Dette er inkluderet i prisen:

 • Vi gennemgår hvor inde- og udedelen skal monteres med max. 5 meter
  rørføring imellem de to dele. 
 • Vi monterer udedelen på Fødder (tilkøb), underlaget skal være fast, stabilt og plant. På synlige føringsveje bruger vi kabelkanaler til føringsvej, max. 5 meter (Hvid/Sort er standard)
 • Vi tilslutter til varmepumpe til eltavle, samt montere ny 16a, såfremt der er plads i eksistere tavle (ny undertavle er tilkøb) bimåler (tilkøb) transientbeskyttelse (tilkøb). Eltavle skal forefindes i samme lokale som indre del fra varmepumpe, eller nærliggende rum, installation bliver lavet i synligt kabel
 • Tilslutning til eksisterende centralvarmesystem – op til 3 meter fra indedel til centralvarmetilslutning
 • Tilslutning til brugsvand – op til 3 meter
 • Vacuumering af varmepumpeinstallationen
 • Alle rør og kabler er inkluderet i prisen for ovenstående afstande”
 • Danfoss ADVO blandeventil er inkluderet i prisen såfremt den skal bruges i systemet
 • Tæthedsprøvning
 • Vi sætter anlægget i drift og afprøver/indkør det
 • Gennemgang af anlægget og instruktion i brug af anlægget samt vedligeholdelse
 • Gennemboring gennem træværk inkl (gennemboring i murværk tilkøb)”
 • Oprydning og bortskaffelse af affald, i forbindelse med tilslutning af varmepumpe
 • Demontering og afskaffelse af oliefyr, gasfyr og pillefyr samt varmtvandbeholder (tilkøb)
 • Evt. cirkulationspumper, ud over den i varmepumpe er ikke inkluderet i prisen
 • Der skal være etableret et afløb eller et dræn umiddelbart under varmepumpens udedel inden montørens ankomst

Dette er ikke inkluderet i prisen:

Vi trækker ikke kabler/rør i hul væg, skunke eller på loft

Etablering af jordspyd, hvis der ikke er jord i el-installationen (Tilkøb)

OBS. Garanti bortfalder, hvis der ikke er jord i el-installationen

Der er ikke ekstraudstyr på varmepumpen som f.eks. en kondenspumpe, drypbakke, varmelegeme (Tilkøb)

Installationsarbejde ud over en standardinstallation (Tilkøb)

Vores montør kan lave en aftale med dig på stedet

Gennemføring i beton, granit, kampsten eller Boring i jernarmeret væg o.l. (tilkøb)

Evt. malerarbejde

Vægbeslag samt fødder til udedel er ikke med i standard (Tilkøb)

Er der ikke købt fødder og/eller vægbeslag ved bestilling, kan disse tilkøbes hos montøren

Anlægget skal kunne monteres, uden at møbler, evt. udendørsbeplantning og lignende er til gene for montøren

Overløb fra sikkerhedsventilen bør ledes til nærmeste afløb, såfremt dette er indenfor 1 m af indedel er det inkl. I opsætning af varmepumpen

Er der eksisterende varmepumpe, skal denne tømmes og demonteres (Tilkøb)

Varmerør isoleres efter regning (Tilkøb)

Læs mere om varmepumper her: luft til vand varmepumpe