Robot

Med en robotløsning kan man automatisere en manuel opgave i en proces og på den måde forbedre en produktion. F.eks. med en 6 akset robot, som imiterer en menneskelig bevægelse, så den nemt kan udføre mange af de samme opgaver som en person men dog mere præcist og konstant. Det kan f.eks. være i forbindelse med palletering af færdige emner, overlevering af emner mellem 2 maskiner, som evt. skal roteres undervejs, eller svejsning af emner.

Den givne medarbejder, som hidtil foretager dette stykke manuelle arbejde, kan dermed få en anden funktion i virksomheden. Det vil skabe værdig både for virksomheden men også for medarbejderen, da det vil optimere produktionen i forhold til tid og præcision, men man undgår også EGA (Ensidigt, Gentaget Arbejde) og eventuelle tunge løft. På den måde bliver virksomhedens medarbejdere ikke slidt ligeså hårdt, og de ville kunne blive på arbejdsmarkedet i længere tid.

Hvorfor vælge VS Automatic?

I VS Automatic har vi bl.a. lavet svejse-applikationer til at svejse beholdere til gas sammen men også diverse ’pick and place’-applikationer. Heraf kan der nævnes et scenarie, hvor en robot, i samarbejde med et vision-kamera, tager et emne fra 1 maskine og placerer den i en anden maskine. Vision-kameraet holder øje med, hvornår emnet ligger korrekt i den 1. maskine og sender positionen til robotten. Vi har erfaring med en række forskellige robotfabrikanter.

Her kan der bl.a. nævnes:

  • Kuka
  • Fanuc
  • Universal Robot