Horsens 7564 1899

SØGNING
NYHEDSBREV
KONTAKT
KONTAKT OS
Du er her: VS Automatic A/S /
Navn:

Konverter din styring fra S5 til S7

Beskrivelse:

S7 styring er vigtig, så de rigtige reservedele er til rådighed, hvis maskinen bryder sammen, så fejlen hurtig kan rettes.

Når maskinen går i stå, er det vigtigt at den hurtigt kan blive repareret og fortsætte produktionen. For at dette kan lade sig gøre, er det vigtigt man hurtigt kan spotte fejlen og at de nødvendige reservedele er til rådighed.

Men idet Siemens er i slutningen med udfasningen af S5 PLC, vil mange af reservedelene ikke kunne fremskaffes til de anlæg der anvender dette system, idet komponenterne til de ældre anlæg simpelthen er udgået.

Løsningen på dette problem er imidlertid ganske enkelt: kontakt VS automatic, vil vi gennemgå din maskinpark, og hjælpe dig med at konvertere din Siemens styring fra S5 til S7.

VS automatic tilbyder nu en kortlægning af maskinerne, og derefter at hjælpe jer med at modernisere anlægget så det er helt ”up to date”.

Udfasning af ældre PLC-systemer

Betydningen af ordet udfasning er, at man er ved at være på udløbet af et produkts levetidskurve. Alle, der anvender et udfasningsprodukt, skal gøre sig visse ting klart, for i løbet af en overskuelig årrække kan produktet ikke længere leveres. I alle tilfælde er det af stor praktisk betydning, at en produktleverandør har en tilstrækkelig lang udfasningsperiode, så den virksomhed, der har eller bruger et givet produkt, får så langt varsel, at der kan planlægges en langsigtet strategi for konvertering til nyere udstyr. Der er nok ikke nogen i bladets læser­ kreds, der er overrasket over at høre, at nysalget af SIMATIC S5 og SIMATIC TI 505 efterhånden er ved at være meget lille, og at Siemens er ved at indstille sine markedsføringsaktiviteter for pågældende produkter.

Status for udfasning følgende systemer overgår til reserve­delslager:

• SIMATIC S5-90/95 og 1OOU Oktober 2004

• SIMATIC S5-11 SU - Oktober 200S

• SIMATIC SS- 13SU - Oktober 2006

• SIMATIC TI SOS - Februar 2006.

De betyder dog ikke, at alle de tusinder velfungerende ældre SIMATIC-styring er, der stadig er i fuldt vigør overalt i danske industrivirksomheder, forsyningsselskaber og andre brancher vil blive forældede og ubrugelige fra den ene dag til den næste. Derfor er der ingen grund til panikreaktioner, men der kan være en del spørgsmål, der trænger sig på, og vi vil her besvare nogle af de mest typiske. Samtidig vil vi gerne give et par gode råd til SS- og TI-brugere. Først og fremmest vil vi slå fast med ekstra store 7-tommer søm :SIMATIC SS og TI vil ikke udgå af produktion foreløbig.

- Jamen, I har selv flere gange fortalt, at nu er det ved at være slut med SS, hører man ret ofte. Her er det rigtige svar, at vi har fortalt, at udfasningen er startet. Dermed mener vi, at vi ikke længere anbefaler at bruge SS til nyanlæg, og at SS'erne ikke markedsføres aktivt. Det betyder, at de pågældende produkter fjernes fra kataloger, inter net, prislister og andre medier. Men de ældre modultyper vil stadig blive produ ceret - naturligvis i langt mindre styktal end der blev tidligere.

Til formålet har vi opbygget et lager af "gamle" elektronikkomponenter, som er udgået af produktion, således at komponentmangel ikke vil slå vores produktion ud foreløbigt. Men et sådant lager er naturligvis ikke uudtømmeligt, og på et tidspunkt i forløbet, må vi nødvendigvis "rationere" disse gamle og meget værdifulde kom­ ponenter og kun bruge dem til repara­tion og genopbygning af indleverede SS-moduler. Vi agter nemlig at opfylde vores løfter til SIMATIC SS-brugerne.

Vi kan levere reservedele eller reparere moduler i 10 år efter udfasningsstarten

Først i 2013 - altså om 8 år - begynder vores afgivne forpligtelser for de små SIMATIC SS-systemer at ophøre. Og selv om vores forpligtelse ophører til den tid, er det ikke givet, at vi lukker alt ned. Men en eventuel beslutning herom vil nok først blive truffet på et sent tidspunkt i udfasningsforløbet.

Udviklingen fremmer forløbet

En SS-styring på en maskine eller anlæg, vil kunne holde mange år endnu, fordi vi ikke kan tale om en konkret fysisk eller mekanisk nedslidningstid for elektronik . Skal maskinens funktion eller performance ikke forbedres og udvides, kan den nuværende SS-styring fuldt ud løse opgaven i fremtiden. Derfor er der umiddelbart ingen grund til at gøre noget ved den.

