VS Automatic

Frequently Asked Questions

Vi tager dine opgaver alvorligt. Vi har derfor samlet en række ofte stillede spørgsmål på denne side, så du i ro og fred kan finde svar på dine spørgsmål. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os på info@vs-automatic.dk eller (+45)75641899

Hos VS Automatic A/S i Horsens sælger vi el-installationer til både private og erhverv. Til private leverer vi alt lige fra lys i køkkenet og stikkontakter til installationer af varmepumper og solceller. Og til erhvervslivet er vi især specialiserede inden for automation og energioptimering. Vi har i alt 3 afdelinger – Horsens, Hovedgård og Østbirk. Du kan læse mere her.

VS AUTOMATIC OVERGÅR TIL ELEKTRONISK FAKTURERING
For at lette vores forretningsgang og vores adminstration, ønsker VS Automatic A/S cvr. 21381802 fremover at modtage fakturaer fra vores leverandører elektronisk.

Det betyder, at du kan bruge elektronisk fakturering og dermed sende fakturaer og kreditnotaer til vores EAN/GLN-nummer i fakturaformatet OIOUBL.

Vores EAN/GLN-nummer er: 5790000859252

Skulle vi gave flere kundenumre hos jer, bedes i venligst også sende fakturaer vedrørende disse til EAN nummeret.

Krav for at vi kan modtage faktura er følgende
Glemmer du at skrive EAN/GLN-nummeret, svarer det til, at du har glemt at skrive adressen på et brev – det kommer aldrig frem.

Reference/navn på bestiller
Navn eller initialer på den person, der har bestilt varen eller tjenesteydelsen, skal fremgå af regningen. Det er person, der har bestilt ydelsen/varen hos dig, som skal oplyse dig dette.
Hvis VS Automatic modtager en regning uden rekvisitionsnummer og reference på den der har bestilt ydelsen, kan vi ikke få bekræftet og godkendt, at varen er bestilt og modtaget. Uden bekræftelse og godkendelse bliver regningen afvist.

Købers ordrenummer
Mangler “købers ordrenummer” eller er det forkert, bliver din faktura afvist. Det er den person, der bestiller varen eller ydelsen hos dig, som skal oplyse, hvilket “købers ordrenummer + initialer” du skal påføre fakturaen.
Nummeret indtastes i feltet “købers ordrenummer” på fakturaen. Det er også det felt, som bruges til at indtaste rekvisitionsnumre i eks. på ordrenr. + initialer: 123456tds

Leveringsadresse og fakturaadresse
Har du leveret en vare eller en ydelse, skal adressen hvor varen er leveret, fremgå som leveringsadresse.

Send kun regningen én gang.
Når du sender en e-faktura, er det vigtigt at du ikke også sender en papirkopi af fakturaen til VS Automatic A/S.

Det er nok at sende den en enkelt gang – elektronisk.

Ovenstående vil være en stor hjælp i forbindelse med vores fakturahåndtering, og vi vil derfor bede jer bekræfte, at i kan sende fakturaer vie EAN nummeret fremover.

Kontoudtog skal fremsendes på mail: faktura@vs-automatic.dk 

  Vi sætter stor pris på vores samarbejde og takker på forhånd for jeres hjælp.

Til dig med få fakturaer eller intet økonomisystem
Med sproom økonomisystem kan du med ubegrænset adgang, taste lige så mange fakturaer fra indtastningsformularen, du har behov for.
Hvis du har et økonomi system, kan du ganske gratis integrere det med Sproom og sende og modtage op til 10 fakturaer hver måned – kvit og frit.

Man kan mange steder se og læse om transientbeskyttelse og transienter der ødelægger elektronik – men hvad er transienter egentlig?

 Kort sagt er transienter en overspænding på elnettet der kan udløses ved lynnedslag. Når et lyn slår ned kan transienterne fra det nå 1-2 kilometer væk fra, hvor nedslaget fandt sted. Transienter kan medføre ødelæggelse af elektronisk og elektrisk udstyr som bl.a. data-, signal- og teleudstyr, når overspændingen føres ind via stikkontakten, antennekablet eller bredbåndsforbindelsen.

Med transientbeskyttelse, kan man undgå de ødelæggende transienter og dermed undgå udgifterne til nyt udstyr.

Der findes flere forskellige typer relæer på markedet, og de er ikke altid lige til at skelne i mellem.

HFI-relæet er det “gamle” relæ, som i dag stadig er installeret i rigtig mange danske hjem. Det blev installeret i perioden 1975-93, og det er selvsagt at der siden da er løbet meget nyt vand i åen.

HPFI-relæet har siden da erstattet det gamle HFI-relæ, da det er mere følsomt, og dermed mere sikkert at anvende. Det nye HPFI-relæ er mere sikkert, hvis der opstår fejl på nogle af de mange elektriske apparater vi i dag har i hjemmet, samtidig med det beskytter dig bedre hvis der skulle opstå lynnedslag.

Fra 1. juli 2008, blev det vedtaget at der i alle danske hjem skal være installeret enten en HFI eller HPFI-afbryder. Installationen må i følge loven KUN udføres af en autoriseret elinstallatør, da en forkert montage kan have fatale konsekvenser.

Der findes flere forskellige typer af varmepumper, men hvordan fungerer de egentlig? Her ser vi nærmere på de enkelte modeller af varmepumper og giver dig et indblik i hvordan de fungerer.

