Hvad er KMO?

Miljøstyrelsen har valgt at KMO – Kølebranchens miljøordning skal varetage autorisation af de virksomheder og det personale som skal arbejde med kategori II-IV. Derudover laver KMO registreringer for kategori I-IV, som er det der gør at det er muligt at se om den kontrolleredes virksomhed og personale behandler kølemiddel korrekt.

Arbejde med kølemiddelfyldninger over 2,5 kg

For at arbejde med kølemidler skal man være autoriseret kølemontør og på samme tid komme fra et firma som er ISO 9001 certificeret i henhold til arbejdstilsynets regler om kølepumpeanlæg og varmepumpeanlæg.

Krav til eftersyn af varmepumpe og kølepumpe

Man er som ejer af et varmepumpe eller kølepumpe anlæg altid forpligtet til at holde øje med om pumpen har lækager. Dette tilsyn skal afholdes af en autoriseret KMO certificeret virksomhed og personale. Hvis der opdages lækage på varmepumpen, skal der tages kontakt til kontrol, som skal være afholdt indenfor 1 måned.

Hvis du har brug for hjælp med dette service, kan vi hjælpe dig med et varmepumpe service. Du kan læse mere her.

KMO Certifikater

Kølebranchen Miljø Ordning certifikation sikrer håndtering af kølemidler.

KMO Godkendt

VS-Automatic er KMO godkendt, dette betyder at vi er autoriseret til at arbejde med kølemidler.
Godkendelsen giver et certifikat på korrekt håndtering af kølemidler.
Dette giver vores kunder en tryghed når de benytter os som deres forhandler og montør.

Lovpligtig

Iflg. forordning (EU) 2015/2067 skal alle personer og virksomheder, der arbejder med køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, have gyldig F-gas autorisation.

KMO kategori

VS- Automatic er certificeret i:
Godkendt til max 2,5 kg, EU kategori II

Vi kan hjælpe dig med din varmepumpe

Skriv blot dit spørgsmål 

kmo-godkendt