Gratis besøgstæller

Montering af luft til vand varmepumpe

Montering af luft til vand varmepumpe

Dette er inkluderet i prisen:

Vi gennemgår hvor inde- og udedelen skal monteres med max. 5 meter rørføring imellem de to dele
Vi monterer udedelen på Fødder (tilkøb), underlaget skal være fast, stabilt og plant. På synlige føringsveje bruger vi kabelkanaler til føringsvej, max. 5 meter (Hvid/Sort er standard)
Vi tilslutter til varmepumpe til eltavle, samt montere ny 16a, såfremt der er plads i eksistere tavle (ny undertavle er tilkøb) bimåler (tilkøb) transientbeskyttelse (tilkøb). Eltavle skal forefindes i samme lokale som indre del fra varmepumpe, eller nærliggende rum, installation bliver lavet i synligt kabel
Tilslutning til eksisterende centralvarmesystem - op til 3 meter fra indedel til centralvarmetilslutning
Tilslutning til brugsvand - op til 3 meter
Vacuumering af varmepumpeinstallationen
Alle rør og kabler er inkluderet i prisen for ovenstående afstande
Danfoss ADVO blandeventil er inkluderet i prisen såfremt den skal bruges i systemet
Tæthedsprøvning
Vi sætter anlægget i drift og afprøver/indkør det
Gennemgang af anlægget og instruktion i brug af anlægget samt vedligeholdelse
Gennemboring gennem træværk inkl (gennemboring i murværk tilkøb)
Oprydning og bortskaffelse af affald, i forbindelse med tilslutning af varmepumpe
Demontering og afskaffelse af oliefyr, gasfyr og pillefyr samt varmtvandbeholder (tilkøb)
Evt. cirkulationspumper, ud over den i varmepumpe er ikke inkluderet i prisen
Der skal være etableret et afløb eller et dræn umiddelbart under varmepumpens udedel inden montørens ankomst

Dette er ikke inkludering i prisen:

Vi trækker ikke kabler/rør i hul væg, skunke eller på loft
Etablering af jordspyd, hvis der ikke er jord i el-installationen (Tilkøb)
OBS. Garanti bortfalder, hvis der ikke er jord i el-installationen
Der er ikke ekstraudstyr på varmepumpen som f.eks. en kondenspumpe, drypbakke, varmelegeme (Tilkøb)
Installationsarbejde ud over en standardinstallation (Tilkøb)
Vores montør kan lave en aftale med dig på stedet
Gennemføring i beton, granit, kampsten eller Boring i jernarmeret væg o.l. (tilkøb)
Evt. malerarbejde
Vægbeslag samt fødder til udedel er ikke med i standard (Tilkøb)
Er der ikke købt fødder og/eller vægbeslag ved bestilling, kan disse tilkøbes hos montøren
Anlægget skal kunne monteres, uden at møbler, evt. udendørsbeplantning og lignende er til gene for montøren
Overløb fra sikkerhedsventilen bør ledes til nærmeste afløb, såfremt dette er indenfor 1 m af indedel er det inkl. I opsætning af varmepumpen
Er der eksisterende varmepumpe, skal denne tømmes og demonteres (Tilkøb)

Har du spørgsmål omkring montering af luft til vand varmepumpe
Så kontakt os ved at udfylde nedenstående kontaktformular eller ring på:

HVAD HAR DU BRUG FOR?

Udfyld herunder hvad din henvendelse drejer sig om, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.