Luft til luft varmepumpe standard montering

Når du køber montage hos VS Automatic, er det kun vores egne autoriseret og uddannet personale som monterer hos dig. VS Automatic er både KMO godkendt og VE-godkendt installatør.

Med VE-godkendelsesordningen betyder at VS Automatic har særlig uddannet personale, der er uddannet til at sikre høj kvalitet og minimerer risikoen for fejl.

VS Automatic er medlem af TEKNIQ og derfor er vores kunder er dermed omfattet af TEKNIQs Garantiordning.

Dette betyder blandt andet, at kunder, har mulighed for klage over udført arbejde til Ankenævnet for Tekniske installationer. Skulle du som kunde, få helt eller delvist medhold i en evt. klage, og den indklagede installatør ikke efterlever ankenævnets afgørelse, dækker TEKNIQs Garantiordning op til 150.000 kr. inkl. Moms.

VS Automatic anbefaler derfor altid at vælge installatør som er medlem af TEKNIQ.

Husk du kan fradrage arbejdsløn for montage

Dette er inkluderet i prisen:

Når du køber montering hos VS Automatic får du

 • VE-Godkendt installatør

 • KMO godkendt installatør

 • Autoriseret elinstallatør

 • TEKNIQs Garantiordning

Selve montering (Standard montering)

 • Elinstallation er med i prisen
 • Vi gennemgår hvor inde- og udedelen skal monteres med max. 4 meter rørføring imellem de to dele
 • Vi monterer udedelen på Fødder (tilkøb), underlaget skal være fast, stabilt og plant. Væghæng i max 2 meter over jorden (tilkøb).

 • På synlige føringsveje bruger vi kabelkanaler til føringsvej, max. 4 meter (Hvid/Sort er standard)

 • Vi tilslutter til eksisterende 230V forsyning fra nærmeste stikkontakt/ sikkerhedsafbryder med jord (1 Meter fra inde eller udedel) (der skal altså være en eksisterende 230V forsyning (med jord) på stedet)

 • Vacuumering af varmepumpeinstallationen

 • Tæthedsprøvning

 • Vi sætter anlægget i drift og afprøver det. Er 230V forsyningen ikke på plads, tilslutter vi ved midlertidigt forlængerkabel (vælg stor pakke og få den tilsluttet i elinstallation)

 • Gennemgang af fjernbetjening og instruktion i brug af anlægget samt vedligeholdelse

 • Kondensafledningen fra indedelen, føres med ud til udedel og drypper på jorden, det er ikke inkluderet at den er ført til afløb

 • Indedel skal være monteret højere end udedel

 • Oprydning og bortskaffelse af affald, i forbindelse med tilslutning af varmepumpe

 • Gennemboring gennem murværk inkl.

Har du  spørgsmål omkring montering af luft til luft varmepumpe er du velkommen til at udfylde kontaktformularen.

Dette er ikke inkluderet i prisen:

 • Vi trækker ikke kabler/rør i hulmur, skunke eller på loft
 • Etablering af jordspyd, hvis der ikke er jord i el-installationen (Tilkøb)
 • Garanti bortfalder, hvis der ikke er jord i el-installationen
 • Der er ikke ekstraudstyr på varmepumpen som f.eks. en kondenspumpe, drypbakke, varmelegeme (Tilkøb)
 • Gennemføring i beton, granit, kampsten eller Boring i jernarmeret væg o.l. (tilkøb)
 • Evt. malerarbejde
 • Vægbeslag samt fødder til udedel er ikke med i standard (Tilkøb)
 • Er der ikke købt fødder og/eller vægbeslag ved bestilling, kan disse tilkøbes hos montøren
 • Anlægget skal kunne monteres, uden at møbler, evt. udendørsbeplantning og lignende er til gene for montøren
 • Er der eksisterende varmeanlæg, skal dette afmonteres inden (Tilkøb)

Ved montering/installation på ikke brofaste øer, vil der forekomme et ekstra tillæg på rejsetid og færgebilletter. Ønskes tillægges pris oplyst, bedes du kontakte VS Automatic. Tillægget kan i tilfælde vil blive efterfaktureret.