Gratis besøgstÌller

Overskudsvarme til 3.300 husstande

Overskudsvarme til 3.300 husstande

Overskudsvarmen for foderproduktionen hos HAMLET PROTEIN i det sydlige Horsens bliver nu til fjernvarme hjemme hos 3.300 husstande i byen.

Det sker gennem et nyt pumpeanlÌg pü Meteorvej lige ved siden af foderfabrikken pü Saturnvej. AnlÌgget er opført i løbet af 2019 og blev indviet 18. december af byens borgmester Peter Sørensen, og det er resultatet af et samarbejde mellem HAMLET PROTEIN, Fjernvarme Horsens og DME.

Alt el-arbejdet, büde til bygningen og de otte store stempelmaskiner, er udført af VS Automatic. Det har vÌret en stor og spÌndende opgave, som har krÌvet mange timer i løbet af üret, siger projektleder Tomas Thomsen:

-For os har det vÌret ürets største opgave med mange mand i mange müneder. Fra september og tre müneder frem har vi haft en hündfuld mand pü byggepladsen stort set hver dag, og det tilsvarende antal ved en fordelerstation pü Saturnvej, fortÌller han.

Hele processen har krĂŚvet at vi skulle have et stort overblik, da denne opgave har vĂŚret kompliceret.

-El-arbejdet til pumper og maskiner pü anlÌgget krÌver sÌrlige kompetencer, for det er ikke helt almindeligt elektrikerarbejde. Heldigvis har vi de rigtige folk i firmaet, som efterhünden har stor erfaring med den type opgaver, som ikke ligner det el-arbejde, du finder i et almindeligt parcelhus, siger Tomas Thomsen og tilføjer, at faglig kunnen ikke er den eneste vigtige egenskab:

-Der skal ogsĂĽ et stort overblik til, og der har vi haft den helt rigtige mand pĂĽ pladsen, siger han.

For både Fjernvarme Horsens og HAMLET PROTEIN har det været vigtigt at have en effektiv byggeplads, hvor den overordnede tidsplan er blevet overholdt – og det er lykkedes til punkt og prikke, fortæller Torben Steffensen, indehaver af VS Automatic.

For os er det afgørende, at vi kan aflevere et solidt og professionelt stykke håndværk til tiden, så kunden fra første dag har et anlæg, der fungerer og giver værdi – og det er lykkedes her, siger Tomas Thomsen, projektleder i VS Automatic.

For os er det afgørende, at vi kan aflevere et solidt og professionelt stykke håndværk til tiden, så kunden fra første dag har et anlæg, der fungerer og giver værdi – og det er lykkedes her, siger Tomas Thomsen, projektleder i VS Automatic.

FAKTA om det nye anlĂŚg

Det nye varmepumpeanlæg rummer en røggasskrubber, der kondenserer vanddampen fra den procesluft, der opstår fra HAMLET PROTEIN’s produktion. Ved kondenseringen opfanges en stor del af den varme, der er i procesluften.

Dette kondensat kan HAMLET PROTEIN genanvende i produktionen, men det skal afkøles først. Det sker på Fjernvarme Horsens’ del af anlægget, hvor overskudsvarmen via varmevekslere og varmepumper overføres til fjernvarmesystemet, så den kan komme fjernvarmekunderne til gavn.

Herefter kan HAMLET PROTEIN rense det afkølede kondensat og genanvende vandet som procesvand.

Skriv en kommentar