TERMOGRAFERING AF EL-TAVLER 

VS Automatic A/S er godkendt til at udføre el-termografering for erhvervs- og industrivirksomheder, landbrug, offentlige institutioner og private. Vores uddannede termografer kører ud fra vores afdeling i Horsens til kunder i Østbirk, Horsens, Hovedgård, Skanderborg og hele Østjylland.

Hos VS Automatic får du en godkendt termograferingsrapport, konkurrencedygtige priser og vi samarbejder med forsikringsselskaberne.

Kontakt osinfo@vs-automatic.dk eller ring til os på 7564 1899 og få et uforpligtende tilbud.

VS Automatic A/S er godkendt til el-termografering af og vores termografer overholder DBI’s krav til personcertificering. Derfor er du med garanti i de bedste hænder hos os!

El-termografering – få et billede af installationernes tilstand

Termografering er en effektiv metode til at få et meget præcist billede af el-installationernes tilstand. Med et termografi-kamera, der måler såkaldte IR strålinger, kan man se temperaturforskelle og på den måde synliggøre overbelastninger, løse forbindelser og lignende.

Forebyg produktionsstop med termografi

For et landbrug vil termografering give sikkerhed for, at malke-, korntørrings, ventilations – og markvandingsanlæg er intakte. El-termografi i en produktionsvirksomhed fortæller, om el-tavlerne er på overarbejde og derved kan medføre alvorlige driftsstop. I værste tilfælde kan el-tavlen kortslutte og udvikle brand.

Vi anbefaler:

  • produktionsvirksomheder termografering 1 gang om året
  • landbrug at få termograferet el-tavler hvert 2. år
  • i nogle brancher (f.eks. træbranchen) er der lovkrav om termografering af el-tavler hvert år

Vores termograf gennemgår udvalgte el-installationer. Det er ikke kun hoved- og styretavler, der skal efterses.

El-komponenter der kan have indvirkning på produktionen, hvis der sker en kortslutning, eller hvis de er ødelagte:

  • Elektriske maskiner og anlæg
  • Strømskinner
  • Elmotorer
  • Koblingsudstyr og afbrydere
  • Frekvensomformere
  • Stationer til opladning
  • Transformere

Landbrug og termografi

Vi termograferer el-tavler hos mange landbrugskunder i Horsens, Østbirk, Hovedgård, Skanderborg og i hele det østjyske.

Når vi hos VS Automatic termograferer et landbrug, sikrer vi, at alle anlæg, maskiner og elinstallationer er i optimal stand.

VS Automatic er medlem af TS-gruppen, som er en frivillig landsdækkende af el-installatører. Derigennem har vi et landsdækkende samarbejde med flere forsikringsselskaber, som har øget fokus på el-sikkerhed – især hos landbrug.

El-installationer – årsag til mange brande

Ifølge forsikringsselskaberne opstår 25 % af alle brande pga. fejl og kortslutning i el-installationer – med el-termografi har vi mulighed for at fejlen i tide. Det kan redde liv. Spørg dit forsikringsselskab om dine fordele ved at få termograferet dine el-tavler.

Dokumentation og rapport

Opdager vi kritiske fejl eller skader under den termografiske undersøgelse, vil du straks blive informeret, så der kan tages affære øjeblikkeligt.

Herefter laves en skriftlig rapport, som udarbejdes efter de gældende krav, der stilles af DBI. Termografen gennemgår rapporten med dig efterfølgende.

Forsikringskrav

Her kan du se, hvordan en virksomhed klassificeres af et forsikringsselskab*.

Det er belastningen på el-tavler, der opdeler niveauerne:

 Virksomhedstype

 Termograferingsinterval

 Lav belastning:

Kontormiljøer, skoler og etageejendomme

Med en lav belastning er det ikke nødvendigt med en fast plan for termografering. Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes med 5 års-intervaller.

 Mellem belastning:

Almindelig industri, butikker/ detailforretninger, butikscentre, håndværks-virksomheder, idrætshaller og fritidscentre.

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes 1 gang årligt.

Dit forsikringsselskab vil næsten garanteret give dig mere attraktive vilkår, hvis du har en fast årlig aftale med os.

 Høj belastning:

Landbrug, sværindustri, store produktionsvirksomheder, slagterier, grovvarevirksomheder og medicinalfirmaer.

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes minimum 1 gang årligt. Alt afhængigt af forholdene, vil det i nogle tilfælde kunne svare sig at lade os termografere 2 gange årligt – så du får de bedste forsikringsvilkår.

Generelt vil langt de fleste forsikringsselskaber give attraktive vilkår for de virksomheder der har en termografi serviceaftale. Investerer du i årlig termografering, har du mulighed for at få bedre vilkår hos dit forsikringsselskab. Vi sørger selvfølgelig for den rette og autoriserede dokumentation!

VS Automatic er certificeret termograf – din garanti for kvalitetsarbejde. Alle vores termografer er certificerede efter DBI’s regler og krav.

Kontakt os på info@vs-automatic.dk eller ring til os på 7564 1899.

Der er en lang række krav der skal indfris for at blive personcertificeret og virksomhedsgodkendt til at udføre termograferingsopgaver. Du kan se mere om de lovpligtige krav på DBI hjemmesiden www.brandogsikring.dk

*Kilde: www.forsikringogpension.dk

Brug for vejledning? Lad os hjælpe dig

DIBS - Payments made easy