fbpx

Viser et enkelt resultat

Transientbeskyttelse tag

Mange virksomheder har maskiner og el-anlæg og derfor vil det være en yderst god idé at anskaffe sig en transientbeskyttelse. Transientbeskyttelsens formål er at forebygge skader fra unormale forhold såsom lynnedbrud. Eller minimere skaden så vidt muligt hvis skaden opstår.

Man kan sige at transienter er kortvarige overspændinger som der går ind og beskadiger maskiner og anlæg. Årsagen til følgeskaderne kan typisk være fra lynnedslag, overbelastninger eller udkoblinger på stærkstrøms- og it-kabler. Når skaden sker kan det være svært at få øje på skaden. Det er muligt at skaden er opstået men dog er det ikke synligt for øjet. Skaden består af periodiske fejl i maskinen der gør det svært for øjet at opdage.

Denne transientbeskyttelse installeres og monteres i en el-tavle sammen med sikringerne eller på anlægget. På den måde kan den føre og lede overspændinger ud igennem en effektiv jordforbindelse og hertil ned i jorden og hermed udenom maskinen eller anlægget som skal beskyttes fra skaden der kunne opstå.

Fordele ved en transientbeskyttelse:

  • Høj driftssikkerhed
  • Uønskede og færre driftsstop
  • Færre reparationer
  • Undgå at miste vigtige eller alle data

Læs meget mere om transientbeskyttelse og lovkravene her.

Læs mere om Desitek her.

Tilbud

Transientbeskyttelse

Desitek Transientbeskyttelse

1.245 DKK