VS Automatic

Termografi

Fokus på el-tavler

El Termografering

VS Automatic A/S er eksperter i termografi. Vi er godkendt til at udføre termografering af eltavler til erhvervs- og industrivirksomheder, landbrug, offentlige institutioner og private. Vores uddannede termografer kører ud fra vores afdeling i Horsens til kunder i Østbirk, Horsens, Hovedgård, Skanderborg og hele Østjylland. 

Få et tilbud på termografering

Tilbuddet er 100% uforpligtende

75+

Professionelt team

1

Autoriseret i termografering af eltavler

20

Års erfaring med termografi

Specialister i termografi

Hos VS Automatic får du en godkendt termograferingsrapport, konkurrencedygtige priser og vi samarbejder med forsikringsselskaberne. VS Automatic A/S er godkendt til el-termografering af og vores termografer overholder DBI’s krav til personcertificering. Derfor er du med garanti i de bedste hænder hos os!

Termografering af eltavler

Hvad er termografi?

Termografering er en effektiv metode til at få et meget præcist billede af el-installationernes tilstand. Med et termografi-kamera, der måler såkaldte IR strålinger, kan man se temperaturforskelle og på den måde synliggøre overbelastninger, løse forbindelser og lignende. 

Ifølge forsikringsselskaberne opstår 25 % af alle brande pga. fejl og kortslutning i el-installationer. Med el-termografi har vi mulighed for at fejlen i tide. Det kan redde liv. Spørg dit forsikringsselskab om dine fordele ved at få termograferet dine el-tavler.

Forskellige typer af termografi

Termografering af bygninger mm. 

Du kan eksempelvis bruge termografering til at få et overblik over din bygnings tilstand. Med en termografisk undersøgelse kan du nemlig se, om der er utætheder og kuldebroer, der resulterer i varmetab. Det kan være kilden til et stort energiforbrug. Hos TS-gruppen er vi specialiserede i termografi. Vores termografer er alle certificerede efter DBI’s regler. Og de står til rådighed hver dag – Året rundt. Du kan ligeledes få følgende typer af termografering hos VS-Automatic:

 • Bygninger (indendørs og udendørs)
 • El-tavler for at undgå driftsstop og brand
 • Ledningsnet (fjernvarmerør og vandrør)
 • Lægkagesporing ved centralvarmeanlæg

Efter endt måling får du en termograferingsrapport, der giver dig mulighed for at se omfanget af eventuelle skader og utætheder. Billederne fra termograferingen viser med stor nøjagtighed, hvor og hvor meget der skal sættes i værk for at minimere udgifter til energiforbrug.

Termografering og landbrug

Forebyg produktionsstop med termografi

Vi termograferer el-tavler hos mange landbrugskunder i Horsens, Østbirk, Hovedgård, Skanderborg og i hele det Midtjylland. Når vi hos VS Automatic termograferer et landbrug, sikrer vi, at alle anlæg, maskiner og elinstallationer er i optimal stand. VS Automatic er medlem af TS-gruppen, som er en frivillig landsdækkende af el-installatører. Derigennem har vi et landsdækkende samarbejde med flere forsikringsselskaber, som har øget fokus på el-sikkerhed – Især hos landbrug.

For et landbrug vil termografering give sikkerhed for, at malke-, korntørrings, ventilations – og markvandingsanlæg er intakte. El-termografi i en produktionsvirksomhed fortæller, om el-tavlerne er på overarbejde og derved kan medføre alvorlige driftsstop. I værste tilfælde kan el-tavlen kortslutte og udvikle brand.

Vi anbefaler:

 • Produktionsvirksomheder termografering 1 gang om året
 • Landbrug at få termograferet el-tavler hvert 2. år
 • I nogle brancher (f.eks. træbranchen) er der lovkrav om termografering af el-tavler hvert år

Vores termograf gennemgår udvalgte el-installationer. Det er ikke kun hoved- og styretavler, der skal efterses.

El-komponenter, der kan have indvirkning på produktionen, hvis der sker en kortslutning, eller hvis de er ødelagte:

 • Elektriske maskiner og anlæg
 • Strømskinner
 • Elmotorer
 • Koblingsudstyr og afbrydere
 • Frekvensomformere
 • Stationer til opladning
 • Transformere

Forsikringskrav

Dokumentation og rapport

Opdager vi kritiske fejl eller skader under den termografiske undersøgelse, vil du straks blive informeret, så der kan tages affære øjeblikkeligt. Herefter laves en skriftlig rapport, som udarbejdes efter de gældende krav, der stilles af DBI. Termografen gennemgår rapporten med dig efterfølgende. Her kan du se, hvordan en virksomhed klassificeres af et forsikringsselskab*.

VirksomhedstypeTermograferingsinterval
Lav belastningKontormiljøer, skoler og etageejendommeMed en lav belastning er det ikke nødvendigt med en fast plan for termografering. Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes med 5-års-intervaller.
Mellem belastningAlmindelig industri, butikker/detailforretninger, butikscentre, håndværksvirksomheder, idrætshaller og fritidscentre.Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes 1 gang årligt. Dit forsikringsselskab vil næsten garanteret give dig mere attraktive vilkår, hvis du har en fast årlig aftale med os.
Høj belastningLandbrug, sværindustri, store produktionsvirksomheder, slagterier, grovvarevirksomheder og medicinalfirmaer.Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes minimum 1 gang årligt. Alt afhængigt af forholdene, vil det i nogle tilfælde kunne svare sig at lade os termografere 2 gange årligt - så får du de bedste forsikringsvilkår.

Generelt vil langt de fleste forsikringsselskaber give attraktive vilkår for de virksomheder der har en termografi serviceaftale. Investerer du i årlig termografering, har du mulighed for at få bedre vilkår hos dit forsikringsselskab. Vi sørger selvfølgelig for den rette og autoriserede dokumentation!

*Der er en lang række krav der skal indfris for at blive personcertificeret og virksomhedsgodkendt til at udføre termograferingsopgaver. Du kan se mere om de lovpligtige krav på DBI hjemmesiden www.brandogsikring.dk (Kilde: www.forsikringogpension.dk)

 

Termografering hjælper på regningen”

Termografering i Danmark

termografering, termografi, termografering af eltavler

Montør af termografering

VS Automatic er certificeret termograf – din garanti for kvalitetsarbejde. Alle vores termografer er certificerede efter DBI’s regler og krav.

 • (+45) 7564 1899
 • info@vs-automatic.dk
 • Termografering i Danmark

Få et Godt Tilbud på Termografering

Udfyld på blot 30 sekunder

Tilbuddet er 100% uforpligtende