fbpx

Hvad betyder SCOP, COP og SEER?

COP, SCOP og SEER

Overvejer du at anskaffe dig en varmepumpe, men har svært ved at finde ud af, hvilken du skal vælge? I dette indlæg kan du blive klogere på COP, SCOP og SEER, som er målingsværdier for, hvor effektivt en varmepumpe kan varme eller køle.

Baggrunden for COP, SCOP og SEER

EU fastsatte i 2009 krav til energiproducerende og energirelaterede produkter.  Direktivet EcoDesign indeholder krav til miljøvenligt design og energimærkning af produkter. 

Her kan du se produkter med energikrav.

Energimærkerne kender du måske fra TV, vaskemaskiner eller lignende. Standarden kan ses på energimærker ifm. direktivet, som har ført til, at COP erstattes med et nyt energimærke: SCOP – Seasonal COP.

Energimærke_SCOP_SEER

Forkortelser

Disse forkortelser kan du støde på i indlægget – her har du en oversigt over deres betydning. Klik på betegnelserne og hop ned til det relevante afsnit. 

Forskellene på SCOP, COP og SEER

De tre forkortelser COP, SCOP og SEER viser, på hver deres måde, noget om en varmepumpes effektivitet og virkningsgrad. Mens COP og SCOP måler varmepumpens opvarmningsevne, måler SEER varmepumpens køleevne.

Undgå at brug COP som målingsværktøj

COP er, som du ved, en forkortelse for ”Coefficient of Performance”. Det er en nutidsmåling, som viser den mængde varme, der produceres, kontra den mængde strøm, der bruges. Det vil sige, at jo højere COP-værdi din varmepumpe har, jo større er effektiviteten og virkningsgraden.

Står du fx og skal vælge mellem varmepumpe A og B, kan COP-værdien bruges til at sammenligne disse. 

Varmepumpe A har en COP-værdi på 4 og producerer dermed 4 kWh energi, når den forbruger 1 kWh strøm. Hvorimod varmepumpe B har en COP-værdi på 4,5. Varmepumpe B producerer dermed 0,5 kWh energi mere end varmepumpe A. Det betyder, at varmepumpe B er mere effektiv og har en bedre virkningsgrad.

COP_eksempel

Du kan dog ikke altid regne med COP-værdien som en retvisende værdi for varmepumpens effektivitet og virkningsgrad. COP-værdien er nemlig kun målt ved en bestemt udendørs- og fremløbstemperatur.

COP-værdien giver et øjebliksbillede af varmepumpens effektivitet og virkningsgrad, men ikke årsvirkningen.

SCOP – et mere retvisende målingsværktøj

SCOP-værdien ”Seasonal Coefficient of Performance” giver en mere nøjagtig fastsættelse af varmepumpens ydeevne og effektivitet ift. COP.
Når SCOP sammenlignes med COP, er forskellen, at SCOP medregner sæsonudsving.

SCOP-værdien bliver udregnet baseret på en række målinger igennem året. Du kan i højere grad benytte den til at sammenligne forskellige varmepumpers effektivitet og virkningsgrad.

Værd at vide: Målinger foretages ofte ved høje udendørstemperature. Varmepumpens virkningsgrad kan blive forringet ved brug i minusgrader.

En Panasonic all in one J-Gen har en SCOP-værdi på op til 6,20 med en fremløbstemperatur på 35°C. Det betyder, at varmepumpen vha. 1 kWh strøm producerer 6,20 kWh energi/varme.

Vores luft til vand varmepumpe med den højeste SCOP-værdi på 6,20.

Hvorfor vi helst ikke bruger EER 

EER er et målingsværktøj, som bruges til at vise varmepumpens kølingseffekt. EER-værdien viser kun et øjebliksbillede af køleeffekten, da testen, lige som COP, kun måles ved en enkelt prøvetagning med en bestemt temperatur.

Der er ingen, som ønsker at købe en varmepumpe, der ikke lever op til den rådførte køleeffekt. Når du køber en varmepumpe til køling, skal du derfor se på SEER-værdien. 👇

SEER – et målingsværktøj til køleeffekten

SEER er en forkortelse for ”Seasonal Energy Efficiency Ratio”. Den viser, hvor effektivt et klimaanlæg køler. En højere SEER-værdi indikerer bedre effektivitet og et lavere energiforbrug.

SEER-værdien måles i et laboratorium, hvor indendørs og udendørs forhold kan kontrolleres. Det betyder, at alle anlæg bliver testet og evalueret under samme forhold. Det gør det lettere for dig at bedømme varmepumper fra forskellige mærker.

En Mitsubishi Hero har en SEER-værdi på 10,2. Det betyder varmepumpen vha. 1 kWh strøm producerer 10,2 kWh energi. 

Vores luft til luft varmepumpe med den højeste SEER-værdi på 10,2.

Her finder du målingsværdierne

På vores hjemmemeside har vi uploadet brochurer på alle vores varmepumper. Du kan finde dem inde på vores shop. Gå ind på det produkt, du vil læse mere om, og rul ned til beskrivelsen af produktet. Her kan du se nogle tabs, hvor der i en af dem står “Brochure.” Klik på “Brochure”, og du vil se et link til en PDF fil. 

Opsamling på måleværktøjerne

COP viser et øjebliksbillede af en varmepumpes varmeeffekt, mens SCOP viser hvor effektiv varmepumpen er igennem et år. Vi anbefaler, at du altid tjekker SCOP-værdien. Kan du ikke finde den, så brug COP.

EER viser et øjebliksbillede af et klimaanlægs køleeffekt, mens SEER viser hvor effektiv klimaanlægget er igennem et år. Vi anbefaler, at du altid tjekker SEER-værdien. Kan du ikke finde den, så brug EER.

Anbefalede indlæg

Fordi du læste indlægget, tror vi at du kan lide disse indlæg.