Bygningspulje

Bygningspuljen

Se kommende puljer på: https://sparenergi.dk/

September 2021

Anden tilskudspulje for 2021 åbner til d.28 september

Der er blevet meldt ud af energistyrelsen, at de to kommende tilskudsrunder (august og oktober) for 2021, bliver slået sammen til én pulje, hvilket åbner til september.

Der vil efterfølgende først åbne en ny pulje i 2022.

Hvilke ændringer ses i bygningspuljen

 • Tilskud til energirenovering bliver for boliger med energimærke E, F & G

For at kunne søge tilskud, skal bo udenfor et fjernvarmeområde. Tilskud til varmepumper afhænger ikke af energimærkning.

 • Lavere tilskudssatser

Selve tilskudssatserne er blevet sat ned, hvilket gør du nu får 13-30.000kr. i tilskud, i stedet for 19-42.000kr.

 • Tilskudsstørrelse reduceres

For at flere projekter kan få tilskud

 • Muligt at søge tilskud til store varmepumper

Til fx rækkehusbebyggelser og lejlighedsbyggerier

 • Kombination af varmepumpe og ventilation 

Du kan få tilskud til at få en kombinationsløsning af en varmepumpe og ventilation.

Video guide til at hjælpe dig med ansøgningen.

I videoen bliver der gennemgået hvordan du kan ansøge til din energiforbedring.

Husk på at når du vil have udbetalt tilskuddet skal du sende udbetaling tilskuddet senest 30 dage efter du har betalt den sidste regning. 

Du kan også læse om tilskud til din varmepumpe her, og lær mere omkring tilskudspuljer.

Læs mere om varmepumper her: varmepumpe luft til vand

Udskift til en grønnere løsning
og modtag energisparetilskud

Læs mere om solceller her: solceller

Olie og naturgas skal udskiftes, og grøn strøm og grøn fjernvarme
skal erstatte disse fosille opvarmnings kilder.
Et enigt Folketing vil nu have at olie- og naturgasfyr udfases, ved at der kommer
stigende afgifter  og en ny skrotningsordning, der udløser et kontant tilskud, når du erstatter olie eller gas fyret til fordel for en grøn varmekilde. 

Energitilskud i April 2021

D.07/04 kl.10 åbner energistyrelsen for første runde af bygningspuljen.

Det betyder du nu kan søge d.7/4 om tilskud til at gøre din bolig grønnere, eller du nedsætter dit CO2 udslip.

Der er blevet afsat 675 mio. i det hele i 2021.

I første runde er der afsat 250 mio. I starten af april starter den første pulje, der har til formål at fremme den grønne omstilling gennem investeringer i energirenoveringer.

Med denne aftale, besluttedes det at boligejere og virksomheder kan få tilskud til energieffektivisering.

D.07/04 kl.10 bliver det gratis at få afkoblet dit gassystem. Det betyder du kan spare omkring 8.000 kr. Det er en ny afkoblingsordning som først løber ud i 2026. 

Betingelser for at du kan få gratis afkobling

 • Der skal være et gasfyr i dit hjem.
 • Selve gasforbruget i løbet af et år skal ligge mellem 100-6.000 m3
 • Er der ikke mere end et CVR-numre på adressen med en årlig omsætning på 50.000 kr. eller mere. Kan du godt få en gratis afkobling.

Betingelser for energisparetilskud:

For at få udbetalt tilskud skal du gøre følgende i nævnte rækkefølge:

 1. Kontakt os inden du foretager din renovering eller indkøb af materialer
 2. Hvis du ønsker energirådgivning fra os, modtager du den bedst kvalificerede rådgivning
 3. Vi laver al dokumentation til energisparetilskuddet
 4. Når du er færdig med projektet, modtager du energisparetilskuddet direkte på din bankkonto

VS Automatic er VE-godkendt virksomhed

VS Automatic er en  VE-godkendt virksomhed. Dette betyder at, vores Installatører og montører, har dokumenterede kompetencer til at installere dit anlæg korrekt, så du får det fulde potentiale ud af det.

 Du har som forbruger mulighed for både at få energitilskud til etablering af en ny varmekilde
og dele af håndværkerenes løn kan også trækkes fra i skat igennem det grønne håndværkerfradrag.

Tidligere puljer

D.07/04 kl.10 åbner energistyrelsen for første runde af bygningspuljen.

D.07/04 kl.10 bliver det gratis at få afkoblet dit gassystem.

Det betyder du nu kan søge d.7/4 om tilskud til at gøre din bolig grønnere, eller du nedsætter dit CO2 udslip.

Der er blevet afsat 675 mio. i det hele i 2021.

I første runde er der afsat 250 mio. I starten af april starter den første pulje, der har til formål at fremme den grønne omstilling gennem investeringer i energirenoveringer.

Med denne aftale, besluttedes det at boligejere og virksomheder kan få tilskud til energieffektivisering.

De forventede puljer

Der forventes at puljerne i start april 2021, vil være næsten det samme som puljerne der er beskrevet nedeunder, fra oktober 2020

Bygningspuljen

Bygningspuljen er målrettet helårsbeboelse og omfatter bl.a. skrotning af olie- og gasfyr, installation af mekanisk ventilation og forbedringer af bygningers klimaskærm.

Erhvervspuljen

Erhvervspuljen er målrettet erhvervsvirksomheders afskaffelse af fossile brændsler og energieffektivisering af processer, der ikke kan konverteres til el, samt effektivisering af intern transport med fx gaffeltrucks og traktorer.

Skrotningsordningen

Skrotningsordningen er målrettet udbredelse af varmepumper på abonnement,  hvor virksomheder mod betaling kan eje og drive varmepumper der installeres hos virksomhedernes kunder.

