Covid-19 retningslinjer

Sådan sikrer vi vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere

COVID-19 er en luftvejsinfektion og kan bl.a. spredes via overflader, håndtryk, host, nys og lignede. For at sikre vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere bedst muligt, har vi, ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19, opsat nogle retningslinjer for at mindske smitten. Vi har derfor iværksat følgende tiltag i organisationen for at mindske smittespredningen mest muligt.

 • Vi undgår håndtryk og nærkontakt – men hilser med et smil.
 • Vi holder mest mulig afstand til kollegaer og kunder.
 • Medbringer vi PC-udstyr, tastatur eller måleinstrumenter ude hos kunden, sørger vi for en grundig rengøring af disse.
 • Medarbejdere, der servicerer særligt udsat udstyr, benytter handsker.
 • Vi undgår unødig kontakt på kontoret, i produktion, på lageret osv.
 • På vores kontorer er medarbejderne opdelt i zoner, så vi mindsker risikoen for, at flere medarbejdere bliver smittet eller syge på samme tid. Ligeledes arbejder vores medarbejdere hjemmefra i det omfang, det er muligt.
 • Medarbejdere med vekslende arbejdspladser rengør arbejdsstationen (mus og tastatur) med desinfektionsvæske.
 • Vi har opstillet håndsprit ved toiletter og fællesudstyr – så som printer, kopimaskiner og kaffemaskinen.
 • Vi låner ikke vores mobiltelefoner og værktøj ud til hinanden uden, det er rengjort.
 • Vi foretrækker telefonmøder frem for personlige møder, og undgår større forsamlinger.
 • Håndbetjent udstyr på kontoret rengøres dagligt (f.eks. dørhåndtag og lyskontakter).
 • Vi holder afstand til andre.

Hvis en medarbejder bliver syg

Ved mistanke om smitte, eller hvis en medarbejder bliver syg, kontaktes medarbejderens nærmeste leder. De kunder, der kunne have været i kontakt med medarbejderen, bliver hermed kontaktet og informeret om tilfældet.

Alle medarbejdere, der har været i nærkontakt med den smittede, skal testes.


*Dette er en dynamisk liste og VS Automatic opdaterer løbende de nye retningslinjer og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger fuldt ud. Følg med i de nyeste udmeldinger fra os herunder. 
Alle medarbejdere er informeret og har fået tilsendt de nyeste retningslinjer.

Her er 5 gode råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte:

 1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
 2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder.
 3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
 5. Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn.

NYESTE RETNINGSLINJER I VS AUTOMATIC

Opdateret fredag d. 10. december 2021 kl. 13:00

Opdatering af Corona retningslinjer i VS Automatic

Covid-19 anses fra den 11. november 2021 for at være en samfundskritisk sygdom. VS Automatic har derfor indført retningslinjer om bl.a. fremvisning af gyldigt coronapas samt krav om mundbind for eksterne besøgende.
 
Gældende for eksterne besøgende

Alle VS medarbejdere har ret til at bede om fremvisning af coronapas. Du skal derfor, til enhver tid, kunne forevise gyldigt coronapas, når du besøger VS Automatic. 

Det er ligeledes et krav, at alle leverandører, fragtmænd og andre besøgende bærer mundbind

Gældende for medarbejdere

Vi kommer til at udføre stikprøvekontrol af coronapas. Det er derfor dit ansvar at sikre, at du til enhver tid kan forevise gyldigt coronapas

Tiltagene er med henblik på – i videst muligt omfang, at fremme et sikkert arbejdsmiljø, at undgå smittespredning samt sikre driften af VS Automatic. Vi ønsker ikke at overvåge, men derimod gøre vores for at mindske eventuelle smitteudbrud både internt og eksternt.

Opdateret onsdag d. 31. Marts kl. 09.00 – Tekniq FORHOLDSREGLER PÅ ARBEJDS- OG BYGGEPLADSEN

Med udgangspunkt i myndighedernes retningslinjer er der udarbejdet en ny vejledning om, hvordan man kan forebygge coronasmitte i bygge- og anlægsbranchen.

Vejledningen beskriver blandt andet, hvordan bygge- og arbejdspladsen skal indrettes, og hvilke forholdsregler medarbejderen og kunden skal tage, når arbejdet foregår i private hjem.

Læs brochuren her: Forebyg smitte fra coronavirus på bygge- og anlægspladser og i private hjem.

Opdateret onsdag d. 18. Marts kl. 09.30 – Tekniq arbejdsgiverne

I lyset af den seneste udmelding fra regeringen i aftes vil TEKNIQ Arbejdsgiverne henstille til, at virksomhederne følger myndighedernes nye retningslinjer. Det vil blandt andet sige ikke at samles flere end ti personer i offentligheden, at holde afstand og at lukke butikker.

Det er samtidig vigtigt at understrege, at der hverken er pålæg eller henstilling om at lukke øvrige virksomheder ned. Arbejdspladser er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet.

TEKNIQ Arbejdsgivernes adm. direktør, Niels Jørgen Hansen, opfordrer virksomhederne til at fortsætte deres aktiviteter, hvor det er muligt – inden for retningslinjerne og med de sædvanlige forholdsregler om at holde afstand mv.

Blik- og Rørarbejderforbundet har i et opslag på Facebook skrevet, at mange af deres medlemmer er nervøse for at miste deres job og modtage smitte til både dem selv og deres familier. Forbundet opfordrer til, at alle viser hensyn, og at virksomhederne udarbejder en APV (arbejdspladsvurdering), der beskriver alle risici ved opgaven.

Det vil vi naturligvis også opfordre til fra TEKNIQ Arbejdsgivernes side, og vi ved fra vores telefoniske rådgivning, at det allerede sker.

Samtidig har flere kommuner nu taget initiativ til at skrue op for vedligeholdelse og service af de kommunale bygninger, der står tomme på grund af situationen. Samtidig er der taget nogle initiativer for at hjælpe virksomheder – senest med udskydelse af moms og skat for små virksomheder.

Men det er langt fra nok, og derfor vil TEKNIQ Arbejdsgiverne også fortsat arbejde for mere vidtgående hjælp til virksomhederne, der bliver økonomisk ramt som følge af coronakrisen.

Opdateret tirsdag d. 17. marts kl. 21.00

Situationen omkring coronavirussen ændrer sig dag for dag, og det rejser nye spørgsmål om hvordan VS Automatic skal klare håndtering

I lyset af den seneste udmelding fra regeringen i aftes vil TEKNIQ Arbejdsgiverne / VS automatic  henstille til, at alle medarbejdere følger myndighedernes nye retningslinjer. Det vil blandt andet sige ikke at samles flere end ti personer i offentligheden og at holde afstand til andre.

Det er samtidig vigtigt at understrege, at der hverken er pålæg eller henstilling om at lukke vores virksomhed ned.

Niels og Torben opfordrer alle medarbejder til at fortsætte deres arbejde, hvor det er muligt – og inden for retningslinjerne.