP og SEER?

Det kan være svært at vide præcist hvilken betydning forkortelserne betyder når man læser, COP, SCOP og SEER. Du vil her for en forklaring på udtrykkene og hvad de betyder. Du vil så være klædt bedre på når du for eksempel skal købe din næste varmepumpe.

Europa skal spare på energien og blive grønnere – EU er derfor kommet med direktivet EcoDesign, som sætter krav til produkternes energieffektivitet, når de udkommer på markedet indenfor EU. Der er vise krav der skal overholdes og derfor pga. direktivet er der også kommet et nyt energimærke. Dem vi blandt andet har kendskab til fra tv, vaskemaskiner og lignende.

Det vil sige at det tidligere brugte COP-værdi bliver erstattet af det nye energimærke SCOP – Seasonal COP.

 

Forskellene på SCOP, COP og SEER

Hvad betyder COP værdi

COP er en forkortelse for Coefficient of performance, som viser forholder mellem den mængde varme, som du får, kontra den mængde strøm der bliver brugt. Det vil altså sige, at jo højere COP-værdi din varmepumpe har, jo større er effektiviteten og virkningsgraden.

COP-værdien kan altså bruges når der skal sammenlignes to produkter eller anlæg med hinanden. Hvis Varmepumpe A 7,1KW, som har en COP-værdi på 4 og sammenligner den med Varmepumpe B 7,1KW, som har en COP-værdi på 4,5. Betyder det altså i kortetræk at varmpumpe B yder mere end varmepumpe A. Det er dog ikke ensbetydende med at COP-værdien alene kan og skal bruges som beslutningsgrundlag.

En COP-værdi gælder dog kun ved en bestemt udendørs- og fremløbstemperatur. Det vil sige at nn COP-værdi på 4,1 ved 2/35°C, denne COP-værdi eller effektgrad er opnået ved en udendørstemperatur på 4 grader og en fremløbstemperatur på 35 grader.
COP-værdierne er derfor typisk målt ved den udendørstemperatur, hvor varmepumpen har den mest effektive virkningsgrad. Dette er oftest når der er en højere temperatur udenfor end ved frostgrader, hvor behovet for varmepumpen er højere.

Udregnet COP-værdi bliver angivet for en gennemsnitlig virkningsgrad for en bestemt ude- og fremløbstemperatur og tager derfor ikke højde for de temperaturudsving der forekommer igennem året. Typisk vil en varmepumpes virksomgrad falde jo koldere det bliver og man vil derfor ikke udelukkende kunne sammenligne COP-værdier på tværs af hinanden, vedmindre både ude- og fremløbstemperaturen er angivet og den samme på de varmepumperne.

Hvad betyder SCOP værdi

SCOP er en forkortelse for seasonal Coefficient of performance, hvilket er det nye energimærke som er kommet på baggrund direktivet EcoDesign. SCOP-værdien giver en mere retmæssig og nøjagtig fastsættelse af ydeevnen og varmepumpens effektivitet. Sammenlignet med COP-værdien, som ikke medregnede sæsonudsving, definerer SCOP-værdien varmepumpens effektivitet i løbet af året, med sæsonudsving i vejret.

Hvis din varmepumpe har en SCOP-værdi på 5,5, betyder dette altså at varmepumpen i gennemsnittet leverer 5,5 gange så meget energi end den mængde elektricitet den bruger.

Da SCOP-værdien bliver udregnet ved at der bliver taget en række målinger igennem året, hvor varmepumpen bliver benyttet. Giver dette et bedre retvisende billede af varmepumpens effektivitet og kan derfor i højere grad benyttes til at sammenligne forskellige varmepumpers effektivitet og virkningsgrad.

Husk at målinger oftest foretages ved forholdsvis høje udendørstemperature og der kan derfor være forskel på varmepumpe modellerne og deres virkningsgrad i minusgrader.

Hvad betyder SEER værdi (køling)

SEER er en forkortelse for Seasonal Energy Efficiency Ratio. Denne forkortelse angiver et tal, der fortæller, hvor effektivt et klimaanlæg virker. En højere SEER værdi indikerer altså bedre effektivitet og derfor et lavere energiforbrug.

SEER-værdien er blevet udarbejdet i laboratorium, hvor man under kontrollerede forhold kan styre indendørs og udendørs forhold. Dette giver muligheden for at alle anlæg som bliver testet og evalueret, har været under de fuldstændig samme forhold. Det gør det derfor lettere for kunderne at bedømme varmepumper fra forskellige mærker.

Producenter har mulighed for at opnå en højere SEER-værdi, ved at anvende ny og forbedret teknologi i deres varmepumper. Når du skal købe en varmepumpe, kan det derfor være relevant at anvende denne værdi som et af dine beslutningsgrundlag, når der skal sammenlignes varmepumper.

Hvilken mål af virkningsgrad skal du benytte?

Hvis du ønsker at sammenligne varmepumpernes effektivitet og virkningsgrad. Så anbefaledes det at du først undersøger SEER-værdierne på de produkter du vil sammenligne. Hvis dette ikke er muligt, skal du kigge efter SCOP-værdierne på varmepumperne.

Hvis overnævnte ikke er til at finde på produkterne, skal du benytte dig af COP-værdien, dog som nævnt tidligere bliver COP-værdien ikke estimeret ud fra optimale forhold. For at få det bedste og mest retvisende overblik over virkningsgraden, vil det derfor altid være bedst at kigge på SEER- og SCOP-værdien.

Mangler du rådgivning?

Lad os hjælpe dig godt på vej.

Info@vs-automatic.dk

+45 75 64 18 99

Kontakt VS Automatic

Udfyld formularen herunder og vi vil vende tilbage til dig.

    HVAD HAR DU BRUG FOR?