Nødbelysning

Nødbelysning giver sikkerhed og tryghed for både kunder og medarbejdere. Hvis der skulle ske et uheld, vil de velkendte, grønne skilte oplyse det mørke lokale, så alle sikkert og nemt kan finde en nødudgang. Få et uforpligtende tilbud på nødbelysning til din virksomhed, og undgå ubehagelige situationer.

Klik her og få et tilbud
Nødbelysning og panikbelysning
Google_anmeldelser
Facebook_anmeldelser
Personlige_anmeldelser
Google_anmeldelser
Facebook_anmeldelser
Personlige_anmeldelser
Nødbelysning og panikbelysning

Formål med nødbelysning

Nødbelysning har ét primært formål, og det er at vise, hvor flugtveje er placeret. Flugtvejsbelysning kan undværes i lokaler, som stort set kun benyttes af personer, som kender stedet. Men i lokaler, der bruges af skiftende, mange eller forskellige mennesker, kan det have afgørende betydning.

Nødbelysning ved brand

De synlige og lysende grønne flugtvejsskilte viser alle – både kunder og medarbejdere – sikkert og roligt ud af en bygning, hvis der fx opstår brand. Når belysningen tændes, er den tændt i 30 minutter, så der er mulighed for at komme ud.

VS Automatic er klar til at sende en rådgiver ud til dig for at sikre dig og dine medarbejdere, samt overholde stærkstrømsbekendtgørelsen og bygningsreglementet indenfor nødbelysning.

Hvilken nødbelysning har du brug for?

Flugtvejsbelysning, reservebelysning og nødbelysning er ord, der bliver brugt i flæng, men som betyder stort set det samme. Hvilken nødbelysning du har behov for, afhænger udelukkende af formålet med belysningen.

Mulighederne er mange, og du kan både få:

 • Udgangsskilte
 • Piktogram
 • Panikbelysning
 • Reservebelysning
 • Generel sikkerhedsbelysning.

Normalt siger man, at nødbelysningen skal kunne lyse i 30 min., og belysningsstyrken afhænger af den enkelte situation.

Hvad kan man supplere med?

Ved udgangsskilte er der tale om konstant belysning, som normalt opsættes ved døre eller andre udgange. Disse kan suppleres ved andre skilte, som viser vejen til udgangen. Det gælder om at kunne bane vej til udgangen, så man nemt kan komme væk under brand eller lign.

Panikbelysning er ofte en erstatningsbelysning, som skal hjælpe, hvis man er ude for strømsvigt. Det skal tænde og give belysning på flugtvejen.

Panikbelysning kan virke skræmmende, men er faktisk normalt ikke et kraftigt og blændende lys.

Formålet er at vise vejen ud, så du, dine kunder eller dine medarbejdere ikke sidder fanget på kontoret eller andre steder.

Reservebelysning er den type af belysning, som sikrer at almindelige processer/aktiviteter kan fortsætte og afvikles på den bedst mulige måde i uventede situationer. Dette kan ofte være en godt at have for produktionsvirksomheder, som er afhængige af, at deres maskiner virker optimalt.

Hvor er der

Krav om nødbelysning

Arbejdstilsynet og Beredskabsstyrelsen kan stille krav!

Både Arbejdstilsynet og Beredskabsstyrelsen kan stille krav om nødbelysning, men kravene afhænger af, hvilken virksomhed der er tale om.

Reservebelysning kan eksempelvis være et lovkrav, hvis de normale processer ikke kan fortsætte eller afvikles på en tryg måde under strømsvigt.

Lovgrundlaget findes i bekendtgørelsen fra Arbejdstilsynet, hvor det hele står beskrevet udførligt.

Beredskabsstyrelsen kan også stille krav, hvis der er tale om brandfarlige virksomheder. I Bygningsreglementet står der beskrevet flere forhold vedr. brand, som man skal være opmærksom på.

Belysning logo menu

Der skal installeres flugtvejsbelysning i følgende situationer:

 • Store garageanlæg uden dagslys
 • Store butikker
 • Forsamlingslokaler m.v., herunder diskoteker til mere end 150 personer
 • Hoteller
 • Moteller
 • Pensionater
 • Kroer
 • Klublejligheder
 • Kollegier
 • Kostskoler
 • Feriehjem
 • Spejderhytter
 • Virksomheder med soverumsafsnit
 • Plejehjemsinstitutioner med soverumsafsnit på mere end 1000 m2 (dog ikke, hvis alle soverum har dør til terræn i det fri)
  • Sygehjem
  • Plejeboliger
  • Hvilehjem
 • Andre institutioner for plejekrævende personer samt sygehusafsnit med sengestuer
 • Undervisningslokaler, der bruges til aftenundervisning (dog ikke hvis alle undervisningslokaler har dør til terræn i det fri)

Du kan læse mere om regler for nødbelysning hos Sikkerhedsstyrrelsen.

Martin

Alarmekspert

“Jeg har en personlig kontakt til mine kunder, og derfor kan vi altid hjælpe med den rette løsning”.

Alarm Martin kontaktformular

Har du brug for rådgivning?

Vi hjælper dig med at finde den rette løsning.  Martin

  Afdelingsleder

  “Jeg har en personlig kontakt til mine kunder, og derfor kan vi altid hjælpe med den rette løsning”.

  Alarm Martin kontaktformular

  brug for rådgivning?

  Vi hjælper dig med at finde den rette løsning

  Skriv nu

  ANMELDELSER

  Det siger vores kunder om deres alarmsystemer

  ”Vi kan jo følge med i, her fra kontoret, hvad der sker på havnen. Og vi kan gå tilbage i arkivet af overvågninger. Det er rigtig smart, og det giver en stor tryghed at have alarmen og overvågning.”

  Inger & Povl / Kosan Gascenter

  Anmeldelser

  Det siger vores kunder om deres Sikringsløsninger

  ”Vi kan jo følge med i, her fra kontoret, hvad der sker på havnen. Og vi kan gå tilbage i arkivet af overvågninger. Det er rigtig smart, og det giver en stor tryghed at have alarmen og overvågning.”

  Inger & Povl / Kosan Gascenter
  Alarmsystem faar kvalitetsstempel

  De tager altid telefonen, hvis det ikke virker, og vi har heldigvis ikke oplevet andre fejlmeldinger, end når vi selv har lavet en fejl”

  Klaus / MEN
  Lars_Ideskilte_anmeldelse

  “Indenfor det første døgn vi boede her, havde vi et indbrud. Så havde vi yderligere 5 indbrud på et halvt år, indtil vi fik installeret røg i forbindelse med alarm. Siden har vi ikke haft indbrud. Man må jo sige, at det har været effektivt.”

  Lars & Marianne / Idéskilte
  Sidenavigation ▼