Luft til luft varmepumpe villa pakke
Dette er inkluderet i prisen:

 • Vi gennemgår hvor inde- og udedelen skal monteres med max. 4 meter rørføring imellem de to dele

 • Vi monterer udedelen på Fødder (tilkøb), underlaget skal være fast, stabilt og plant. Væghæng i max 2 meter over jorden (tilkøb).

 • På synlige føringsveje bruger vi kabelkanaler til føringsvej, max. 4 meter (Hvid/Sort er standard)

 • Vi tilslutter til eksisterende 230V forsyning fra nærmeste stikkontakt/ sikkerhedsafbryder med jord (1 Meter fra inde eller udedel) (der skal altså være en eksisterende 230V forsyning (med jord) på stedet)

 • Vacuumering af varmepumpeinstallationen

 • Tæthedsprøvning

 • Vi sætter anlægget i drift og afprøver det. Er 230V forsyningen ikke på plads, tilslutter vi ved midlertidigt forlængerkabel (vælg stor pakke og få den tilsluttet i elinstallation)

 • Gennemgang af fjernbetjening og instruktion i brug af anlægget samt vedligeholdelse

 • Kondensafledningen fra indedelen, føres med ud til udedel og drypper på jorden, det er ikke inkluderet at den er ført til afløb

 • Indedel skal være monteret højere end udedel

 • Oprydning og bortskaffelse af affald, i forbindelse med tilslutning af varmepumpe

 • Gennemboring gennem murværk inkl.

Har du  spørgsmål omkring montering af luft til luft varmepumpe villa pakke
Så kontakt os ved at udfylde nedenstående kontaktformular:

Dette er ikke inkluderet
i prisen:

Vi trækker ikke kabler/rør i hul væg, skunke eller på loft

Etablering af jordspyd, hvis der ikke er jord i el-installationen (Tilkøb)

Garanti bortfalder, hvis der ikke er jord i el-installationen

Der er ikke ekstraudstyr på varmepumpen som f.eks. en kondenspumpe, drypbakke, varmelegeme (Tilkøb)

Vores montør kan lave en aftale med dig på stedet

Vores montør kan lave en aftale med dig på stedet

Gennemføring i beton, granit, kampsten eller Boring i jernarmeret væg o.l. (tilkøb)

Evt. malerarbejde

Vægbeslag samt fødder til udedel er ikke med i standard (Tilkøb)

Er der ikke købt fødder og/eller vægbeslag ved bestilling, kan disse tilkøbes hos montøren

Anlægget skal kunne monteres, uden at møbler, evt. udendørsbeplantning og lignende er til gene for montøren

Er der eksisterende varmepumpe, skal denne tømmes og demonteres (Tilkøb)

HVAD HAR DU BRUG FOR?