Flowoptimering hos VS Automatic

VS Automatics flowoptimering kan hjælpe med at implementere dataopsamling i din produktion. Vi kan tilbyde løsninger med OEE-tal for din produktion og andre data i realtid.
Vi kan også tilbyde løsninger til logning af disse data til databaser.

Fordele flowoptimering

  • Giver overblik over produktionen
  • Danner grundlag for at identificere flaskehalse og afvigelser i produktionen
  • Giver mulighed for at sammenligne produktionslinjers effektivitet
  • Se produktionsstop og årsagen til stoppet
  • Mulighed for at identificere begrænsende faktorer i produktionen

Dataopsamling kan hjælpe med at identificere flaskehalse og afvigelser i produktionen eller f.eks identificere mindre optimale arbejdsgange og dermed tabt kapacitet. Ordentlige data danner grundlaget for at igangsætte de rigtige tiltag for at kunne optimere produktionen.

    HVAD KAN VI HJÆLPE MED?