Flowoptimering hos VS Automatic

VS Automatics flowoptimering kan hjælpe med at implementere dataopsamling i din produktion. Vi kan tilbyde løsninger med OEE-tal for din produktion og andre data i realtid.
Vi kan også tilbyde løsninger til logning af disse data til databaser.

Fordele flowoptimering

  • Giver overblik over produktionen
  • Danner grundlag for at identificere flaskehalse og afvigelser i produktionen
  • Giver mulighed for at sammenligne produktionslinjers effektivitet
  • Se produktionsstop og årsagen til stoppet
  • Mulighed for at identificere begrænsende faktorer i produktionen

Dataopsamling kan hjælpe med at identificere flaskehalse og afvigelser i produktionen eller f.eks identificere mindre optimale arbejdsgange og dermed tabt kapacitet. Ordentlige data danner grundlaget for at igangsætte de rigtige tiltag for at kunne optimere produktionen.