Den klassiske varmepumpe, er lige så simpel som den er genial. Den består af to dele – en inde- og en udedel, som er forbundet i et hermetisk lukket system. Systemet  indeholder en speciel væske, som koger ved meget lav temperatur.

Væsken opvarmes af udeluften, og blot efter nogle få graders opvarmning komprimeres væsken i udedelens kompressor til ca. 70 grader. Herefter sendes væsken til indedelen, som producerer varmen til huset ved enten at udblæse varmluft, eller varmt vand. Man kan vælge mellem flere typer – vand- eller luftbaseret. Nedenfor ses forskellen på de to typer.

Luft/luft varmepumpen
En luft/luft varmepumpe er særligt velegnet til sommerhuse eller huse med elvarme. Løsningen er en meget simpel løsning, der giver en rigtig energieffektiv og derved billig opvarming af huset.
Luft/luft varmepumper bruger energien fra luften, som solen har varmet op, og omdanner den til varm luft, der blæses ud i rummet, hvor blæseren er placeret.  Luft/luft varmepumpen blæser altså varm eller kold luft ud i huset via teknologien som er beskrevet ovenfor.

Ovenfor ses, hvordan indedelen fordeler varmen ud i rummet, så man undgår at sidde i direkte træk fra blæseren. Når det opvarmes blæses varmen ned i bunden af rummet, hvorefter den stiger op og giver en jævn varmefordeling i rummet.
Skal rummet køles ned blæses den ene del af luften ud langs loftet, hvor efter den falder og giver en jævn varmefordeling.

Ovenfor ses, hvordan en varmepumpe oplagrer den energi den ikke får brugt, og derved minimerer forbruget til at producere varmen.

Luft/vand varmepumpen
Luft/vand varmepumpen er særligt velegnet til huse der allerede har enten; gas, olie eller fjernvarme indlagt. Her produceres der istedet for den varme luft blot varmt vand, som kan sendes ud i rørene til opvarmning af boligen eller brugsvand.
Denne type varmepumpe akkumulerer varmen som varmt vand i en buffertank, hvorefter varmen kan bruges til det varme vand som beskrevet ovenfor. En luft/vand varmepumpe kan også bruges til at opvarme swimmingpools.

Der er for så vidt ingen begrænsning på antallet af elektriske apparater der kan tilsluttes en stikkontakt, HVIS den faste del af installationen vel at mærke er udført korrekt.

Der kan dog opstå problemer, hvis du begynder at anvende mange og lange forlængerledninger i forlængelse af hinanden, da disse kan smelte. Det der skal beskytte er sikringen i eltavlen, der slår fra hvis det bliver for meget. Dog er det ikke sikkert den når at slå fra før forlænger ledningen er smeltet og altså er rigtig farlig.

Har du en række forskellige el-apparater sluttet på den samme stikkontakt som f.eks. playstation, tv, anlæg m.m. anbefaler vi du, at slukker helt på kontakten når dette ikke er i brug. På den måde kan du hvert år spare hundredevis af kroner på elregningen, da sådanne apparater bruger meget standby strøm.

Når vi skal se på hvordan en sikring fungerer skal vi se nærmere på to forskellige typer af sikringer.

Den første som ses i rigtig mange danske hjem, der ikke har fået skifet tavle inden for se seneste par år kaldes en smeltesikring.
Smeltesikringen er lavet af pocelæn, og inden i det sidder en lille tynd tråd. Når der sker en overbelastning på el-installationen smeltes denne tråd og afbryder altså strømmen.

Den anden vi skal kende til er automatsikringen, som anvendes i alle nyere boliger, samt nye el-installationer. Her afbrydes strømmen ved at der i enden af sikringen sidder et lille stykke metal, som hopper ud når der sker en overbelastning.

Der er stor forskel på hvilke elinstallationer du selv må udføre, og hvilke du skal have profesionelle til.

De mest avancerede installationer, hvor du blandt andet skal have trukket nye kabler eller installeret en ny eltavle, er smartest at få udført af en autoriseret elinstallatør, da det skal gøres i tråd med lovgivningen. Skal du samtidig have udvidet nettet af stikkontakter eller lampeudtag i din bolig skal dette også gøres i samarbejde med en elektriker.

I følge bekendtgørelsen om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre må du selv udføre arbejde på:

1) Udskiftning af afbrydere for højest 250 V på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20.

2) Udskiftning af skikkontakter for højest 250 V på steder, hvor der ikke er krav om højrere kapslingsklasse end IP20, hvis installationen er beskyttet af HPFI- eller HFI-afbryder.

3) Opsætning og nedtagning af belysningsarmaturer på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20 samt i badeværelser.

4) Ændring og reparation af ikke-stærkstrømsmæssige styrings- og reguleringssystemer i private boliger, som anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner.

Udfører du selv elektriker arbejde, bør du være helt sikker på, at din installation er udført korrekt. Oftest er det sjuskede gør-det-selv løsninger der er skyld i kortslutninger og brande. Her er det især også for mange forlængerledninger i forlængelse af hinanden man bør passe på med, da de nemt bliver overophedede, og kan føre til kortslutninger.

Er du i tvivl om hvad du må og kan, bør du altid kontakte din lokale elinstallatør – vi står selvfølgelig klar til at hjælpe dig.