Montering af luft til vand varmepumpe

Dette er inkluderet i prisen:

 • Vi gennemgår hvor inde- og udedelen skal monteres med max. 5 meter rørføring imellem de to dele
 • Vi monterer udedelen på Fødder (tilkøb), underlaget skal være fast, stabilt og plant. På synlige føringsveje bruger vi kabelkanaler til føringsvej, max. 5 meter (Hvid/Sort er standard)
 • Vi tilslutter til varmepumpe til eltavle, samt montere ny 16a, såfremt der er plads i eksistere tavle (ny undertavle er tilkøb) bimåler (tilkøb) transientbeskyttelse (tilkøb). Eltavle skal forefindes i samme lokale som indre del fra varmepumpe, eller nærliggende rum, installation bliver lavet i synligt kabel
 • Tilslutning til eksisterende centralvarmesystem – op til 3 meter fra indedel til centralvarmetilslutning
 • Tilslutning til brugsvand – op til 3 meter
 • Vacuumering af varmepumpeinstallationen
 • Alle rør og kabler er inkluderet i prisen for ovenstående afstande”
 • Danfoss ADVO blandeventil er inkluderet i prisen såfremt den skal bruges i systemet
 • Tæthedsprøvning
 • Vi sætter anlægget i drift og afprøver/indkør det
 • Gennemgang af anlægget og instruktion i brug af anlægget samt vedligeholdelse
 • Gennemboring gennem træværk inkl (gennemboring i murværk tilkøb)”
 • Oprydning og bortskaffelse af affald, i forbindelse med tilslutning af varmepumpe
 • Demontering og afskaffelse af oliefyr, gasfyr og pillefyr samt varmtvandbeholder (tilkøb)
 • Evt. cirkulationspumper, ud over den i varmepumpe er ikke inkluderet i prisen
 • Der skal være etableret et afløb eller et dræn umiddelbart under varmepumpens udedel inden montørens ankomst

Dette er ikke inkludering i prisen:

 • Vi trækker ikke kabler/rør i hul væg, skunke eller på loft
 • Etablering af jordspyd, hvis der ikke er jord i el-installationen (Tilkøb)
 • OBS. Garanti bortfalder, hvis der ikke er jord i el-installationen
 • Der er ikke ekstraudstyr på varmepumpen som f.eks. en kondenspumpe, drypbakke, varmelegeme (Tilkøb)
 • Installationsarbejde ud over en standardinstallation (Tilkøb)
 • Vores montør kan lave en aftale med dig på stedet
 • Gennemføring i beton, granit, kampsten eller Boring i jernarmeret væg o.l. (tilkøb)
 • Evt. malerarbejde
 • Vægbeslag samt fødder til udedel er ikke med i standard (Tilkøb)
 • Er der ikke købt fødder og/eller vægbeslag ved bestilling, kan disse tilkøbes hos montøren
 • Anlægget skal kunne monteres, uden at møbler, evt. udendørsbeplantning og lignende er til gene for montøren
 • Overløb fra sikkerhedsventilen bør ledes til nærmeste afløb, såfremt dette er indenfor 1 m af indedel er det inkl. I opsætning af varmepumpen
 • Er der eksisterende varmepumpe, skal denne tømmes og demonteres (Tilkøb)

Har du spørgsmål omkring montering af luft til vand varmepumpe
Så kontakt os ved at udfylde nedenstående kontaktformular:

HVAD HAR DU BRUG FOR?