I dynamiske produktionsvirksomheder vokser kravene til en styring meget hurtigt, og ofte ser vi, at inden der er gået et år, skal der laves forbedringer og modifikationer på en ny styring. Krav om sporbarhed har været almindelige i pharma-industrien i mange år. Tilsvarende krav fra myndigheder og organisationer om sporbarhed af produkterne er nu ved at dukke op i fødevareindustrien, således at eventuelle produkter med konstateret sundhedsrisiko hurtigt kan findes og trækkes tilbage fra grossistlagre og detailbutikker. Det er et eksempel på udefra kommende krav. De fleste krav til udbygninger af styringer kommer dog fra virksomheden selv. Bedre integration i produktionsprocessen, øget fleksibilitet, hurtigere produktionsskift og stærkere fejldiagnostisering ved maskinstop er parametre, som kan minimere stilstandstiden for en maskine og dermed være med til at gøre produktionen endnu mere profitabel.

Trinvis overgang til S7

Mange af de nævnte moderniseringer af maskinstyringer kan helt enkelt ikke lade sig gøre med de eksisterende SIMATIC SS-styringer. Den meget høje grad af systemtilpasning , som vi efterhånden har vænnet os til som en naturlig ting i et S7-projekt, kan kun lade sig gøre med S7. Til gengæld er det ikke en uoverskuelig sag at opgradere en SS­ styring. I mange tilfælde kan man nøjes med at udskifte de centrale og intelligente dele af styringen med en ny S7- CPU og -netværkskort. Hvis der er man­ ge ind- og udgangskort og udvidelsesrack på SS-styringen, vil disse helt problemfrit kunne sluttes direkte på en ny S7-400 PLC. Dermed vil man spare den dyreste og mest omstændige operati­ on: At ændre fortrådningen i tavlen, hvis der skulle installeres nye 1/0-moduler. En stor del af SS-applikationsprogrammet kan konverteres automat isk med STEP 7-softwaren til den nye S7- CPU. Afhængigt af programmets sam­ mensætning og kompleksitet kan det være et sted mellem SO og 9S%. Resultatet er, at man på den måde alligevel får sin maskinstyring opdateret til en 100% tidssvarende PLC for en relativ beskeden omkostning.

Udarbejd en strategi

Hvis en virksomhed har et større antal SS-styringer i drift, vil det være en god ide at få fastlagt en strategi for drift og vedligeholdelse, reservedele og eventuel konvertering til S7.

Første trin kan være en registrering afalle anlæggene. En meget vigtig ting er også registreringen af den tilhørende backupsoftware og hvilket operativsystem, den ligger på. Hvis softwaren er så gammel, at den ligger under CPM 86 og MS-DOS operativsystemer eller på S,2S" disketter, er der grund til omgående reaktion for at få den konverteret op til en Windows XP-platform. Efterhånden bliver det vanskeligt at fin­ de PG'er eller PC'er, der kan håndtere disse gamle operativsystemer. Og nogen til at betjene dem, der er så gamle, at de kender eller kan huske CPM 86- kommandoerne!

I næste trin vil det være fornuftigt at opbygge et mindre reservedelslager af de mest gængse moduler, så man selv kan klare den første defekt. Endelig bør SS'erne indgå i virksomhedens samlede automationsstrategi.Man kan imødese, at om senest 10-12 å r skal SS- og TI SOS-styringerne være udskiftet til noget nyere. Men jeg vil vurdere, at i de fleste tilfælde kommer det helt af sig selv, fordi den nuværende styring er teknologisk forældet og alligevel snart skal udskiftes for at kunne indfri de tidligere nævnte nye og dermed forøgede krav. I den forbindelse kan Siemens og vore systempartnere tilbyde at gennemgå ældre anlæg med henblik på en registrering af kritiske komponenter og software og en eventuel efterfølgende udarbejdelse af langsigtet strategi.

Kan vi springe over 57" og skifte SS'eren direkte over til SIMATIC S8 eller 59 - eller hvad 57'­ erens efterfølger måtte komme til at hedde?

Det skal man nok ikke satse for meget på. Da S7- konceptet blev fastlagt, havde vi så stor erfaring med fra SS og TI, at vi kunne forudse, hvor systemet engang ville komme til at klemme. Og derfor vil S7 kunne opdateres endnu mange gange inden systemgrænserne bliver så snævre, at vi skal til at designe et nyt system . Derfor kan jeg love, at der ikke vil dukke en S7-afløser op in­ den for de næste mange år.


Billeder:

Kategorier

Kompetencer:
Navn:

Automation

Referencer

Kontaktinfo:

Firma:

VS Automatic A/S

Adresse

Ormhøjgårdvej 15

By og postnr:

8700 Horsens

Telefon:

75641899

CVR. Nr:

CVR: 21381802

VS Automatic A/S

ER EN DEL AF TS-GRUPPEN - EN STÆRK OG LANDSDÆKKENDE KÆDE AF EL-INSTALLATØRER, DER ER OPDATEREDE MED DEN SIDSTE NYE TEKNOLOGI OG DET HØJE VIDENSNIVEAU DET KRÆVER AT VÆRE DE BEDSTE I BRANCHEN.

TS-GRUPPEN.DK - Danmarks stærkeste el- og energiinstallatører

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.