HVOR MANGE APPARATER KAN SÆTTES I EN STIKKONTAKT?

Der er for så vidt ingen begrænsning på antallet af elektriske apparater der kan tilsluttes en stikkontakt, HVIS den faste del af installationen vel at mærke er udført korrekt.
Der kan dog opstå problemer, hvis du begynder at anvende mange og lange forlængerledninger i forlængelse af hinanden, da disse kan smelte. Det der skal beskytte er sikringen i eltavlen, der slår fra hvis det bliver for meget. Dog er det ikke sikkert den når at slå fra før forlænger ledningen er smeltet og altså er rigtig farlig.

Har du en række forskellige el-apparater sluttet på den samme stikkontakt som f.eks. playstation, tv, anlæg m.m. anbefaler vi du, at slukker helt på kontakten når dette ikke er i brug. På den måde kan du hvert år spare hundredevis af kroner på elregningen, da sådanne apparater bruger meget standby strøm.

Læs også:

Hvad er forskellen på HFI og HPFI?

Hvordan fungerer en varmepumpe? 

Hvordan fungerer en sikring?

Hvilke elinstallationer må jeg selv udføre?

Er HJ Valeur og VS Automatic det samme?

DIBS - Payments made easy