Nødbelysning

Nødbelysning er sikkert og trygt for både kunder og medarbejdere. Hvis der skulle ske et uheld, vil de velkendte, grønne skilte oplyse det mørke lokale, så alle sikkert og nemt kan finde en nødudgang. Få et uforpligtende tilbud på nødbelysning til din virksomhed, så du ikke ender i samme situation.

Formål med nødbelysning

Nødbelysning har er primærformål, hvilket er at vise og vejlede personer om hvor flugtvejenes placeringer er. Nødbelysning i form af flugtvejsbelysning kan undværes i rum eller lokaliteter, som altid benyttes af personer som kender stedet.

Nødbelysning ved brand

Vil du sikre dine kunder eller medarbejder, med synlige flugtvejsskilte, i tilfælde af total strømafbrydelse eller brand, så alle kan finde sikkert og roligt ud. Nødbelysning er ikke blot det grønne klassiske skilt, som henviser til udgang. Denne type belysning er også det lys, der er tændt, når alt andet er slukket, under nødsituationer.

Når belysningen tændes, er den tændt i 30 minutter, så der er mulighed for at komme ud. VS Automatic er klar til at sende en rådgiver ud til dig, for at sikre dig og dine medarbejdere, samt overholde stærkstrømsbekendtgørelsen samt bygningsreglementet indenfor nødbelysning.

Hvilken nødbelysning har du brug for?

Flugtvejsbelysning, reservebelysning og nødbelysning bliver brugt i flæng, men betyder stort set det samme. Hvilken nødbelysning du har behov for, afhænger udelukkende af formålet med belysningen. Mulighederne er mange, og du kan både få udgangsskilte, piktogram, panikbelysning, reservebelysning eller generelt sikkerhedsbelysning. Normalt siger man at nødbelysningen skal kunne lyse i 30 min., hvor belysningsstyrken afhænger af den enkelte situation.Ved udgangsskilte er der tale om konstant belysning, som normalt opsættes ved døre eller andre udgange. Disse kan suppleres ved andre skilte, som viser vejen til udgangen. Det gælder om at kunne bane vej til udgangen, så man nemt kan komme væk under brand eller lign.Panikbelysning er ofte en erstatningsbelysning, som skal hjælpe hvis man er ude for strømsvigt. Det skal tænde og give belysning på flugtvejen. Panikbelysning kan virke skræmmende, men er faktisk normalt ikke et kraftigt og blændende lys. Formålet er at vise vejen ud, så du ikke sidder fanget på kontoret eller andre steder. Reservebelysning er den type af belysning, som gør at almindelige processer/aktiviteter kan fortsætte og afvikles på den bedst mulige måde. Dette kan ofte være en god ide for produktionsvirksomheder, som er afhængige af at deres maskiner virker optimalt.

Løsninger Til Alle
Hos VS Automatic har vi lavet nødbelysning for mange virksomheder, og har derfor stor erfaring på området. Hvis du overvejer at få installeret nødbelysning, kan vi rådgive om hvordan det tilpasses din situation.

75 64 18 99

info@vs-automatic.dk

 

Krav om nødbelysning

Både Arbejdstilsynet og beredskabsstyrelsen kan stille krav om nødbelysning, men dette afhænger udelukkende af hvilken virksomhed der er tale om. Reservebelysning kan eksempelvis være et lovkrav, hvis de normale processer ikke kan fortsætte eller afvikles på en tryg måde under strømsvigt.
Lovgrundlaget kan findes i bekendtgørelsen fra Arbejdstilsynet (nr. 1163), hvor det hele står beskrevet udførligt. Beredskabsstyrelsen kan også stille krav,
hvis der er tale om brandfarlige virksomheder. I bygningsreglementet (belysning af udgangsskilte og panikbelysning) står der beskrevet flere forhold vedr. brand, som man skal være opmærksom på. Her står det beskrevet at der skal installeres flugtvejsbelysning i følgende situationer:

 • Store garageanlæg uden dagslys
 • Store butikker
 • Forsamlingslokaler m.v., herunder diskoteker til mere end 150 personer
 • Hoteller
 • Moteller
 • Pensionater
 • Kroer
 • Klublejligheder
 • Kollegier
 • Kostskoler
 • Feriehjem
 • Spejderhytter
 • Virksomheder med soverumsafsnit
 • Plejehjemsinstitutioner med soverumsafsnit på mere end 1000 m2 (dog ikke, hvis alle soverum har dør til terræn i det fri)
  • Sygehjem
  • Plejeboliger
  • Hvilehjem
  • Andre institutioner for plejekrævende personer samt sygehusafsnit med sengestuer
 • Undervisningslokaler, der bruges til aftenundervisning (dog ikke, hvis alle undervisningslokaler har dør til terræn i det fri)

Du kan læse mere om Regler for nødbelysning her.