Luft til luft varmepumpe ekstra pakke

Dette er inkluderet i prisen:

Vi gennemgår hvor inde- og udedelen skal monteres med max. 4 meter rørføring imellem de to dele

Vi monterer udedelen på Fødder (tilkøb), underlaget skal være fast, stabilt og plant. Væghæng i max 2 meter over jorden (tilkøb).

På synlige føringsveje bruger vi kabelkanaler til føringsvej, max. 4 meter (Hvid/Sort er standard)

Vi tilslutter til eksisterende 230V forsyning fra nærmeste stikkontakt/ sikkerhedsafbryder med jord (1 Meter fra inde eller udedel) (der skal altså være en eksisterende 230V forsyning (med jord) på stedet)

Vacuumering af varmepumpeinstallationen

Tæthedsprøvning

Gennemgang af fjernbetjening og instruktion i brug af anlægget samt vedligeholdelse

Vi sætter anlægget i drift og afprøver det. Er 230V forsyningen ikke på plads, tilslutter vi ved midlertidigt forlængerkabel (vælg stor pakke og få den tilsluttet i elinstallation)

Kondensafledningen fra indedelen, føres med ud til udedel og drypper på jorden, det er ikke inkluderet at den er ført til afløb

Gennemboring gennem murværk inkl.

Indedel skal være monteret højere end udedel

Oprydning og bortskaffelse af affald, i forbindelse med tilslutning af varmepumpe

Dette er ikke inkluderet i prisen:

Vi trækker ikke kabler/rør i hul væg, skunke eller på loft

Etablering af jordspyd, hvis der ikke er jord i el-installationen (Tilkøb)

Garanti bortfalder, hvis der ikke er jord i el-installationen

Vores montør kan lave en aftale med dig på stedet

Gennemføring i beton, granit, kampsten eller Boring i jernarmeret væg o.l. (tilkøb)

Vægbeslag samt fødder til udedel er ikke med i standard (Tilkøb)

Er der ikke købt fødder og/eller vægbeslag ved bestilling, kan disse tilkøbes hos montøren

Der er ikke ekstraudstyr på varmepumpen som f.eks. en kondenspumpe, drypbakke, varmelegeme (Tilkøb)

Anlægget skal kunne monteres, uden at møbler, evt. udendørsbeplantning og lignende er til gene for montøren

Er der eksisterende varmepumpe, skal denne tømmes og demonteres (Tilkøb)

Evt. malerarbejde

Har du  spørgsmål omkring montering af luft til luft varmepumpe ekstra pakke
Så kontakt os ved at udfylde nedenstående kontaktformular:

HVAD HAR DU BRUG FOR?