Gælder helårsboliger.
Der gives tilskud til: 

 • Udskiftning af oliefyr, gasfyr, biomassefyr eller elvarme til luft/vand varmepumpe eller jordvarme der er tilsluttet vandbårent radiatorsystem. Bygningerne skal være beliggende i områder, der ikke er klargjort til fjernvarme.
 • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding
 • Efterisolering af bygningens klimaskærm
 • Konvertering til vandbåren rumvarme

  Tilskuddet kan maksimalt udgøre 30 procent af markedsprisen for de enkelte tiltag. For et hus på 130 m2 vil tilskud dermed udgøre:

 • Luft/vand varmepumpe: 26-28.000 kr.
 • Jordvarme: 30-35.000 kr.
 • Balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding: 19.000 kr.
 • Tilskud til øvrige typer energiforbedringer beregnes individuelt.

Puljen målrettes følgende: 

 • Virksomheders konvertering væk fra fossil energikilder
 • Tilskud til de processer, som ikke kan konverteres til el
 • Effektivisering og elektrificering af intern transport såsom gaffeltrucks og traktorer

Tilskuddet gives f.eks. til: 

 • Ekstern rådgivning eller intern lønomkostninger til udvikling af projekter
 • Miljøgodkendelse
 • Erhvervelse af nødvendlige anlægskomponenter
 • Entreprenørydelser og installation
   

Puljen er målrettet olie- eller gasfyrsejere i områder, der ikke er anlagt muligheder for fjernvarme.

Tilskud udgør op til 25.000 kr. per varmepumpe og varmepumpen skal installeres af en VE-godkendt virksomhed.

Der kan kun gives tilskud til varmepumper på abonnement til prækvalificerede virksomheder. For at blive prækvalificeret, skal virksomheden opfylde en række kriterier. Disse er: 

 • Have et organisatorisk setup, der kan håndtere installation, service og administration af varmepumpen og kontakten til varmekunden
 • Selv have den fornødne kapital eller have indgået en aftale med en investor til minimum at kunne installere 100 varmepumper
 • Have erfaring med installering og service af varmepumper til husstanden 
 • Tilbyde abonnementsløsninger i én region eller flere
 • Installering af en hovedmåler til elafregning
 • Have ejerskabs-forhold til varmepumpen i minimum 10 år
 • Varetage forpligtelserne af indkøb, installation, drift, vedligeholdelse samt levering af varme
 • Tilbyde kunden en prisstruktur der er opdelt således:
  • Prisen på varmekundens abonnement angivet i kr. per år
  • Afregning per kWh leveret varme
  • Varmekundens engangsbetaling på installationstidspunktet

Der kan maksimalt installeres én varmepumpe per adresse.

Du kan som ansøger løbende søge om prækvalifikation. 
Har du virksomhed kan du søge om prækvalifikation, allerede nu.

Energitilskud i oktober 2020 (Pulje lukket)

D.07/04 kl.10 åbner energistyrelsen for første runde af bygningspuljen.

I 2020 afsættes 290 mio. kr. til udfasning af olie- og gasfyr (opgjort i 2020-priser
og inklusiv afledt afgiftstab). Det betyder at olie og naturgas
skal erstattes af grønnere tiltag som jordvarme, fjernvarme og varmepumper.
Puljen udmøntes med 35 mio. kr. til Skrotningsordningen, og 245 mio. kr. til Bygningspuljen. Politikkerne er også kommet til enighed om,
at forbrugerbindingerne til naturgasnettet afskaffes, og at samfundsøkonomikravet moderniseres, jf. Grøn fjernvarme.

”Energistyrelsen lægger med bekendtgørelsen op til, at det fx kan udløse omkring
30.000 kr. i støtte, når du som ejer af et almindeligt hus ønsker at skifte dit oliefyr
ud med en varmepumpe luft til vand eller en jord til vand varmepumpe. Det præcise beløb afhænger af, effektiviteten af varmepumpen der installeres, og størrelsen på bygningen, varmepumpen installeres i.

 

✅ Hvad betyder energitilskud?

Hvad betyder energitilskud?

Energitilskud gør det muligt for dig at få et tilskud til at energioptimere din bolig og gøre den mere grøn. 

 

✅ Hvornår åbner tilskudspuljen?

Hvornår åbner tilskudspuljen?

Energistyrelsen har udmeldt at der bliver lavet samlet pulje som bliver åbnet i september 2021. 

✅ Hvad er de forventede puljer i 2021?

Hvad er de forventede puljer i 2021?

Det forventes af puljerne vil næsten det samme som sidste år. Hvilket betyder der er 3 puljer. De 3 er erhvervspuljen, skrotningsordningen og bygningspuljen. 

✅ Hvad skal du gøre inden udbetalingen?

Hvad skal du gøre inden udbetalingen?

Der er nogen betingelser for energisparetilskud, for at du kan få udbetalt tilskuddet til din energioptimering. 

Hvis du gerne vil have energirådgivning, står vi klar til at hjælpe og du vil få den bedste kvalificerede rådgivning.

Først skal du kontakte os inden du foretager din renovering eller indkøb af vare til projektet. 

Så laver vi alt dokumentation til energisparetilskuddet 

Til sidst når du er færdig med projektet, vil du modtage energisparetilskuddet på din bankkonto.

 

✅ Hvilke ændringer ses der i bygningspuljen?

Hvilke ændringer ses der i bygningspuljen?

 1. Tilskud til energirenovering bliver for boliger med energi mærket E, F og G
 2. Tilskudsstørrelsen reduceres 
 3. Muligt at søge tilskud til store varmepumper.